برترین کاربران هفتگی این مقاله

از ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

هیچ کاربری در این بازه زمانی وجود ندارد

آمار مقاله
  • بازدید کل ۲,۸۱۱
  • بازدید این ماه ۴
  • بازدید امروز ۰
آمار آزمون مقاله
  • کل شرکت کنندگان ۰
  • قبول شدگان ۰
  • شرکت کنندگان یکتا ۰
  • میانگین درصد شرکت کنندگان ۰
واژه نامه فناوری نانو

نانو

nano

پيشوندي به معناي يک بيليونم يا (000،000،000،1/1). در متون فناوري‌نانو، معمولا براي مشخص کردن يک واحد اندازه‌گيري برابر با 10 به توان منفي 9 متر استفاده مي‌شود.

سطح مقاله

ویژه المپیاد دانش‌آموزی

طرح درس

منابع پیشنهادی نهمین المپیاد دانش آموزی نانو

نویسندگان
امتیاز کاربران

معرفی روش رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار و مکانیسم آن

مقدمه:

     از میان روش های لایه‌نشانی، روش رسوب دهی شیمیایی بخار (CVD: Chemical Vapor Deposition) به علت هزینه پایین دستگاه، بازدهی بالای محصول و سهولت در توزین بیشترین کاربرد را دارد. رسوب دهی شیمیایی بخار (CVD)به فرآیندی گفته می شود که شامل تجزیه و یا واکنش های شیمیایی از واکنشگرهای گازی در یک محیط فعال شده مانند (گرما، نور و پلاسما) می شود و برای تولید و تشکیل یک محصول جامد پایدار استفاده می گردد. با روش رسوب‌دهی شیمیایی بخار می توان موادی با خلوص بسیار بالا ایجاد کند که ساختار آن تا مقیاس اتمی یا نانومتری قابل کنترل است. علاوه بر این، با این فرآیند می توان موادی تک لایه، چندلایه، کامپوزیت، نانوساختار و پوشش هایی با ساختار دانه‌بندی معین با کنترل ابعادی بسیار عالی و ساختار یکنواخت در فشارهای پایین تولید کرد. در این مقاله با این روش و مکانیسم کلی آن آشنا می‌شوید.
1- رسوب دهی شیمیایی بخار چیست؟

     به طور کلی، فرآیند رسوب‌دهی شیمیایی بخار شامل ورود گازهای واکنش دهنده به داخل راکتور، نفوذ گازها از طریق یک لایه مرزی، تماس گازها با سطح زیرپایه، نشست گاز روی زیرلایه و نفوذ محصولات جانبی واکنش از طریق لایه‌نشانی است.

2- مکانیسم رسوب دهی شیمیایی بخار چگونه است؟

     به طور کلی سه رژیم واکنش سطحی (سینتیکی)، نفوذ (انتقال جرم) و واجذب در فرآیند رسوب دهی شیمیایی درگیر است. شکل زیر نمایی از مراحل اصلی دخیل در این فرآیند را نشان می دهد.

filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21a

شکل1: مراحل رسوب‌دهی شیمیایی بخار

مرحله دوم و پنجم به دلیل تاثیرگذار بودن سرعت نفوذ واکنش  دهنده‌ ها بر سرعت نفوذ محصولات جانبی، از طریق روابط استوکیومتری واکنش به یکدیگر وابسته هستند. مراحل سوم و چهارم بسیار پیچیده و ممکن است شامل واکنش های سطحی، جذب و واجذب همزمان (جذب شیمیایی و واجذب فیزیکی) و فرآیند های جوانه‌زنی باشد.

     آهسته‌‌ترین مرحله، سرعت کلی واکنش را تعیین می‌ کند. اگر دمای زیرلایه بسیار بالاتر از دمای تجزیه واکنش‌دهنده ها باشد، سرعت تجزیه مواد اولیه روی زیرلایه افزایش می یابد و سرعت رشد توسط سرعت انتقال جرم واکنش ‌دهنده‌ ها روی سطح کنترل می شود. در دماهای پایین، سرعت واکنش با سرعت جوانه زنی ناهمگن وابسته به دما و نیز تاثیرات واجذبی و سینتیکی، محدود می‌ شود. بنابراین سرعت واکنش اولیه از طریق سینتیک کنترل می گردد. در این حالت اگر جریان پیش مواد اولیه مناسب باشد، سرعت رشد مستقل از آن بوده و فقط رابطه نمایی با دما خواهد داشت. بنابراین به صورت کلی در دمای پایین، دما کنترل کننده سرعت واکنش و در دمای بالا، نفوذ کنترل کننده خواهد بود.

     روش های رسوب دهی شیمیایی بخار در دماهای بالا و فشار پایین انجام می شود. بنابراین، در این روش سرعت واکنش به دما وابسته نیست؛ اما وابستگی شدیدی به سرعت جریان مواد اولیه و یا لایه مرزی دارد. در دماهای بسیار بالا که درصد فوق اشباع زیاد است و گازهای واکنش ‌دهنده بسیار گرم‌ هستند، واکنش جوانه‌زنی به‌ صورت همگن انجام می‌شود و در نتیجه ذرات جامد رسوب می‌کنند. با رسوب دهی، مواد اولیه کاهش یافته و متعاقبا سرعت رشد بر روی سطح زیرلایه کاهش می یابد. به همین دلیل جریان مواد اولیه کنترل کننده سرعت واکنش است.
معمولا سرعت واکنش شیمیایی با افزایش فشار سیستم، افزایش می یابد. جوانه‌زنی در فاز گاز به‌ صورت همگن است، در حالیکه جوانه‌زنی روی زیرلایه به ‌صورت ناهمگن می باشد. به ‌نظر می رسد که فرآیند جوانه‌زنی شامل تشکیل خوشه‌هایی با اندازه بحرانی (جوانه‌ها) است که در مرحله بعد بلورهای پایدار تشکیل می شود. سه مدل اصلی برای فرآیند رشد در نظر گرفته می شود که در شکل زیر نشان داده شده است.

filereader.php?p1=main_02e74f10e0327ad86filereader.php?p1=main_1ff1de774005f8da1filereader.php?p1=main_37693cfc748049e45

شکل2: سه مدل جوانه¬زنی در رسوب دهی از فاز گاز

     هندسه، شکل و ترکیب زیرلایه، نوع فرآیند رسوب‌دهی، ماهیت ماده هدف و فاکتورهای اقتصادی روی طراحی سیستم CVD موثر است. پیش ماده مایع یا جامد با حرارت دهی به حالت گاز درمی آید، سپس گاز تولیدی به درون راکتور رانده می‌ شود (شکل 3). هنگامی که ضخامت ویژه‌ای از فیلم یا آلیاژ و یا ترکیب چندتایی با نسبت مولی خاص مورد نظر باشد، باید سرعت تبخیر کنترل شود. در سیستم‌ های پیشرفته CVD، معمولا از کنترل‌ کننده‌ های دیجیتال جریان و یا کنترل‌کننده های فشار- جریان استفاده می شود. پیش ماده های مایع راحت تر از جامد استفاده می‌ شود. زیرا انتقال گرما و سطح در دسترس ماده جامد کم‌تر از مایع است.

filereader.php?p1=main_33e75ff09dd601bbe
شکل 3: نمایی ساده از راکتور حرارتی CVD

منابـــع و مراجــــع

1. Ch. .Bhattacharjee and A. Nath, Review article Chemical vapour deposition (CVD) technique and the synthesis of carbon nano materials (CVMs).

2. M. Kumar and Y. Ando, Review article Chemical vapour deposition of carbon nano tubes: a review in growth mechanism and mass production.

3. M. Kumar and Y. Ando, Chemical Vapor Deposition of Carbon Nanotubes: A Review on Growth Mechanism and Mass Production

C. Jones, Chemical Vapour Deposition: Precursors, Processes and Applications