برترین کاربران هفتگی این مقاله

از ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

هیچ کاربری در این بازه زمانی وجود ندارد

آمار مقاله
  • بازدید کل ۱۱۰,۶۹۴
  • بازدید این ماه ۲۰۵
  • بازدید امروز ۲
آمار آزمون مقاله
  • کل شرکت کنندگان ۷۲۱
  • قبول شدگان ۴۷۴
  • شرکت کنندگان یکتا ۳۲۶
  • میانگین درصد شرکت کنندگان ۶۱
واژه نامه فناوری نانو

نانو

nano

پيشوندي به معناي يک بيليونم يا (000،000،000،1/1). در متون فناوري‌نانو، معمولا براي مشخص کردن يک واحد اندازه‌گيري برابر با 10 به توان منفي 9 متر استفاده مي‌شود.

سطح مقاله

پیشرفته 1

نویسندگان
کلمات کلیدی
امتیاز کاربران

لیپوزوم و کاربرد آن‌ها در دارورسانی (1)

لیپوزوم‌ به یک وزیکول‌میکروسکوپی شامل دولایه‌ی فسفولیپیدی گفته میشودکه یک فضای مائی را احاطه نموده است. ضخامت این لیپید دولایه بطور معمول بین 3 تا 6 نانومتر میباشد ولیپوزومهای تشکیل شده از آنها میتوانند قطری بین 50 نانومتر تا 50 میکرومتر داشته باشند [1]. لیپوزوم هابه دلیل خصوصیات آمفیپاتیک (دوگانه دوست) عناصر سازنده آن، امکان دارو‌رسانی هم دارو‌های هیدروفیلو هملیپوفیل رافراهم می نمایند. ویژگیهایی ازقبیل سمیت ذاتی پایین، زیست تجزیه پذیری وفقدان ایمونوژنیسیته،سبب شده است که لیپوزوم هابه عنوان یک حامل بسیار مناسب درسیستم های دارو‌رسانی نوین مورد‌توجه واقع شوند. این ساختارهای ریز و کیسه مانند، شبیه بسته ها یا کپسولهایی میباشند که میتوان با بدام انداختن داروها در درونشان (انکپسولاسیون)، از آنها برای حمل داروها به نقاط مختلف بدن استفاده کرد. در نتیجه دارورسانی، یکی از کاربردهای مهم لیپوزومها میباشد. در این مقاله بعلت اهمیت بالای سیستمهای دارورسانی نوین برپایه لیپوزومها (دارورسانی لیپوزومی)، در ابتدا به تاریخچه لیپوزومها نگاهی می اندازیم، سپس به ویژگیهای ساختاری، روشهای سنتز، انواع اصلاحات سطحی لیپوزومها برای مقاصد مختلف کاربردی، تقسیم بندی لیپوزومها بر اساس روش های مختلف، و روش های شناسایی ویژگیهای لیپوزومهای سنتزی اشاره میکنیم و در قسمتهای بعدی ، ، کاربردهای متنوع لیپوزومها در پزشکی و بویژه دارورسانی میپردازیم، و در انتها، مزایا ومعایب این سیستمهای دارورسانی بر پایه لیپوزومها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- مقدمه:
وزیکولهای فسفولیپیدی یا لیپوزومها، ذرات کلوئیدی دارای غشای دو یا چند لایه فسفولیپیدی هستند که بعلت اهمیت بالای آنها بعنوان حاملهای دارویی در سیستمهای دارورسانی نوین، هم اکنون امکان مهندسی طیف گسترده ی از اندازه های مختلف، ترکیب فسفولیپیدی و ویژگیهای سطحی آنها توسعه پیدا کرده است. روشهای بسیار متنوعی برای تهیه لیپوزومها تکامل پیدا کرده است، که دو روش کلی تهیه لیپوزومها بر پایه بارگیری دارو در آنها عبارتند از: 1- تکنیکهای بارگیری غیر فعال 2- تکنیکهای بارگیری فعال. با توجه به اهداف مختلف کاربردی، میتوان سطح لیپوزومها را با مولکولها و پلیمرهای مختلف اصلاح کرد و یک ویژگی خاص ایجاد نمود. امروزه کاربردهای متنوعی برای لیپوزومها وجود دارد. زیست سازگاری و قابلیت حمل داروهای هم هیدروفیل و هم لیپوفیل، آنها را یکی از مطلوب ترین حاملها در سیستم دارورسانی نوین(Novel Drug Delivery System) تبدیل کرده است. امروزه داروهای ضد سرطان جدیدی مانند دااونوروبیسین (daunorubicin) و دوکسوروبیسین (doxorubicin) که از لیپوزومها بعنوان حامل دارویی استفاده میکنند کاربردهای بالینی یافته اند. امید است که در آینده ی نه چندان دور، این سیستمهای دارورسانی نوین بر پایه لیپوزومها، گره گشای درمان بسیاری از بیمارانی باشدکه بیماری آنها در حال حاضر امکان درمان ندارد. در این مقاله بعلت اهمیت ذکر شده لیپوزومها در طراحی داروهای جدید و سیستمهای دارورسانی نوین، به معرفی و تشریح ویژگیهای لیپوزومها و همچنین روشهای سنتز و بدام انداختن دارو در آنها می پردازیم. 
 
2- تاریخچه:
لیپوزومها، ذرات کلوئیدی دارای غشای دو یا چند لایه فسفولیپیدی هستند که بیش از 45 سال زمینه تحقیقات گسترده ای برای محققان علاقه مند به این حوزه بوده است. امکان حضور ساختارهای وزیکول مانند، در سیستمهای آبی حاوی مولکولهای آمفی پاتیک اولین بار بوسیله Bernard هنگام مطالعات میکروسکوپی اشکال میلین (myelin) تشکیل شده با آمونیوم اولئات (ammonium oleate) در آب در سال 1947 فرض گردید [2]. در سال 1962، A.D.Bangham و همکارش R.W.Home با استفاده از میکروسکوپ الکترونی در کمبریج، پراکندگی فسفولیپیدها را در آب به وسیله رنگ آمیزی منفی با استفاده از سدیم فسفوتنگستات و آمونیوم مولیبدات بررسی کردند و شواهد ازمایشات نهایی شان نشان میداد که فسفولیپید به طریق خود مونتاژی (self-assemble) تشکیل ساختار کیف مانندی میدهد که Gerald Weissman آنها را لیپوزوم نامید [3].
 
3- ویژگی های ساختاری لیپوزوم ها:
ساختار لیپوزومها، بازگو کننده بخشی از خواص منحصر به فرد آنها در دارورسانی میباشد. از اینرو شناخت ساختار لیپوزومها به درک بهتری از مکانیسم عمل لیپوزومها و همچنین نقاط ضعف وقدرت این سیستم دارورسانی نوین کمک میکند. لیپوزومها کیسه هایی متشکل از لیپید دولایه هستند که بصورت مصنوعی تولید میشوند. ساختار لیپوزومها از مولکولهای دوگانه دوست (آمفی پاتیک) تشکیل شده است که دارای یک سر آبدوست و یک سرآبگریز میباشند. از آنجایی که بیشتر لیپوزومهای سنتز شده از مولکولهای آمفی پاتیک لیپیدی بنام فسفولیپید تشکیل شده اند، به بررسی ساختار فسفولیپیدها می پردازیم. ساختار فسفولیپیدها متشکل از یک گروه الکلی به عنوان اسکلت فسفولیپیدی (که یا گلیسرول میباشد یا اسفنگوزین)، دو مولکول اسید چرب، گروه فسفات، و گروهای متصل به فسفات میباشد. شکل 1 نمایی شماتیک از فسفولیپید را نشان میدهد. فسفولیپید ها دارای خواصیت آمفی پاتیک میباشند. انتهای یک سر آنها گروه فسفات (آبدوست) و انتهای سر دیگرشان دارای اسید چرب است (بعلت وجود ساختار هیدروکربنی آبگریز می باشد).
 
filereader.php?p1=main_d444c90168280a1e5
شکل1- نمایی شماتیک از ساختار فسفولیپیدها [4, 5]
 
وزیکولهای فسفولیپیدی یا لیپوزومها از اجتماع این فسفولیپید ها در محیط مائی به دور هم بوجود می آیند. البته دراکثر مواقع کلسترول نیز اضافه میکنند تا خواصیت سیالیت غشا را کنترل کنند و لیپوزومهای سنتزی پایدارتر شود [6]. شکل 2 نمایی شماتیکی از لیپوزوم نشان می دهد.
filereader.php?p1=main_4da936783a8259507
شکل2- نمای شماتیک لیپوزوم [7-9]
 
در شرایط شیمیایی و فیزیکی، لیپوزومها خیلی از مشخصات و ویژگیهای ذرات کلوئیدی را دار هستند. هم اکنون امکان مهندسی طیف گسترده ی مختلفی از اندازه، ترکیب فسفولیپیدی و ویژگیهای سطحی لیپوزومها وجود دارد. سطح لیپوزومها را میتوان با انتخاب لیپیدهای دو لایه و همچنین با تلفیق و پیوند کووالانسی با پروتئین ها (همچون آنتی بادی و پروتئین های متصل به قندها مانند لکتین) و گلیکوپروتئینها و پروتئینهای سنتزی اصلاح نمود. بخش عمده ای از انگیزه برای طراحی انواع لیپوزومها ناشی از ارزش بالقوه آنها بعنوان حاملهای دارو رسانی بوده است [10]. در این بخش با ساختار فسفولیپیدها بعنوان مولکول سازنده اغلب لیپوزومها آشنا شدید. در بخش بعدی نیز انواع روشهای تولید لیپوزومها با استفاده از این مولکولهای فسفولیپیدی بررسی خواهد شد.
 
4- انواع روش های سنتز:
در سیستمهای دارورسانی لیپوزومی، در سنتز محصولات دو هدف مهم مورد توجه است یکی سنتز لیپوزومهای مورد نظر و دومی بازده بدام انداختن دارو در درون آنها یا به اصطلاح بارگیری دارو در درون لیپوزومها. روشهای بسیار متنوعی برای تهیه لیپوزومها ابداع شده و تکامل پیدا کرده است، اما تعداد محدودی از آنها قادر به بدام انداختن(entrapping) مقادیر زیاد داروهای محلول در آب هستند [11]. در اینجا یک سوال پیش میاید که از بین انواع روشهای سنتز لیپوزوم، کدام روش مناسبتر میباشد؟ روشی مناسبتر است که از یک طرف لیپوزومهایی با اندازه مورد نظر تولید کند و از طرف دیگر راندمان بارگیری دارویی خوبی داشته باشد. از اینرو انتخاب روش سنتز از اهمیت بسزایی برخوردار است. انتخاب صحیح روش تهیه لیپوزوم بستگی به پارامترهای زیر دارد [12, 13]:

1. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی موادی که در درون لیپوزوم به دام افتاده اند و آنهایی که از اجزاء لیپوزومی هستند.
2. ماهیت محیطی که وزیکولهای لیپیدی در درون آن پراکنده شده اند.
3. غلظت موثر مواد به دام افتاده و سمیت بالقوه آنها
4. فرآیندهای اضافی دخیل در طی کاربرد وزیکولها یا رسانش وزیکولها
5. اندازه، پلی دیسپرسیتی(polydispersity) و عمر قفسه ای (shelf-life) بهینه وزیکولها برای اهداف کاربردی
6. تکرار پذیری دسته به دسته ( batch-to-batch) و امکان تولید محصولات سالم و کارآمد لیپوزومی در مقیاس بزرگ

حال با توجه به اهداف و نوع تجویز و همچنین شرایط بافتها یا سلولهای هدف و نیز چگونگی رهایش مورد نظر دارو، نوبت به انتخاب روش سنتز لیپوزومها میرسد. روش کلی سنتز لیپوزومها را میتوان در 3 یا 4 مرحله طبق جدول زیر خلاصه نمود:
 
جدول 1- خلاصه مراحل کلی سنتز لیپوزومها
filereader.php?p1=main_9ce6cb32b8c9c0005
 
اما دو روش کلی در تهیه لیپوزوم ها بر پایه بارگیری دارو وجود دارد:
 
1. تکنیک های بارگیری غیرفعال: در این شیوه بدام انداختن داروها، قبل از ساخت یا در طی ساخت لیپوزوم میباشد. این روش به سه دسته تقسیم میشود که هر کدام شامل تکنیکهای مختلفی هستند. جدول 2 تقسیم بندی این روش را نشان میدهد. در این تکنیکها، داروهای آبدوست در محیط مائی درون لیپوزومها انکپسوله میشوند و داروهای آبگریز(چربی دوست) در بین دو لایه فسفولیپیدی محصور می گردند. مواد (مثلاًداروهای) محلول درآب،به محلولمائی‌ای اضافه می‌شوندکه بین توده وتجمع سر‌های آب‌گریزبه دام افتاده است وموادمحلول درچربی در بین دولایه‌ی فسفولیپیدی جا داده‌ می‌شوند. شکل 3 انکپسولاسیون دارو را درون لیپوزومها نشان میدهد [14].
 
filereader.php?p1=main_28bc03829b0d93f24
شکل 3- نمایی از انکپسولاسیون داروهای چربی دوست و آبدوست [14].
 
هنگامی که دارو‌های محلول درآب درلیپوزوم‌هامحصورمی‌شوند، تغییری درخصوصیات فیزیکی لیپوزوم ایجاد نمی‌کنندوتأثیرمتقابلی بین دارو ولیپوزوم وجودندارد؛ ولی هنگامی‌که دارو‌های چربی‌دوست (Lipophilic) درغشای لیپوزوم قرارمی‌گیرند، درخواص فیزیکی آن‌هامانند،دمای تغییرفاز (TC) تغییرات قابل ملاحظه‌ای ایجاد ‌می کنند. دمایی را که درآن زنجیره‌های لیپوزوم ازحالت منظم جامد به حالت نامنظم بلور مایع تبدیل می‌شود،دمای تغییرفاز (TC) می گویند.
 
جدول 2- انواع روشهای بارگیری غیر فعال لیپوزومها [15].
filereader.php?p1=main_0f826a89cf68c399c
 
2. تکنیکهای بارگیری فعال: به نوع مشخصی از ترکیبات با گروه های یونیزه شونده و یا ترکیباتی که هم در آب و هم در چربی محلولند و میتوانند به داخل لیپوزوم ها بعد از مرحله تشکیلشان نفوذ کنند، مربوط میشود. بطور مثال داروهایی که دارای خصلت دوگانه دوست میباشند میتوانند به راحتی بعد از تشکیل شدن لیپوزومها بدرون آنها نفوذ کنند و در درون آنها بارگیری شوند. توجه باید داشت که در تکنیکهای بارگیری غیر فعال داروها قبل یا در طی تشکیل لیپوزومها در درون آنها بدام می افتند و بعد از تشکیل لیپوزومها نمی توانند بدرون آنها نفوذ کنند. در نتیجه تکنیکهای بارگیری فعال منحصر به داروهای محدودی می شود.
 
5- اصلاح سطحی لیپوزوم ها:
برای کاربردهای مختلف به لیپوزومهایی با ویژگیهای مختلف نیاز است. برای بدست آوردن لیپوزومهایی با ویژگیهای متمایز و دلخواه میتوان با اصلاح سطحی آنها تا حدودی به این مقصود رسید. با اصلاح سطحی و بدست آوردن ویژگیهای جدید، طیف کاربردهای لیپوزومها بعنوان حامل در سیستمهای دارورسانی نوین بسیار گسترش یافته است. سطح لیپوزومها را میتوان با انواع مختلفی از مواد طبیعی مانند گلیکولیپیدها یا گلیکوپروتئینها [16] ، و یا با استفاده از اتصال شیمیایی با مولکولهای دیگر بویژه ماکرومولکولها مانند پروتئینهایی مثل آنتی بادیها [17-19] یا لکتین [20-22]، و یا پلیمرهای سنتزی مانند پلی اتیلن گلیکول [23] یا پلی لاکتیک اسید برای دست یابی به اهداف گوناگون اصلاح نمود. در جدول3 خلاصه بعضی از اصلاحات سطحی آمده است. اتصال پلیمرها یا ماکرومولکولها به سطح لیپوزومها از نوع اتصالات شیمیایی (پیوند کوالانسی) و یا از نوع اتصالات فیزیکی (واندروالس یا هیدروفوب یا ...) می باشد که بستگی به جنس پلیمرها یا ماکرومولکولها و همچنین گروه های عاملی در سطح یا انتهای آنها دارد.
 
جدول 3- انواع اصلاحات سطحی لیپوزومها [10].
filereader.php?p1=main_0b8854ad38f0a6c65
 
 
6- تقسیم بندی لیپوزوم ها بر اساس روش های مختلف:
در قسمتهای گذشته با ساختار لیپوزومها و همچنین با نحوه سنتز آنها آشنا شدید. باید توجه داشت که بر اساس روش های مختلف سنتز و همچنین با اصلاحات سطحی لیپوزومها میتوان به لیپوزومهایی با ویژگیهای مختلفی دست پیدا کرد که هر کدام برای کاربرد خاصی مناسب میباشند. بر همین اساس قبل از انتخاب نوع لیپوزوم مورد نظر باید از انواع آنها و ویژگی هایشان شناخت کاملی داشت تا بهترین گزینه ممکن انتخاب شود. بطور مثال از لیپوزومهای GUL ( وزیکولهای تک لایه غول پیکر= GaintUnilamellar Vesicle) که اندازه آنها (≥ 1.0 µm) میباشد نمیتوان برای دارورسانی درون رگی استفاده نمود. زیرا اندازه برزگ این لیپوزومها باعث انسداد مویرگها میشوند، طبیعتا در این موارد استفاده از لیپوزومهای SUL ( وزیکولهای تک لایه کوچک = Small Unilamellar Vesicle) که اندازه ای در حدود (20-100 nm) دارند، گزینه مناسب تری میباشد. یا برای دارورسانی به تومورها از لیپوزومهای هوشمند حساس به pH میتوان استفاده نمود که داروهای بارگیری شده در درونشان را در نزدیکی تومورها که pH متفاوتی نسبت به سایر بافتها دارد، آزاد میکند. همچنین برای فرار از فاگوسیت شدن توسط سیستم اندوتلیال خون میتوان از لیپوزومهای اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی مثل پلی اتیلن گلیکول (PEG) استفاده نمود. موارد ذکر شده نشان دهنده اهمیت بالای انتخاب مناسب نوع حامل لیپوزومی بکار گرفته شده است. از طرف دیگر، کارایی مناسب و بهینه بودن سیستمهای دارورسانی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در نتیجه باید بهترین نوع حامل لیپوزومی را انتخاب کنیم. از این جهت به معرفی انواع لیپوزومها بر اساس فاکتورهای مختلف میپردازیم تا بتوان از بین آنها، بهترین گزینه را با توجه به هدفمان انتخاب نماییم . لیپوزومها بر اساس فاکتورهای گوناگون به گروهای مختلف تقسیم بندی میشوندکه این فاکتورها عبارتند از:

1.6 تقسیم بندی بر اساس پارامترهای ساختاری:
اساس این تقسیم بندی، اندازه لیپوزومها و همچنین تعداد لایه های تشکیل دهنده لیپوزومها میباشد. در جدول 4 انواع تقسیم بندی آنها نشان داده شده است [15, 44]. اندازه لیپوزومها فاکتور بسیار مهمی در کاربردهای بالینی و نوع تجویز دارو (پوستی، درون رگی و ...) دارد.
 
جدول 4- تقسیم بندی لیپوزومها بر اساس تعداد لایه ها و اندازه آنها [15, 44]
filereader.php?p1=main_1051527638b9da6fe
 
لازم به توضیح میباشد که فرق لیپوزوم Multilamellar و Oligolamellar در تعداد لایه ها می باشد. در لیپوزومهای Multilamellar تعداد لایه های بیشتری دیده میشود. لیپوزومهای تک دیواره نیز بر اساس اندازه شان به چهار گروه کوچک، متوسط، بزرگ و غول پیکر تقسیم بندی میشوند. اما لیپوزومهای MVV، لیپوزومهای بزرگی هستند که در درون آنها چندین وزیکول قرار دارد. شکل 4 نمایی شماتیک از انواع لیپوزومها بر اساس پارامترهای ساختاری را برای تفهیم بهتر موضوع نشان میدهد [45].
 
filereader.php?p1=main_30a4f965bd1acf43e
شکل 4- نمایی شماتیک از دسته بندی لیپوزومها بر اساس پارامترهای ساختاری [45].
 
2.6 تقسیم بندی بر اساس روش های تهیه لیپوزوم ها:
تقسیم بندی دیگری نیز میتوان برای لیپوزومها بر اساس روش تهیه در نظر گرفت که اهمیت آنها در قسمت انواع سنتز به تفضیل شرح داده شده است. در جدول 5 نیز این تقسیم بندی همراه با توضیح نشان داده شده است.
 
جدول 5- تقسیم بندی بر اساس روش تهیه [15].
filereader.php?p1=main_df2184f4b46de3ddf
 
3.6 تقسیم بندی بر اساس ترکیبات و کاربردها:
در این نوع تقسیم بندی که مهمترین نوع تقسیم بندی لیپوزومها از نظر کاربردی می باشد، به معرفی لیپوزومها از نظر کاربردی و همچنین موادسازنده شان میپردازیم. جدول 6 انواع تقسیم بندیها را بر اساس ترکیب و کاربرد توضیح داده است.
 
جدول 6- تقسیم بندی انواع لیپوزومها بر اساس ترکیب و کاربردشان [15, 46].
filereader.php?p1=main_f9d2cce556d73d22e
 
filereader.php?p1=main_ae4248ca824f7a049
 

منابـــع و مراجــــع

1. Zasadzinski, J.A., et al., Novel methods of enhanced retention in and rapid, targeted release from liposomes. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 2011. 16(3): p. 203-214.

2. Bernard, A.T., A. Roum, and D. Pathol, Exper. 14 (1947) 53.

3. Bangham, A.D., Liposomes: realizing their promise. Hosp Pract (Off Ed), 1992. 27(12): p. 51-6, 61-2.

4. Koolman, J. and K.H. Roehm, Color Atlas of Biochemistry, ed. n. edition. 2005, New York: Thieme.

5. http://dl.clackamas.cc.or.us/ch106-06/structur.htm. 2012/8/21.

6. Kirby, C., J. Clarke, and G. Gregoriadis, Effect of the cholesterol content of small unilamellar liposomes on their stability in vivo and in vitro. The Biochemical journal, 1980. 186(2): p. 591-598.

7. http://scienceinyoureyes.memphys.sdu.dk/billed_forklaring_en.php. 2012/08/20.

8. http://en.wikipedia.org/wiki/Liposome. 2012/8/20.

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Phospholipid. 2012/8/20.

10. Jones, M.N., The surface properties of phospholipid liposome systems and their characterisation. Advances in Colloid and Interface Science, 1995. 54(0): p. 93-128.

11. Vemuri, S. and C.T. Rhodes, Preparation and characterization of liposomes as therapeutic delivery systems: a review. Pharmaceutica Acta Helvetiae, 1995. 70(2): p. 95-111.

12. Gómez-Hens, A. and J.M. Fernández-Romero, Analytical methods for the control of liposomal delivery systems. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2006. 25(2): p. 167-178.

13. Reza Mozafari, M., et al., Nanoliposomes and Their Applications in Food Nanotechnology. Journal of Liposome Research, 2008. 18(4): p. 309-327.

14. Drug Delivery Analysis of Liposomes and other Drug Delivery Systems by NTA Introduction.http://www.nanosight.com/applications/biological-nanoparticles/drug-delivery.

15. Dua, J.S., A.C. Rana, and A.K. Bhandari, LIPOSOME: METHODS OF PREPARATION AND APPLICATIONS. International Journal of Pharmaceutical Studies and Research, 2012(2229-4619).

16. Tao, Y., J. Han, and H. Dou, Brain-targeting gene delivery using a rabies virus glycoprotein peptide modulated hollow liposome: bio-behavioral study. Journal of Materials Chemistry, 2012. 22(23): p. 11808-11815.

17. Chen, T., et al., Modification of Liposomes with Proteins by Dansyl-labeled Heterobifunctional Crosslinker. Journal of Biomaterials Applications, 2011. 26(1): p. 117-125.

18. Hale, A.H., et al., Antigen-liposome modification of target cells as a method to alter their susceptibility to lysis by cytotoxic T lymphocytes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1980. 77(10): p. 6105-6108.

19. ElBayoumi, T.A. and V.P. Torchilin, Tumor-Targeted Nanomedicines: Enhanced Antitumor Efficacy In vivo of Doxorubicin-Loaded, Long-Circulating Liposomes Modified with Cancer-Specific Monoclonal Antibody. Clinical Cancer Research, 2009. 15(6): p. 1973-1980.

20. Bogdanov Jr, A.A., et al., Lectin-bearing liposomes: Differential binding to normal and to transformed mouse fibroblasts. Experimental Cell Research, 1989. 181(2): p. 362-374.

21. Francis, S.E., et al., The control of protein surface concentration on proteoliposomes. Colloids and Surfaces, 1992. 62(1–2): p. 177-184.

22. Zhang, N., et al., Investigation of lectin-modified insulin liposomes as carriers for oral administration. International Journal of Pharmaceutics, 2005. 294(1–2): p. 247-259.

23. Yoshino, K., et al., Novel analytical method to evaluate the surface condition of polyethylene glycol-modified liposomes. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2012. 397(0): p. 73-79.

24. Haywood, A.M. and B.P. Boyer, Ficoll and dextran enhance adhesion of Sendai virus to liposomes containing receptor (ganglioside GD1a). Biochemistry, 1986. 25(13): p. 3925-3929.

25. Shichijo, S. and C.R. Alving, Inhibitory effects of gangliosides on immune reactions of antibodies to neutral glycolipids in liposomes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, 1986. 858(1): p. 118-124.

26. R.V.McDaniel, et al., Electrokinetic and electrostatic properties of bilayers containing gangliosides GM1, GD1a, or GT1. Biophys, 1986 March. 49(3): p. 741–752.

27. Crook, S.J., et al., Factors affecting surface expression of glycolipids: influence of lipid environment and ceramide composition on antibody recognition of cerebroside sulfate in liposomes. Biochemistry, 1986. 25(23): p. 7488-7494.

28. Goodwin, G.C., et al., Lectin-mediated agglutination of liposomes containing glycophorin: Effects of acyl chain length. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, 1982. 689(1): p. 80-88.

29. Sarkar, D.P. and R. Blumenthal, The Role of the Target Membrane Structure in Fusion with Sendai Virus. Molecular Membrane Biology, 1987. 7(4): p. 231-247.

30. Pinnaduwage, P. and L. Huang, The role of protein-linked oligosaccharide in the bilayer stabilization activity of glycophorin A for dioleoylphosphatidylethanolamine liposomes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, 1989. 986(1): p. 106-114.

31. Ho, R.J.Y., R.L. Burke, and T.C. Merigan, Liposome-formulated interleukin-2 as an adjuvant of recombinant HSV glycoprotein gD for the treatment of recurrent genital HSV-2 in guinea-pigs. Vaccine, 1992. 10(4): p. 209-213.

32. Wilschut, J., Influenza vaccines: The virosome concept. Immunology Letters, 2009. 122(2): p. 118-121.

33. Ho, R.J.Y., B.T. Rouse, and L. Huang, Target-sensitive immunoliposomes: preparation and characterization. Biochemistry, 1986. 25(19): p. 5500-5506.

34. Feng, B., et al., Delivery of sodium borocaptate to glioma cells using immunoliposome conjugated with anti-EGFR antibodies by ZZ-His. Biomaterials, 2009. 30(9): p. 1746-1755.

35. Feng, B., et al., Development of a bifunctional immunoliposome system for combined drug delivery and imaging in vivo. Biomaterials, 2010. 31(14): p. 4139-4145.

36. Manjappa, A.S., et al., Antibody derivatization and conjugation strategies: Application in preparation of stealth immunoliposome to target chemotherapeutics to tumor. Journal of Controlled Release, 2011. 150(1): p. 2-22.

37. Fukui, Y. and K. Fujimoto, Control in Mineralization by the Polysaccharide-Coated Liposome via the Counter-Diffusion of Ions. Chemistry of Materials, 2011. 23(21): p. 4701-4708.

38. Fan, Y., et al., Effects of Astragalus polysaccharide liposome on lymphocyte proliferation in vitro and adjuvanticity in vivo. Carbohydrate Polymers, 2012. 88(1): p. 68-74.

39. Gao, H., et al., Optimization on preparation condition of epimedium polysaccharide liposome and evaluation of its adjuvant activity. International Journal of Biological Macromolecules, 2012. 50(1): p. 207-213.

40. Fukui, Y. and K. Fujimoto, The Preparation of Sugar Polymer-Coated Nanocapsules by the Layer-by-Layer Deposition on the Liposome. Langmuir, 2009. 25(17): p. 10020-10025.

41. Machová, E. and S. Bystrický, Yeast mannans protect liposomes against peroxidation but do not scavenge free radicals. Carbohydrate Polymers, 2012. 88(2): p. 793-797.

42. Zalipsky, S., Synthesis of an end-group functionalized polyethylene glycol-lipid conjugate for preparation of polymer-grafted liposomes. Bioconjugate Chemistry, 1993. 4(4): p. 296-299.

43. Biswas, S., et al., Liposomes loaded with paclitaxel and modified with novel triphenylphosphonium-PEG-PE conjugate possess low toxicity, target mitochondria and demonstrate enhanced antitumor effects in vitro and in vivo. Journal of Controlled Release, 2012. 159(3): p. 393-402.

44. Riaz, M., Liposomes preparation methods. Pak J Pharm Sci, 1996. 9(1): p. 65-77.

45. Mishra, G.P., et al., Recent Applications of Liposomes in Ophthalmic Drug Delivery. Journal of Drug Delivery, 2011. 2011.

46. Christensen, D., et al., Cationic liposomes as vaccine adjuvants. Expert Review of Vaccines, 2011. 10(4): p. 513-521.

نظرات و سوالات

نظرات

2 0

زهرا سعادتی - ‏۱۳۹۷/۰۴/۱۴

مقاله بسیار مفیدی بود.

2 -1

حافظ بدرخانی - ‏۱۳۹۵/۰۲/۲۰

با عرض سلام وخسته نباشید

خیلی تشکر میکنم از اینکه این مطلب کامل رو گذاشتین.ولی بهتر بود از منابع دیگری هم استفاده میکردید.مثلا ویکی گذیا خیلی خوبه ولی ارزش اون از خودمقالاتی که در ساینس دایرکت و...به چاگ میرسن خیلی کمتره.

بازهم تشکر

2 0

شهره فهیمی راد - ‏۱۳۹۳/۱۱/۰۷

عالی بود

1 0

علیرضا صابرجبدرق - ‏۱۳۹۲/۰۸/۲۳

باسلام

خیلی خوب بودمتشکرم

2 0

مهدی

خیلی عالی بود.ممنون

5 0

هادی قاسمی

سلام.خسته نباشی.خوب بود وامیدوارم این روند ارسال مقالات در حوزه ی پزشکی نانو ذرات ادامه یابد تا برای افرادی چون بنده که تازه وارد این حوزه ی علمی شده ایم بسیار مورد استفاده است
خداقوت
متشکرم

5 -1

سیده فاطمه ضیایی

خیلی عالی بود.لطفا در صورت امکان پی دی اف این متن رو برای من ارسال کنید.

پاسخ مسئول سایت :
با سلام.
امکان ارسال فایل pdf فعلا مقدور نمی باشد. شما می توانید نسخه قابل چاپ مقاله را به صورت فایل pdf ذخیره نمایید.