برترین کاربران هفتگی این مقاله

از ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ تا ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

هیچ کاربری در این بازه زمانی وجود ندارد

آمار مقاله
  • بازدید کل ۷,۹۳۳
  • بازدید این ماه ۱۹
  • بازدید امروز ۳
آمار آزمون مقاله
  • کل شرکت کنندگان ۵۹
  • قبول شدگان ۳۹
  • شرکت کنندگان یکتا ۳۶
  • میانگین درصد شرکت کنندگان ۶۳
واژه نامه فناوری نانو

نانو

nano

پيشوندي به معناي يک بيليونم يا (000،000،000،1/1). در متون فناوري‌نانو، معمولا براي مشخص کردن يک واحد اندازه‌گيري برابر با 10 به توان منفي 9 متر استفاده مي‌شود.

سطح مقاله

پیشرفته 2

نویسندگان
کلمات کلیدی
امتیاز کاربران

باتری لیتیوم-هوا 3 (اهمیت هندسه ساختار با نانومواد)

بهینه‌سازی ساختار حفرات و سطوح برای رفع مشکلات عبور اکسیژن و رسانایی الکتریکی ضروری است. در این مقاله مباحثی درباره حداکثر ظرفیت تئوری باتری لیتیوم-هوا با استفاده از گرافن در شرایط رسانش الکترونی بهینه، ظرفیت حداکثری تجربی حاصل شده برای گرافن با بهینه‌سازی هندسه ساختار، مثال‌هایی از مهندسی ساختار با استفاده از فیبر کربنی و نانولوله کربنی در ساخت کاتدی با توانایی انجام مناسب واکنش همراه با فراهم کردن فضا برای قرارگیری اکسید لیتیوم، مطرح شده است.

1. اهمیت ساختار کاتد
در مقالات قبلی بیان شد در کاتد حفراتی تعبیه شده که با ورود هوا و الکترولیت، واکنش احیا صورت می‌گیرد. یک نکته مهم درباره کاتد سطح مؤثر این حفرات است. از یک سو هرچه سطح مؤثر بیشتر باشد، مکان‌های مناسب برای انجام واکنش الکتروشیمیایی بیشتر بوده و دانسیته انرژی بیشتر خواهد بود، ولی افزایش سطح به مقدار زیاد به معنی ساختاری با حفرات ریزتر بوده و اگر اندازه این حفرات بسیار کوچک شود، به راحتی توسط محصولات واکنش احیا (Li2O2) مسدود شده و عملکرد باتری افت می‌کند. پس می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد حفرات در طراحی کاتد باید به نحوی باشد که حالت بهینه‌ای از افزایش مفید سطح مؤثر و اندازه حفرات باشد تا از انسداد حفرات در مراحل اولیه استفاده از باتری جلوگیری شود. از طرف دیگر اندازه بسیار زیاد سطح باعث می‌شود یک لایه نسبتاً ضخیم بر روی الکترود رسوب کند که عایق بوده و مانع انتقال بار به محل مناسب شده و عملکرد باتری مختل می‌شود. مناسب‌ترین اندازه برای حفرات بین 5-10 نانومتر است. با توجه به این نکته اهمیت نانوفناوری در تهیه ساختار مناسب کاتد مشخص می شود.
متأسفانه کاتدهای کربنی معمول ابعاد حفرات و توزیع مناسبی ندارند. این موضوع باعث می‌شود تا توجه محققان به نانوساختارهای مهم کربن مثل نانولوله کربنی و گرافن جلب شود. در شکل 1 مقایسه‌ای بین منحنی‌های دشارژ و شارژ کاتدهای مختلف صورت گرفته است. منحنی‌های پایینی برای دشارژ و منحنی‌های بالایی برای شارژ هستند. شکل a منحنی‌های شارژ و دشارژ برای کاتد گرافنی (نانوصفحات گرافنی) و شکل‌های b و c مربوط به دو نوع کاتد از جنس کربن سیاه است. همان طور که این تصویر نشان می‌دهد، ظرفیت کاتد گرافنی خیلی بالاتر از کاتدهای ار جنس کربن سیاه است.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
شکل 1- مقایسه‌ای بین منحنی‌های شارژ و دشارژ گرافن (قرمز) و کاتدهای کربنی معمول (مرجع 1)

گرچه مشاهده می‌شود که ظرفیت دشارژ در گرافن خیلی بالاتر از کربن سیاه است ولی برای گرافن، منحنی شارژ، همانند دیگر کربن‌ها باز هم خیلی کم است. در واقع برای گرفتن نتیجه مناسب، تنها استفاده از نانومواد کافی نیست. بلکه بهینه‌سازی استفاده از نانومواد از جمله هندسه آن، استفاده از کاتالیست مناسب و ... از جمله متغیرهایی است که باید در نظر گرفت. چگونگی اعمال این متغیرها به صورت مناسب تا حدود زیادی ابتکاری است و بحث امروز مقالات معتبر را تشکیل می‌دهد که در ذیل به طور مناسبی بحث خواهد شد.
گرافن و نانولوله کربنی دو ماده با رسانش الکتریکی بالا و استحکام مکانیکی مناسب همراه با خاصیت کاتالیستی (درصورت وجود نقص‌ها) هستند. این نوع مواد اگر در کاتد استفاده شوند موجب بهبود عملکرد باتری می‌شوند. اما با توجه به مطلب قبل، تنها استفاده از این مواد کافی نیست، بلکه استفاده بهینه از این مواد (برای تهیه ساختار یک کاتد با عملکرد مناسب) اهمیت بیشتری دارد. خوشبختانه این نوع ساختارها چون ابعاد اتمی دارند و انعطاف‌پذیرند، می‌توان ساختار کاتد را با مهندسی این اجزای اتمی، با دقت مناسبی ساخت. به عبارت دیگر با این اجزا، ساختار هندسی کاتد را برای رسانش مناسب اکسیژن و قرارگیری Li2O2 (بدون مسدود شدن حفرات) و دیگر فاکتورها به طور مناسبی تنظیم کرد. هدف این مقاله بررسی بهینه‌سازی استفاده از این مواد است که با مثال‌هایی از مقالات خوب پژوهشگران بیان می‌شود.

2. حداکثر ظرفیت تئوری
در قبل بیان شد که ابعاد و مورفولوژی اکسید لیتیوم بر روی رسانش تأثیر به سزایی دارد. در یک مقاله مروری معتبر(مرجع 2) با استناد به یک مقاله (مرجع 3) دیگر، با بررسی محاسباتی فیزیکی مشخص می‌کند ابعاد 5 نانومتر بهترین رسانش را (از طریق تونل‌زنی کوانتومی) ارائه می‌دهد و بالاتر از 5 نانومتر رسانش خوبی نشان نمی‌دهد (اگر چه در این حوزه مباحث متعدد و مورد بحث و حتی بعضاً متناقضی وجود دارد) بنابراین برای این‌که رسانش خوبی داشته باشیم تا دشارژ کامل صورت گیرد، ابعاد می‌تواند حداکثر 5 نانومتر باشد.
با توجه به مطلب بالا، شکل 2 نشان می‌دهد در بین هر دو دیواره کربنی می‌توانیم حداکثر دو تا ذره اکسیدی 5 نانومتری داشته باشیم (5 نانومتر چون با در نظر گرفتن این مقدار که بیشترین اندازه مجاز است، حد بالای ظرفیت را به دست می‌آوریم)، تا رسانش به خوبی حفظ شود. چون از لحاظ هندسی کمترین ضخامت دیواره کربنی را گرافن ایجاد می‌کند بنابراین هر یک از این دیواره‌ها را یک تک لایه گرافن در نظر می‌گیریم. از طرفی محاسبه مشخص می‌کند که حجمی از اکسید لیتیوم برابر 26.3cm3 به ازای هر گرم گرافن می‌تواند ذخیره شود. با توجه به این‌که سطح ویژه تئوری گرافن 2693m2/g است که البته  حدود 40 درصد سطح گرافن قابل استفاده است
(به دلیل چرو‌ک‌خوردگی). با توجه به همه این مباحث، ظرفیتی برابر 28409mAh به ازای هر گرم گرافن ایجاد می‌شود. در حالی که ظرفیت بیان شده در شکل 1 برای گرافن نزدیک 9000mAh به ازای هر گرم گرافن بود. بنابراین ظرفیت تئوری گرافن خیلی بالاتر از این حرف‌هاست و لذا باید با تحقیقات مناسب می‌توان آن را بهبود داد. دقت شود که در اینجا ظرفیت برای کاتد آن هم فقط به ازای وزن کربن (در اینجا گرافن) محاسبه شد؛ نوع دیگر محاسبه بر مبنای وزن کاتد کربنی و اکسید لیتیوم است که در این حالت مقدار ظرفیت به مراتب پایین‌تر به دست می‌آید. به طور مثال اگر فرض کنیم اصلاً نیازی به کاتد نیست و خود اکسیژن مستقیماً می‌تواند در واکنش شرکت کرده و اکسید تولید کند، مقدار ظرفیت برابر 1169mAh به ازای هر گرم Li2O2 به دست می‌آید که حد تئوری ایده‌آل ظرفیت به ازای هر گرم اکسید است. بنابراین این دو روش محاسبه متفاوت، با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند و در مقاله مورد مطالعه به این موضوع دقت شود.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
شکل 2- نمایش حداکثر مقدار قرارگیری Li2O2 بین دو دیواره کربنی با حفظ رسانش بسیار خوب الکترونی (مرجع 3)

3. گرافن در ساخت کاتد مهندسی شده
رسیدن به ظرفیت تئوری فوق یک هدف مورد پژوهش محققین است که نیازمند عبور راحت اکسیژن، رسانش مناسب الکترونی و یونی همراه با مسدود نشدن حفرات است. مشخص شده است ساختار هندسی مناسب با دو ابعاد حفره‌ای، یکی با ابعاد بزرگ برای عبور گاز اکسیژن و دیگری حفرات کوچک مزومتخلخل، جهت انجام واکنش و قرارگیری اکسید لیتیوم نتیجه مناسبی را ارائه می‌دهد. چون در این نوع ساختار فقط درون حفرات کوچک، واکنش انجام و رسوب اکسید تشکیل می‌شود، مسیر انتقال اکسیژن که حفرات بزرگ است برای عبور اکسیژن باقی می‌ماند. با توجه به محاسنی که برای گرافن، به دلیل ابعاد اتمی و مهندسی در این ابعاد، بیان شد، می‌توان از آن برای تهیه چنین ساختاری استفاده کرد. در یک مقاله معتبر (مرجع 4) یک ساختار سلسله مراتبی از گرافن تهیه شده است که در آن حفرات میکرومتری باعث نفوذ بسیار عالی گاز اکسیژن شده و حفرات نانومتری باعث افزایش سطح مؤثر و نقش کاتالیستی و افزایش مناطق انجام واکنش می‌شود. شکل 3 تصویر واقعی و شماتیک این ساختار را نشان می‌دهد که شباهتی به یک تخم مرغ شکسته با حفرات متصل به هم دارد. در این ساختار ظرفیتی با مقدار قابل توجه 15000 mAh/g به ازای هر گرم گرافن گزارش شده است که مشاهده می‌شود به آن عدد تئوری مطلب بند بالا خیلی نزدیک است و تا آنجا که نویسنده می‌داند، بالاترین مقدار گزارش شده برای ظرفیت باتری لیتیوم-هوا است. روش تهیه این ساختار خودش از جنبه علمی بحث و اهمیت فراوانی دارد. به طور خلاصه به دلیل خاصیت آبگریزی گرافن و توسط روش میکروامولسیون این ساختار تهیه شده است. این ساختار تهیه شده بحث‌های دیگری هم دارد که در اینجا بیان نمی‌شود. جالب است همین روش سنتز برای Ketjenblack) KB) که یک نوع کربن سیاه است، اعمال شده ولی چنین نتیجه عالی حاصل نشده است و در واقع تشکیل ساختار سلسله مراتبی به دلیل ابعاد اتمی گرافن است.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
شکل 3- تصویر a ساختار واقعی گرافن سلسله مراتبی و b تصویر شماتیک این ساختار

4. نانوفیبر کربنی و مهندسی ساختار
در مقاله دیگر (مرجع 5) یک جنگل از نانوفیبرها تهیه شده است که در شکل 4 مشاهده می‌شود. این نانوفیبرها به صورت عمودی رشد داده شده است و به یکدیگر در هم پیچیده شده‌اند و با نیتروژن هم دوپ شده‌اند. این ساختار حالت مرجانی دارد. در کاتد تهیه شده به خوبی مسیر انتقال اکسیژن و یون را فراهم است و به خوبی اکسید لیتیوم را درون خود جای می‌دهد بدون این که مسیر اکسیژن بسته شود.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
شکل 4- a و b نمایش نانوفیبرهای مرجانی دارای شاخه و برگچه‌های جانبی در ابعاد مختلف. c- شماتیک ساختار همراه با نمایش نحوه تشکیل اکسید لیتیوم

این ساختار ابتدا بر روی سیلیکون رشد داده شده و سپس بر روی استیل منتقل می‌شود. در این ساختار دیگر نیازی به بایندر نیست و بنابراین واکنش‌های مضر مربوط به بایندر را که یکی از مشکلات کاتد است، نداریم. با توجه به شکل 4 این ساختار مرجانی دارای شاخه‌ها و برگچه‌هایی است که این شاخه‌ها سطح مؤثر بین الکترود و اکسید را در مقایسه با وقتی که کربن‌ها بدون شاخه است، بیشتر می‌کند. در شکل 5 قسمت a طول عمر سیکلی این کاتد نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که در این کاتد کاهش ظرفیتی مشاهده نمی‌شود. در قسمت b مقایسه‌ای بین این کاتد با کاتدهای ساخته شده از رشد عمودی نانولوله‌های کربنی بر روی استیل و کاتد ساخته شده از پودر نانولوله کربنی صورت گرفته است. از روی شکل مشخص است که کاتد نانولوله کربنی عمودی رشد داده شده، در مقایسه با پودر نانولوله کربنی، اورپتانسیل کمتری دارد. ولی در مقایسه بین کاتد نانوفیبری و کاتد نانولوله‌های کربنی عمودی، نانوفیبر نتیجه بهتری دارد که یکی به دلیل دوپینگ نیتروژن و دیگری ساختار برگچه‌ای و شاخه‌ای است که سطح مؤثر و ارتباط بین اکسید و نانوفیبر را بهتر می‌کند. این مثال نشان می‌دهد که اهمیت ساختار حتی از نوع ماده مورد استفاده بیشتر است.

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
شکل 5- a- طول عمر سیکلی کاتد مد نظر، b- رفتار شارژ-دشارژ مشکی برای پودر ساخته شده از نانولوله کربنی، بنفش برای نانولوله‌های کربنی رشد داده شده عمودی و قرمز برای ساختار مورد بررسی (نشان داده شده در شکل 4)

5. نانولولوله کربنی و مهندسی ساختار
در نوع دیگری از مهندسی ساختار، یک ساختار سلسله مراتبی مطابق شکل 6 توسط جنگل نانولوله کربنی تهیه شده است. ساختار از ده صفحه فیبریلی تهیه شده است. فیبریل‌ها در شکل a و b دیده می‌شود. هر فیبریل خودش از صدها رشته (شکل c) درست شده است که هر رشته خودش نانولوله‌های کربنی چند دیواره است (شکل d). این ساختار به دلیل داشتن فضاهای خالی و حفرات معماری شده، به خوبی اکسیژن و الکترولیت را عبور می‌دهد و محصول اکسیدی هم به راحتی (بدون ایجاد مشکلی در مسدود شدن مسیر انتقال‌ها)، تشکیل می‌شود.
   
filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
شکل 6- نمایش ساختار به ترتیب از چپ به راست بزرگنمایی افزایش می‌یابد و تصویر سمت راست هر تصویر، بزرگنمایی کادر قرمز رنگ را نشان می‌دهد.

در شکل 7 مقایسه‌ای بین عملکرد باتری ساخته شده a و b برای ساختار سلسله مراتبی مورد بحث، c و d برای کربن معمولی و e و f برای پودر نانولوله کربنی را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که ظرفیت، طول عمر سیکلی، اورپتانسیل و توان برای کاتد با ساختار سلسله مراتبی خیلی بهتر از دو مورد دیگر است. نتیجه حاصل از این نمونه سلسله مراتبی بهتر از الکترود ساخته شده از پودرهای نانولوله کربنی (پودر ساخته شده از نانولوله کربنی) است، به این دلیل که در این ساختار حفرات منظم، انتقال‌های اکسیژن، الکترون و یون را بدون مسدود شدن با محصول اکسیدی فراهم می‌کند.

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
شکل 7 - مقایسه‌ای بین عملکرد باتری ساخته شده a و b) برای ساختار سلسله مراتبی مورد بحث، c و d) برای کربن معمولی و e و f) برای پودر ساخته شده از نانولوله کربنی

بهتر بودن نتایج ساختار سلسله مراتبی نسبت به کاتد ساخته شده از پودر نانولوله کربنی نشان می‌دهد که چقدر مهندسی و معماری ساختار از اهمیت برخوردار است. در این ساختار سلسله مراتبی به دلیل فضاهای باز به راحتی می‌توان کاتالیست را به روش اسپاترینگ به خوبی بر روی نانولوله‌های کربنی رسوب داد. شکل 8 همین ساختار را این بار همراه با کاتالیست نشان می‌دهد که کاتالیست هم به نوبه خود عملکرد باتری را ارتقا می‌بخشد، که در این‌جا به دلیل محدودیت به صورت جداگانه بحث نمی‌شود.

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
شکل 8- نمایش ساختار، به ترتیب از چپ به راست بزرگنمایی افزایش می‌یابد و تصویر سمت راست هر تصویر بزرگنمایی کادر قرمز رنگ را نشان می‌دهد.

ساختارهای بررسی شده در این‌جا بخشی از ساختارهای متنوع و گوناگونی بوده که در مقالات وجود داشت. در این مقاله بهترین ساختارها مورد بحث قرار گرفت.

6. بحث و نتیجه‌گیری
در این مقاله با توجه جدید بودن و نبود مطالب منظم و دسته‌بندی شده در حوزه مهندسی ساختار کاتد، با استفاده از بهترین مثال‌ها بر گرفته از مقالات معتبر و دارای قابلیت آموزشی کمک گرفته شده تا با ایجاد دید مناسب درباره مهندسی ساختار، اهمیت این حوزه و کمک به انجام پروژه‌ها بیان شود. در قسمت اول حداکثر ظرفیت تئوری قابل ایجاد با گرافن محاسبه شده است. در قسمت دوم ایعاد نانویی، انعطاف‌پذیری و استحکام موجب شده است که یک ساختار ویژه از گرافن تهیه شود که به ظرفیت تئوری نزدیک‌تر است. یک مثال از فیبرهای کربنی با مورفولوژی مرجانی آورده شده است تا اهمیت افزایش سطح مؤثر مشخص شود. در مثال آخر نیز اهمیت حفرات مناسب و منظم در مقایسه با حفرات نامنظم مشخص شده است. در مجموع از این مثال‌ها اهمیت بهینه‌سازی ساختار برای عبور اکسیژن، رسانش اکسید و بهبود عملکرد باتری مشخص می‌شود.

 

منابـــع و مراجــــع

1. Li, Yongliang, et al. "Superior energy capacity of graphene nanosheets for a nonaqueous lithium-oxygen battery." Chemical Communications 47.33 (2011): 9438-9440.

2. Girishkumar, G., et al. "Lithium− air battery: promise and challenges." The Journal of Physical Chemistry Letters 1.14 (2010): 2193-2203.

3. Viswanathan, V., et al. "Electrical conductivity in Li2O2 and its role in determining capacity limitations in non-aqueous Li-O2 batteries." The Journal of chemical physics 135.21 (2011): 214704.

4. Xiao, Jie, et al. "Hierarchically porous graphene as a lithium–air battery electrode." Nano letters 11.11 (2011): 5071-5078.

5. Shui, Jianglan, et al. "Vertically Aligned N-Doped Coral-like Carbon Fiber Arrays as Efficient Air Electrodes for High-Performance Nonaqueous Li–O2 Batteries." ACS nano 8.3 (2014): 3015-3022.

6. Lim, Hee-Dae, et al. "A new catalyst-embedded hierarchical air electrode for high-performance Li–O 2 batteries." Energy & Environmental Science 6.12 (2013): 3570-3575.

7. Imanishi, Nobuyuki. The Lithium Air Battery: Fundamentals. Eds. Alan C. Luntz, and Peter Bruce. Springer, 2014.

8. Wang, Jiajun, Yongliang Li, and Xueliang Sun. "Challenges and opportunities of nanostructured materials for aprotic rechargeable lithium–air batteries." Nano Energy 2.4 (2013): 443-467.

9. Radin, Maxwell D., and Donald J. Siegel. "Charge transport in lithium peroxide: relevance for rechargeable metal–air batteries." Energy & Environmental Science 6.8 (2013): 2370-2379.

10. Ryu, Won-Hee, et al. "A Mesoporous Catalytic Membrane Architecture for Lithium–Oxygen Battery Systems." Nano letters 15.1 (2014): 434-441.

11. Balaish, Moran, Alexander Kraytsberg, and Yair Ein‐Eli. "Realization of an Artificial Three‐Phase Reaction Zone in a Li–Air Battery." ChemElectroChem 1.1 (2014): 90-94.

12. Lee, Jang‐Soo, et al. "Metal–air batteries with high energy density: Li–air versus Zn–air." Advanced Energy Materials 1.1 (2011): 34-50.