برترین کاربران هفتگی این مقاله

از ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

هیچ کاربری در این بازه زمانی وجود ندارد

آمار مقاله
  • بازدید کل ۱,۵۰۴
  • بازدید این ماه ۵۷
  • بازدید امروز ۱
آمار آزمون مقاله
  • کل شرکت کنندگان ۰
  • قبول شدگان ۰
  • شرکت کنندگان یکتا ۰
  • میانگین درصد شرکت کنندگان ۰
واژه نامه فناوری نانو

نانو

nano

پيشوندي به معناي يک بيليونم يا (000،000،000،1/1). در متون فناوري‌نانو، معمولا براي مشخص کردن يک واحد اندازه‌گيري برابر با 10 به توان منفي 9 متر استفاده مي‌شود.

سطح مقاله

ویژه المپیاد دانش‌آموزی

طرح درس

منابع پیشنهادی نهمین المپیاد دانش آموزی نانو

نویسندگان
امتیاز کاربران

عیوب بلوری، بهبود یا تخریب مواد؟

در بخش گذشته با انواع نقص‌های بلوری آشنا شدید. سوالی که در انتهای آن بحث مطرح شد آن است که نقص‌های بلوری منجر به تخریب خواص مواد می‌شود یا بهبود آنها؟ با مطالعه این بخش پاسخ این سوال را خواهید یافت.
مقدمه
در بخش گذشته با انواع نقص‌های بلوری آشنا شدید. سوالی که در انتهای آن بحث مطرح شد آن است که نقص‌های بلوری منجر به تخریب خواص مواد می‌شود یا بهبود آنها؟ با مطالعه این بخش پاسخ این سوال را خواهید یافت.

1- عیوب بلوری، بهبود یا تخریب مواد؟
برای درک بهتر اثرات نقص‌های بلوری بهتر است کمی به عقب برگشته و چگونگی چیدمان و آزادی مولکول‌ها در انواع حالت مواد بپردازیم.

1-1- چیدمان و آزادی مولکول‌ها در انواع حالت‌های مواد
مواد سه حالت اصلی دارند: گاز، مایع و جامد. از طرفی خصوصیات کلی و ویژگی‌های عمومی مواد مربوط به حالتی است که ماده در آن قرار دارد. در حالت گازی، فاصله‌ مولکول‌ها زیاد و تاثیر مولکول‌ها بر یکدیگر ناچیز و در نتیجه حرکت مولکول‌ها آزادانه و بدون قید است. در حالت مایع، فاصله‌ی مولکول‌ها کم‌تر، تاثیر آنها بر یکدیگر بیشتر و در نتیجه ماده به داشتن حجم ثابت مقید می‌شود، اما امکان تغییر شکل را از دست نمی‌دهد. در حالت جامد، امکان حرکت مولکول‌ها آن‌قدر محدود می‌شود که تودهی ماده نمی‌تواند حتی شکل کلی خود را تغییر دهد. شکل 1 مدلی مقایسه‌ای از حالتهای سه‌گانه‌ بالا را نشان می‌دهد.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
شکل 1: مقایسه‌ میزان آزادی و حرکت مولکول‌ها در حالت‌های مختلف ماده

این تفاوت‌ها ناشی از حالتی است که ماده در آن قرار دارد و می‌تواند بسیاری از خواص آن را تحت تاثیر خود قرار دهد. مثلا اگر ماده در حالت گازی قرار داشته باشد، مولکول‌ها به علت فاصله‌ زیادی که از هم دارند، می‌توانند بدون تاثیر پذیرفتن از مولکول‌های مجاور، به صورت مستقل حضور داشته باشند. بنابراین، در این وضعیت ماده حالت مولکولی خواهد داشت و از حضور یون‌ها در آن خبری نخواهد بود، زیرا یون‌ها همان مولکول‌هایی هستند که در اثر برهمکنش با مولکول‌های مجاور، الکترون‌های خود را از دست داده‌اند یا الکترون‌های اتم‌های مجاورشان را گرفته‌اند. یعنی وقتی مولکول نزدیکی وجود ندارد، احتمال وجود برهمکنش هم نخواهد بود و احتمال تشکیل یون هم منتفی می‌شود. بنابراین، ماده در حالت گازی خصوصیت رسانایی الکتریکی ندارد، زیرا الکترون‌های آزاد و یون‌ها که تنها حامل‌های جریان الکتریکی هستند، در این حالت از ماده وجود ندارند. از طرف دیگر، در حالت گازی انتظار می‌رود ماده رسانای گرما باشد، زیرا شرط رسانایی گرمایی، حرکت ذرات ماده است که در این حالت به علت مقید نبودن ذرات در حالت گازی به وجود می‌آید. این‌گونه پیش‌بینی خواص را که بر اساس حالات ماده صورت می‌گیرد، در مورد حالت مایع و جامد هم می‌توان انجام داد و بسیاری از خصوصیات کلی و رفتار عمومی مواد را دسته‌بندی کرد.
نکته‌ جالب در این دسته‌بندی آن است که اثر ترکیب شیمیایی مواد مورد توجه قرار نگرفته‌اند، گویی حالت ماده به تنهایی بسیاری از خصوصیات کلی آن را مشخص می‌کند و این خصوصیات مستقل از ترکیب شیمیایی آن است. حال که ترکیب شیمیایی ماده تاثیر چشمگیری در تعیین خواص کلی مواد ندارد و حالت ماده به‌تنهایی گویای خواص کلی ماده است، این سوال مطرح می‌شود که در انواع مواد چه چیزی موجب شباهت خواص کلی یک حالت از ماده می‌شود و چه چیزی خواص ماده را در حالات مختلف، متفاوت می‌کند؟

1-2- تحرک‌پذیری ذرات در انواع حالت‌های مواد
پاسخ به پرسش بالا بسیار ساده است. آنچه موجب شباهت خواص کلی همه‌ مواد در یک حالت خاص مانند حالت گازی می‌شود، وضعیت ذرات نسبت به هم است. این وضعیت «میزان تحرک‌پذیری» ذرات در هر حالت را تعیین می‌کند. مواد در حالت گازی تحرک نامحدود دارند. بنابراین، این حالت از ماده، مستقل از نوع ماده، دارای همه‌ خصوصیاتی است که از تحرک‌پذیر بودن ناشی می‌شوند. بنابراین، وضعیت قرار گرفتن ذرات ماده در کنار هم، می‌تواند خواصی را ایجاد یا برخی از ویژگی‌ها را از ماده سلب کند. وجود عیوب بلوری نیز، نه دقیقا همانند حالت‌های ماده، بلکه به شکلی جزئی‌تر، به وضعیت قرار گرفتن ذرات ماده در کنار هم شکلی خاص می‌بخشد و از این طریق رفتار ماده را به سمتی که متناسب با وضعیت قرار گرفتن ذرات است می‌کشاند و موجب می‌شود تا ماده ویژگی‌های دیگری را که بعضا متفاوت از ویژگی‌های قبلی است از خود نشان دهد. بدیهی است که این تفاوت لزوما به معنی تخریب خواص ماده نیست. همچنین نمی‌توان آن را همیشه موجب بهبود خواص دانست. همان‌طور که نمی‌توان تغییر حالت یک ماده از حالت گاز به مایع را ــ که لزوما موجب بهبود یا تخریب همه‌ خواص نمی‌شود ــ یک تغییر مثبت یا منفی دانست، وجود عیوب بلوری را نیز نمی‌توان عامل تخریب یا بهبود همه‌ خواص ماده به حساب آورد. زیرا همان‌گونه که تغییر حالت ماده برخی از خواص ماده را بهبود می‌بخشد و برخی را تضعیف می‌کند، ایجاد عیوب بلوری نیز قادر است برخی از خواص ماده را بهبود دهد و برخی را تضعیف کند. به عنوان مثال، همان‌طور که تغییر حالت ماده ممکن است رسانایی گرمایی را کم و رسانایی الکتریکی را زیاد کند، بلورهای معیوب هم ممکن است نسبت به بلورهای بدون عیب رسانایی گرمایی کم‌تری داشته باشند، اما رسانایی الکتریکی بیشتری از خود نشان دهند. بنابراین، در پاسخ به این پرسش که آیا عیوب بلوری بر خواص مواد اثر نامطلوب می‌گذارند یا نه؟ باید گفت که عیوب بلوری برخی از خواص را بهبود می‌دهند و برخی را تضعیف می‌کنند. به عبارت دیگر، گاهی عیوب، نقص محسوب می‌شوند و گاه به عنوان یک عامل کمک‌کننده در دستیابی به برخی خواص عمل می‌کنند.
برای توصیف خصوصیات حالت گازی و تفاوتی که این حالت با حالت مایع و جامد دارد به یک نکته‌ خیلی مهم اشاره شد که عامل اصلی تعیین کننده‌ خواص کلی مواد، میزان تحرک اجزای آن است. یعنی میزان تحرک مولکول‌ها و یون‌ها در تعیین خواص مواد نقش عمده‌ای بازی می‌کند و می‌تواند به تنهایی وضعیت بسیاری از خواص را مشخص سازد. با توجه به این توضیح، لازم است به شکل 2 دقت شود.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
شکل 2: تصویری ساده از یک شبکه‌ بلوری

همان‌طور که در شکل 2 دیده می‌شود، یک شبکه‌ بلوری منظم و بی‌عیب با قرار گرفتن منظم یون‌ها (آنیون‌ها و کاتیون‌ها) در کنار یکدیگر تشکیل می‌شود. برای بررسی وضعیت تحرک یون‌ها در ساختار بلوری کامل (بدون حضور عیوب بلوری) به عنوان یک عامل تاثیر گذار در خواص ماده، باید گفت که بلورها (غالبا) دارای حالت جامد هستند و در این حالت از ماده تحرک ذرات به صورت حرکت‌های محدود مانند لرزش و جابه‌جایی‌های موضعی است. علت عدم امکان حرکت آزاد در این حالت از ماده، فشردگی ساختار و به تبع آن نیروهای قوی بین ذرات است. وجود پیوندهای قوی بین ذرات موجب می‌شود که ذرات در پیوندهای موجود اسیر گردند و امکان حرکت آزادانه نداشته باشند. بدیهی است که هر چه این پیوندها بیشتر و قوی‌تر باشد، میزان محدودیت ذرات بیش‌تر و تحرک آنها کم‌تر خواهد شد. بنابراین، تعداد و چگونگی پیوندها در میزان تحرک ذرات نقش اصلی را بازی می‌کند. با این توضیحات این سوال مطرح می‌شود که در یک ساختار منظم و کامل بلوری میزان تحرک ذرات (آنیون‌ها و کاتیون‌ها) چگونه است و آیا میزان این تحرک با میزان تحرک بلورهای ناقص (دارای عیوب بلوری) متفاوت است؟
با در نظر گرفتن این نکته که در یک شبکه‌ کامل هر یون در محل خاص خود قرار می‌گیرد و از طریق پیوندهای مشخص با یون‌های اطرافش در موضع خود مستقر می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که تحرک یون‌ها در این حالت به کم‌ترین حد خود خواهد رسید، زیرا تمام پیوندهای ممکن در یک شبکه‌ کامل تشکیل می‌شود و هیچ ظرفیتی برای برقراری پیوند خالی نمی ماند. در مقابل، در یک بلور ناقص به علت اضافه بودن یا کم بودن یک یون (مثلا کم بودن یک آنیون که معادل است با اضافه بودن یک کاتیون، یا اضافه بودن یک آنیون که متناظر است با کم بودن یک کاتیون) امکان تشکیل تمامی پیوندهای ممکن وجود ندارد و از آنجا که هر پیوند همانند بندی است که‌ یون‌ها را در محل خود محکم می‌کند، می‌توان انتظار داشت که در این حالت (بلور ناقص) میزان حرکت یون‌ها بیش از حالتی باشد که شبکه‌ بلوری کامل است.
با مقایسه‌ی پیوندهای موجود در شبکه‌ بلوری کامل (شکل 2) و شبکه‌های بلوری دارای نقص می‌توان به تفاوت‌های ناشی از وجود عیوب که به آزادی حرکتی بیشتر یون‌ها منجر می‌شود، پی برد. یکی دیگر از ساز و کارهایی که موجب می‌شود تا یون‌ها در شبکه‌های بلوری ناقص از تحرک بیشتری برخوردار شوند، ایجاد اعوجاج است. همان‌طور که در گذشته اشاره شد، عیوب بلوری اعم از «جای خالی»، «بِین‌نشینی» و... به علت بر هم زدن نظم ابعادی شبکه، موجب جمع‌شدگی یا کشیدگی شبکه در محل نقص می‌شوند. این تغییر وضعیت، پیوند‌های اطراف اعوجاج را از حالت بهینه‌ خود خارج می‌کند و یون‌های محل اعوجاج را تحرک بیشتری می‌بخشد. بنابراین، چولگی شبکه‌ بلوری، علت دیگری برای تحرکِ بیشتر یون‌ها در یک شبکه‌ بلوری ناقص است.

منابـــع و مراجــــع

مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو