برترین کاربران هفتگی این مقاله

از ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ تا ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

هیچ کاربری در این بازه زمانی وجود ندارد

آمار مقاله
  • بازدید کل ۷,۴۰۱
  • بازدید این ماه ۱۰
  • بازدید امروز ۰
آمار آزمون مقاله
  • کل شرکت کنندگان ۵۵
  • قبول شدگان ۳۶
  • شرکت کنندگان یکتا ۴۰
  • میانگین درصد شرکت کنندگان ۵۹
واژه نامه فناوری نانو

نانو

nano

پيشوندي به معناي يک بيليونم يا (000،000،000،1/1). در متون فناوري‌نانو، معمولا براي مشخص کردن يک واحد اندازه‌گيري برابر با 10 به توان منفي 9 متر استفاده مي‌شود.

سطح مقاله

پیشرفته 2

نویسندگان
کلمات کلیدی
امتیاز کاربران

نانوپوشش‌ها در باتری

یکی از حوزه‌های مهم نانوفناوری در باتری مبحث پوشش‌ها است؛ در مقالات پیشین به صورت جسته گریخته اهمیت نانوپوشش‌ها مشخص شد. با توجه به این اهمیت، در این مقاله به صورت مختصر و کلی مشکلاتی که با نانوپوشش‌ها حل می‌شوند، تقسیم‌بندی نانوپوشش‌ها، نحوه عملکرد و فاکتورهای (شرایط) مطلوب برای این پوشش‌ها مورد بحث قرار می‌گیرند.

1- اهمیت و دسته‌بندی نانوپوشش‌ها
همان‌گونه که در مقالات قبلی بیان شد، صرف نانو ابعاد کردن ماده فعال، تمام مشکلات مواد فعال را حل نمی‌کند بلکه حتی به دلیل سطح فراوان در نانو، یک سری معضلاتی مثل واکنش‌پذیری بیشتر با الکترولیت ایجاد می‌شود. به طور مثال، مشاهده شده که مشکلاتی نظیر واکنش‌پذیری کاتد با الکترولیت، حل شدن منگنز و کبالت به ترتیب در کاتدهای LMO و LCO، رسانایی الکترونی ضعیف مواد فعال مانند LFP، تشکیل SEI ناپایدار در سیلیکون، فقط با نانوسایز کردن ماده فعال حل نمی‌شود بلکه باید یک پوشش نانویی بر روی سطح ماده فعال موجود باشد. پوشش‌ها با حل مشکلات فوق‌الذکر موجب بهبود مشخصه‌هایی چون ظرفیت، طول عمر سیکلی، ایمنی، پایداری و توان می‌شود. امروزه اهمیت نانوپوشش‌ها به حدی است که مقالات مربوط به آن به مراتب از مقالات مربوط به بررسی صرف نانوسایز کردن ماده فعال بیشتر است. از این به بعد نانوپوشش‌ها را به اختصار پوشش نامیده می‌شود.
پوشش‌ها را بر مبنای عملکرد می‌توانیم به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کنیم؛ یکی پوشش‌هایی که برای بهبود رسانایی الکتریکی اضافه می‌شوند و دسته دوم پوشش‌هایی که برای جلوگیری از واکنش‌های شیمیایی ناخواسته شامل: واکنش الکترولیت با ماده فعال، تجزیه الکترولیت، حل شدن عناصر کاتد در الکترولیت و مانند آن، مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته یک پوشش می‌تواند هر دو وظیفه را توأمان با هم انجام دهد. ضرورت نانوپوشش‌ها قابل کتمان نیست.
پوشش‌های رسانا از انواع رساناهای الکتریکی مثل فلزات نجیب و کربن است. البته کربن به دلیل سادگی سنتز، هزینه کم و ... مورد توجه بیشتری قرار دارد. پوشش کربنی به راحتی از تجزیه یک ماده مانند شکر بر روی ماده فعال ایجاد می‌شود. مقالات پوشش کربنی از مجموعه تمامی پوشش‌ها بیشتر است. این پوشش به راحتی بر روی ماده فعال (مثلاً روی LFP که ضرورت فراوانی به پوشش رسانای کربنی دارد) پوشش داده می‌شود. کربن از آن پوشش‌هایی است که نقش دوگانه دارد؛ به طور مثال، کربن پوشش داده شده بر روی آند LTO هم رسانش الکترونی این ماده فعال را بهبود می‌دهد و هم از تشکیل گاز در آند LTO جلوگیری می‌کند.
در آندها به علت ناپایداری الکترولیت، یک لایه SEI تشکیل می‌شود که این لایه خودش از واکنش‌های بیشتر با الکترولیت یا اکسایش الکترولیت جلوگیری می‌کند و در واقع این لایه مثل یک نانوپوشش طبیعی عمل می‌کند؛ از این‌رو ضرورت کمتری برای نانوپوشش در آند، در مقایسه با کاتد، وجود دارد. البته با توجه به مقاله نانو و آند باتری 2، چون خیلی از آندها مثل آندهای آلیاژی و تبادلی، SEI ناپایدار دارند، وجود نانوپوشش مناسب در کاهش مقدار SEI و متعاقباً بهبود ظرفیت سیکلی مؤثر است. به علاوه برای بهبود رسانش در این آندها نیز به طور گسترده از نانوپوشش‌های رسانا استفاده می‌شود. با توجه به این که آندهای آلیاژی و تبادلی تقریباً جدیدتر هستند، مقالات پژوهشی مربوط به نانوپوشش در آن‌ها ایمپکت بالاتری دارند که به دلیل جدیدتر بودن آن‌هاست با این حال، ضرورت نانوپوشش برای کاتد به مراتب بیشتر است. به همین دلایل نانوپوشش‌های مربوط به آند در این مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد چون در مقالات قبلی تا حدی پوشش داده شده است.
در کاتد LCO، به دلیل مشکلاتی مثل حل شدن یون کبالت، واکنش با الکترولیت و ... (رجوع شود به مقاله کاتد باتری و نانوفناوری 1)، حداکثر ولتاژ شارژ برابر 4/2 ولت است؛ ولی با پوشش‌ها می‌توان ولتاژ شارژ را تا 4/5 ولت بالا برد و ظرفیت و ولتاژ بیشتری را از باتری کسب کرد. شکل 1 مقایسه‌ای بین طول عمر سیکلی در حالت با پوشش و بدون پوشش را برای محدوده ولتاژ شارژ تا 4/5 ولت نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که ظرفیت در کاتد دارای پوشش به خوبی حفظ شده است. یا در مقاله‌ای دیگرگزارش شده است که با پوشش AlPO4 می‌توان ولتاژ را به 4/8 ولت رساند و این کاتد با پوشش، تا 50 سیکل، ظرفیتی برابر 149mAh/g را حفظ کرده است، در حالی که در کاتد بدون پوشش تنها در 20 سیکل کاری، ظرفیت به صفر می‌رسد.

 
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
شکل 1- مقایسه به ترتیب طول عمر سیکلی و نرخ توان بین کاتد LCO با پوشش به رنگ قرمز و بدون پوشش به رنگ مشکی (کاتدها تا ولتاژ 4/5 ولت شارژ و دشارژ شده‌اند)

 
برای استفاده از کاتدهای ولتاژ بالا یا باید به دنبال الکترولیت جدید و مناسب بود یا باید با ایجاد یک پوشش مناسب بر روی کاتد، از اکسایش گسترده الکترولیت جلوگیری کرد. کاتد LiNi0.5Mn1.5O4 (LMN) یک کاتد ولتاژ بالا از خانواده کاتدهای اسپینلی، تا محدوده ولتاژ 5 ولت در شکل 2 مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه دو حالت بدون پوشش و با پوشش LiBOF، مشخص است که کاتد دارای پوشش عملکرد به مراتب بهتری در طول سیکل‌های مختلف دارد؛ به علاوه ظرفیت را نیز در جریان بالا به مراتب بهتر از کاتد بدون پوشش حفظ می‌کند.


filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
شکل 2- مقایسه منحنی‌های شارژ-دشارژ کاتد LMN با پوشش و بدون پوشش، a: در سیکل‌های مختلف برای بدون پوشش، b: برای پوشش، c: برای جریان‌های مختلف برای بدون پوشش و d: با پوشش

2- اصول کلی نانوپوشش‌ها
در زمان تهیه الکترولیت آلی، ناخواسته مقداری آب درون الکترولیت ایجاد می‌شود. این آب با اجزای الکترولیت واکنش داده و تولید HF می‌کند. گرچه مقدار HF در رنج ppm است ولی تأثیر مخربی بر کاتد دارد. به دلیل خاصیت اسیدی HF، یون‌های فلزات واسطه موجود در کاتد در الکترولیت حل می‌شوند. به طور مثال در کاتد LCO یون کبالت و در کاتد LMO یون منگنز در الکترولیت حل می‌شود. یک سری واکنش‌های مخربی که در الکترولیت رخ می‌دهد، در واکنش‌های 1 تا 3 نشان داده شده است؛ این واکنش‌ها در دمای بالا و ولتاژ بالا بدتر می‌شوند.
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

حادثه مخرب دیگری که رخ می‌دهد تشکیل LiF بر روی کاتد ناشی از واکنش‌های فوق‌الذکر است. متأسفانه LiF یک ترکیب با عدم رسانایی یون لیتیوم و الکترون است؛ بنابراین تشکیل آن موج افزایش امپدانس (به صورت ساده مقاومت الکتریکی) می‌شود.
نانوپوشش‌ها به صورت گسترده برای حل مشکلات بالا استفاده شود. نانوپوشش‌ها به دو طریق موجب رفع این مشکلات می‌شوند. همان‌گونه که شکل 3 نشان می‌دهد اولاً نانوپوشش‌ها می‌توانند به عنوان مانع فیزیکی عمل کنند و از تماس بین الکترولیت و کاتد جلوگیری کنند (حفاظت سطحی) و ثانیاً در نقش خورنده HF Scavenger) HF) عمل کنند؛ به این معنی که با HF واکنش داده و مقدار آن را کاهش دهند.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
شکل 3- نمایش دو عملکرد نانوپوشش یکی به صورت یک مانع فیزیکی در برابر HF و یکی خورنده شیمیایی HF

خورنده‌های HF گوناگونی وجود دارند که در همگی ترکیب موردنظر در نقش فداشونده با HF واکنش می‌دهد تا مقدار HF را کاهش دهد؛ به طور مثال اکسید آلومینیوم طبق واکنش زیر با HF واکنش می‌دهد:
filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a

اگرچه محصول این واکنش آب است، ولی مقدار مولی آب تولید شده نصف HF است و اگر این آب حتی دوباره موجب تشکیل HF شود، مقدار HF نسبت به مقدار اولیه باز هم کاهش یافته است. در این واکنش AlF3 هم تولید می‌شود؛ این ترکیب همانند یک لایه بر روی سطح اکسید آلومینیوم تشکیل می‌شود. این لایه خودبه‌خودی شکل گرفته، به صورت یک مانع مؤثر در برابر HF عمل می‌کند و از رسیدن آن به ماده فعال مطابق شکل 4 جلوگیری می‌کند. جایگاه و عملکرد آن در شکل نشان داده شده است. توجه شود این لایه و لایه اکسیدی اولیه پوشش داده شده، برخلاف LiF مشکلی برای رسانایی یونی لیتیوم ایجاد نمی‌کند و یون لیتیوم به صورت مناسبی از میان آن عبور می‌کند.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
شکل 4- نمایش محل پوشش فلئوریدی شکل گرفته و عملکرد آن به عنوان یک سد مؤثر

در مقالات مختلف ذکر شده نانوپوشش‌ها در کاهش مقدار LiF مؤثرند. دو واکنش 1 و 3 برای تشکیل LiF وجود دارد. در مورد واکنش 3 مسلم است که وجود پوشش از انجام آن جلوگیری می‌کند ولی برای واکنش 1 در ظاهر به نظر نمی‌رسد پوشش نقشی داشته باشد. البته با توجه به این‌که که کاتدها به دلیل یون‌های واسطه دارای نقش کاتالیستی هستند، ممکن است انجام واکنش 1 را تسهیل کنند ولی با ایجاد پوشش که نقش کاتالیستی ندارد، می‌توان از انجام واکنش 1 جلوگیری کرد. از طرفی با توجه به مقدارهای مولی، در واکنش 3 شش برابر واکنش 1 ترکیب LiF تولید می‌شود؛ بنابراین به هر حال حتی اگر پوشش در متوقف ساختن واکنش 1 تأثیری نداشته باشد، تشکیل LiF را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.
تأثیر نانوپوشش در کاهش مقدار LiF موجب می‌شود که هم توان افزایش یابد، چون سد نفوذ یون لیتیوم کم شده است و هم موجب می‌شود که ظرفیت در طول سیکل‌های مختلف کاهش کمتری نشان دهد، چون یون لیتیوم کمتری به شکل ترکیب LiF هدر می‌رود. از طرفی چون نانوپوشش به عنوان خورنده HF و همچنین یک مانع فیزیکی عمل می‌کند، از حل شدن یون‌های فلزات واسطه کاتد نیز جلوگیری می‌شود. از مجموع برآیند عملکردهای بالا، برای هر نوع کاتد صرف‌نظر از نوع آن، در مجموع طول عمر سیکلی، توان و ... در کاتد بهبود می‌یابد.
پوشش‌ها را می‌توان بر مبنای ظاهر با توجه به شکل 5 به دو دسته تقسیم کرد: پوشش‌هایی که به طور یکنواخت نیستند و به صورت ذره‌ای هستند، فقط عملکرد شیمیایی یعنی خورنده HF را دارند؛ در حالی پوشش‌هایی که کل سطح ماده را می‌پوشانند، اگر نوع ماده خاصیت خورندگی HF را داشته باشد، هر دو عملکرد را توأمان دارند و لذا نتیجه بهتری می‌دهند.
 

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
شکل 5- در a یک پوشش نانوذره‌ای نشان داده شده است و در b یک پوشش که کل سطح را می‌پوشاند، نشان داده شده است.

3- تأثیرات خاص نانوپوشش بر کاتدها
صرف‌نظر از نوع کاتد، مشخصاتی که برای پوشش در بخش قبل بیان شد موجب جلوگیری از واکنش‌های ناخواسته خصوصاً در دمای بالا، ولتاژ بالا (خصوصاً در شارژ) و جریان بالا می‌شود. چون در دمای بالا واکنش‌ها با سرعت بیشتری پیش می‌روند و انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها کمتر است یا چون در ولتاژ بالا چون مواد سطح انرژی بیشتری دارند، برای واکنش مستعدتر هستند. اما برای هر کاتد نیز نانوپوشش تأثیر خاص خود را خواهد داشت. در کاتد LCO وقتی یون لیتیوم (خصوصاً بیشتر از 0/5 مول متناظر با ولتاژ 4/2 ولت) از ساختار خارج می‌شود، مقدار زیادی از کبالت چهار ظرفیتی می‌شود که به صورت یون +Co4 در الکترولیت حل می‌شود. حل شدن کبالت علاوه بر کاهش ظرفیت، موجب ناپایداری شبکه اتمی و تغییر حجم کاتد می‌شود که خردشدگی کاتد را در پی دارد، اما پوشش از حل شدن کبالت در الکترولیت جلوگیری می‌کند، بنابراین کبالت در ساختار کاتد حفظ می‌شود و مشکلات مربوطه پیش نمی‌آید. حل این مشکل طول عمر سیکلی کاتد LCO را در هر ولتاژی خصوصاً ولتاژهای بالا (خصوصاً ولتاژهای بالاتر از4/5 ولت) بهبود می‌دهد.
در کاتد LMO وقتی در دشارژ مقدار زیادی یون لیتیوم وارد می‌شود، به تبع آن مقدار زیادی از منگنز از چهار ظرفیتی به سه ظرفیتی تبدیل می‌شود. متأسفانه هر دو تا منگنز سه ظرفیتی تحت یک واکنش به یون دو ظرفیتی و چهار ظرفیتی تبدیل می‌شود. منگنز دو ظرفیتی در الکترولیت محلول است و به شکل یون +Mn2 در الکترولیت حل شده و وقتی به آند می‌رسد، در آنجا رسوب می‌کند و مشکلاتی برای باتری ایجاد می‌کند. نانوپوشش با ایجاد مانع و همچنین جلوگیری از واکنش، هم از حل شدن منگنز جلوگیری می‌کند و هم گفته شده تغییر حجمی که در اثر این اتفاق (اثر John-teller) رخ می‌دهد را کاهش می‌دهد. مشاهده می‌شود که در این مثال، پوشش عملکرد خود را نه در ولتاژ بالا بلکه در ولتاژ کم و آن هم در زمان دشارژ کاتد نشان می‌دهد. شکل 6 نشان می‌دهد که پوشش چه تأثیر زیادی بر این کاتد دارد.


filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
شکل 6- نمایش ظرفیت دشارژ بر حسب سیکل برای کاتد LMO، منحنی a برای بدون پوشش و b برای با پوشش

یک خاصیت دیگر که شایان ذکر است این است که بعضی مواقع پوشش (مثلاً پوشش MgO) با کاتد واکنش نشان می‌دهد و در فصل مشترک این دو، یک ترکیب مؤثر دیگر تشکیل می‌شود. یا در مرجع [1] گزارش شده با نوع خاصی از سنتز، ارتباط مؤثری بین ماده فعال و پوشش ZrO2 ایجاد شده به طوری که ثابت شبکه ماده فعال افزایش یافته و نفوذ در آن بهتر صورت می‌گیرد.

4- مشخصات مطلوب برای کاتد
علاوه بر نیاز برای بهینه کردن مشخصات عملکردی (مثل مانع در برابر HF یا خورندگی HF)، نیاز است که پوشش حتی‌الامکان یک سری خصوصیات مطلوب دیگر را هم داشته باشد؛ مثلاً بین لایه پوشش و ماده فعال زیرین تنش کمی تولید شود و چسبندگی بین این دو خوب باشد، در عین حال واکنش مخربی بین این دو صورت نمی‌گیرد تا در طول سیکل‌های مختلف پوشش کنده نشده یا خرد نشود. همچنین رسانایی یونی و الکترونی خوبی داشته باشد تا نفوذ یون و الکترون از میان پوشش به راحتی صورت گیرد. چون پوشش یک ماده غیرفعال است تا حد امکان ضخامت کمی داشته باشد تا ظرفیت تئوری چه حجمی و چه جرمی، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا نکند و مسافت نفوذ زیاد نشود، و در آخر فاکتورهای سنتز شامل راحتی سنتز، مقیاس‌پذیری و ارزانی نیز بهینه شود.
رسیدن به هر کدام از این خواص خود یک حوزه تحقیقاتی مهم است؛ مثلاً مشخص شده پوشش‌های فلوئوریدی در مقایسه با پوشش‌های اکسیدی عملکرد الکتروشیمیایی بهتری دارند، از این‌رو تحقیقات جدیدتر بر روی پوشش‌های AlF3، ZnF2 و ... به جای Al2O3 ،ZnO و ... متمرکز شده است. برای بهبود رسانایی، در خیلی از مقالات بر روی استفاده از الکترولیت‌های جامد (سرامیک‌های جامد مانند فسفات‌ها) که رسانایی یونی به مراتب بهتری دارند، تأکید شده است یا برای بهبود رسانایی الکترونی استفاده از پلیمرهای رسانا مثل PEDOT یا PPY یا عناصری مثل نقره ذکر شده است. در مورد روش‌های سنتز که از مهم‌ترین حوزه‌های تحقیقاتی است نیز روش‌های گوناگونی چون سل - ژل، هم رسوبی و ... برای پوشش‌دهی وجود دارد و نکته مهمی که در این ارتباط وجود دارد و در کل این مجموعه مقالات تأکید شد و باز هم تأکید می‌شود، ارتباط نزدیک سنتز با خواص است. روش‌های جدیدتری نیز چون ALD برای تهیه نانوپوشش‌ها وجود دارد که اهمیت زیادی دارد.


5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این مقاله خیلی از خواص مفید نانوپوشش‎ها بیان شد. مزیت‌های نانوپوشش در دو دسته کلی تقسیم‌بندی شد؛ یکی که در هر نوع کاتد وجود دارد و دومی مزیت‌هایی که به نوع ماده کاتد یا نوع پوشش بستگی دارد. هر دو دسته به صورت مختصر توضیح داده شد. در آخر خواصی که برای یک نانوپوشش خوب مورد نیاز است، مانند نفوذ یونی خوب، ضخامت کم و ... که مستقیماً ارتباطی با مزیت‌های عملکردی ندارد، بیان شد. قابل ذکر است که مطالب مربوط به نانوپوشش‌ها خیلی بیشتر از این تک مقاله است و در اینجا فقط مهم‌ترین مطالب بیان شده است.

 

منابـــع و مراجــــع

1. Huang, Youyuan, et al. "A modified ZrO 2-coating process to improve electrochemical performance of Li (Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3) O 2." Journal of Power Sources 188.2 (2009): 538-545.

2. Sun, Y-K., et al. "Effect of AlF 3 coating amount on high voltage cycling performance of LiCoO 2." Electrochimica Acta 53.2 (2007): 1013-1019.

3. Chen, Zonghai, et al. "Role of surface coating on cathode materials for lithium-ion batteries." J. Mater. Chem. 20.36 (2010): 7606-7612.

4. Xu, Xiaodong, et al. "Recent progress on nanostructured 4V cathode materials for Li-ion batteries for mobile electronics." Materials Today 16.12 (2013): 487-495.

5. Choi, Nam‐Soon, et al. "Challenges Facing Lithium Batteries and Electrical Double‐Layer Capacitors." Angewandte Chemie International Edition 51.40 (2012): 9994-10024.

6. Li, Xifei, et al. "Atomic layer deposition of solid-state electrolyte coated cathode materials with superior high-voltage cycling behavior for lithium ion battery application." Energy & Environmental Science 7.2 (2014): 768-778.

7. Jo, Chang-Heum, et al. "Surface coating effect on thermal properties of delithiated lithium nickel manganese layer oxide." Journal of Power Sources 282 (2015): 511-519.

8. Wang, Kai‐Xue, Xin‐Hao Li, and Jie‐Sheng Chen. "Surface and Interface Engineering of Electrode Materials for Lithium‐Ion Batteries." Advanced Materials 27.3 (2015): 527-545.

9. Lu, Yi-Chun, et al. "Probing the origin of enhanced stability of “AlPO4” nanoparticle coated LiCoO2 during cycling to high voltages: combined XRD and XPS studies." Chemistry of Materials 21.19 (2009): 4408-4424.

10. Fu, L. J., et al. "Surface modifications of electrode materials for lithium ion batteries." Solid State Sciences 8.2 (2006): 113-128.

11. Mauger, A., and C. Julien. "Surface modifications of electrode materials for lithium-ion batteries: status and trends." Ionics 20.6 (2014): 751-787.

12. Aykol, Muratahan, Scott Kirklin, and Christopher Wolverton. "Thermodynamic Aspects of Cathode Coatings for Lithium‐Ion Batteries." Advanced Energy Materials 4.17 (2014).

13. Scott, Isaac D., et al. "Ultrathin coatings on nano-LiCoO2 for Li-ion vehicular applications." Nano letters 11.2 (2010): 414-418.