برترین کاربران هفتگی این مقاله

از ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

هیچ کاربری در این بازه زمانی وجود ندارد

آمار مقاله
  • بازدید کل ۲۹,۶۱۵
  • بازدید این ماه ۸۳
  • بازدید امروز ۵
آمار آزمون مقاله
  • کل شرکت کنندگان ۹۳۶
  • قبول شدگان ۸۰۰
  • شرکت کنندگان یکتا ۳۷۳
  • میانگین درصد شرکت کنندگان ۷۹
واژه نامه فناوری نانو

نانو

nano

پيشوندي به معناي يک بيليونم يا (000،000،000،1/1). در متون فناوري‌نانو، معمولا براي مشخص کردن يک واحد اندازه‌گيري برابر با 10 به توان منفي 9 متر استفاده مي‌شود.

سطح مقاله

پیشرفته 1

نویسندگان
کلمات کلیدی
امتیاز کاربران

حقوق مالکیت ادبی و هنری

مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی - هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم‌بندی می‎شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می‎گیرند. حق مؤلف یا کپی رایت یا مالکیت ادبی و هنری، حق پدیدآورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره‌برداری از اثر خود است. مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش است: 1) حقوق پدیدآورندگان اصلی آثار هنری و ادبی و 2) حقوق جانبی. اثر مورد نظر در حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل آثار نوشتاری، آثار سمعی و بصری، اثر سینمایی، آثار تجسمی و اثر فنی است. داشتن ویژگی اصالت و مشروعیت اثر موجب بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری می‎شود، هر چند ممکن است که شرایط دیگری هم مدنظر قرار گیرد. حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری شامل حق نشر و تکثیر، حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم، حق ترجمه، حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر، حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم، حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق و حق استفاده از پاداش و... است. همچنین حق انتساب اثر به پدیدآورنده، حق حرمت و تمامیت اثر و حق تصمیم‌گیرى در مورد انتشار اثر جز حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری است. اثر خلق شده به محض به وجود آمدن، به وسیله کپی رایت مورد حمایت قرار می‌گیرد و نیازی به ثبت آن نیست.

1- مقدمه

مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی - هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم‌بندی می‎شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می‌گیرند. حقوق مالکیت ادبی - هنری از سابقه طولانی‌تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمره می‎شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود، حق انحصاری برای مؤلف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است؛ پس از آن به تدریج فروش آثار نوشتاری در اروپا رونق یافت و با اختراع ماشین چاپ در قرن پانزدهم، تحولی در این عرصه شکل گرفت.
گاهی به جای اصطلاح "مالکیت ادبی و هنری" از اصطلاح "حق مؤلف" (کپی رایت یا Copy Right) استفاده می‎شود. مقصود از مؤلف صرفاً نویسنده نیست، بلکه پدیدآورنده‎اى است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه، موادى را با هم ترکیب و اثرى علمى، هنرى و ادبى به وجود آورده است.
در مورد مالکیت ادبی - هنری تعریف‎های گوناگونی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1- حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.
2- مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می‌شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره‌برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.
3- در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز اثر چنین تعریف شده است: "از نظر این قانون، به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آن‌چه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‎آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق می‎شود".

بنابراین در تعریف حق مؤلف یا مالکیت ادبی و هنری می‌توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره‎برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر، حق مؤلف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع‌کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می‎گیرد. حق مؤلف درصدد حمایت از اثر ادبی - هنری است که این آثار شامل آثار نوشتاری، موسیقایی و هنرهای تجسمی و همچنین برنامه‎های رایانه‎ای و پایگاه‌های داده الکترونیکی نیز می‎شود. باید در نظر داشت که حمایت یاد شده تنها نسبت به یک اثر صورت می‎گیرد و نه نسبت به ایده‌ها.

filereader.php?p1=main_ec6ef230f1828039e
شکل 1- نماد حق مؤلف

مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش است: 1) حقوق پدیدآورندگان اصلی آثار هنری و ادبی و 2) حقوق جانبی (Neighboring Right). منظور از حقوق جانبی یا حقوق مجاور که در مورد آثار سینمایی، موسیقایی و اجراها مصداق پیدا می‌کند، در حقیقت حقوق تهیه‌کنندگان، کارگردانان، بازیگران و نوازندگان و خوانندگان و استدیوهای ضبط و تولیدکنندگان این دسته از آثار است.
در ادامه این مقاله در مورد آثار مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری، شرایط لازم برای بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری و حقوق مادی و معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری بحث خواهد شد.

2- آثار مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری
آثاری که مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری هستند عبارتند از:
الف) آثار نوشتاری: مانند کتاب، رساله، جزوه و نمایشنامه، شعر، اثر موسیقى (پیش از اجرا و بر روى صفحه کاغذ) و همچنین ترجمه، اقتباس و تلخیص
ب) آثار سمعى و بصرى: مانند آثار رادیویى و تلویزیونى و آثار موسیقى و صوتى
ج) اثر سینمایى
د) آثار تجسمى: مانند مجسمه‌سازى، سفالگرى، خوشنویسى، عکاسى، گرافیک، معمارى و صنایع دستى
هـ) اثر فنى: که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد؛ مثل نرم‌افزارهاى رایانه‎اى.

filereader.php?p1=main_1d665b9b1467944c1
شکل 2- تصویری از آثار مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری

3- شرایط لازم برای بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری
اثری که مورد حمایت قرار می‌گیرد باید واجد این شرایط باشد:
الف) اصالت: اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتى اگر اثرى متأخر از دیگرى باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این که تشابه‎هاى زیادى بین آن‌ها برقرار باشد، هر دو مورد حمایت قرار مى‎گیرند.
ب) مشروعیت: مبناى قانون‎گذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثرى مخالف با نظم عمومى و عفت و اخلاق عمومى باشد، از لحاظ شرعى و حقوق مالکیت ندارد.
ج) شرایط دیگرى نیز در بعضى موارد براى برخوردارى از حمایت قانونى ذکر شده است که بیشتر مربوط به مرحله اجراى این حقوق مى‌شود تا این که ناشى از ماهیت و ذات این حقوق باشد؛ مثل اعلان مشخصات روى هر نسخه همراه با علامت ثبت و ... .

4- حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری
قابلیت انتقال اختیارى به غیر و محدودیت مدت آن‌ها، ویژگى حقوق مادى در نظر گرفته شده برای مؤلف است و شامل این بخش‌ها مى‎شود:
الف) حق نشر و تکثیر: به موجب این حق، پدیدآورنده به طور انحصارى حق نشر و تکثیر اثر خود را دارد. نشر و تکثیر با توجه به انواع گوناگون آثار، متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسى روى نوارهاى کاست، صفحات موسیقى، نوارهاى ویدیویى، چاپ و افست کتاب، گراور، عکاسى، کلیشه، قالب‌ریزى، انتقال بر روى سى دى‌هاى رایانه‌اى و میکرو فیلم و... مى‎شود. در حقوق انگلستان و امریکا تکیه اصلى حقوق مالکیت فکری بر همین حق مادى است. ریشه این تفکر ناشى از این نگرش است که اساساً حق مؤلف از انتشار است نه از خلق آن.
«کپى رایت» در ترجمه، همان حق نشر و تکثیر است. اما در مفهوم واقعى، باید حق بهره‌بردارى مادى ترجمه شود. گرچه اکنون با توسعه و تکامل مفهوم آن، تقریباً معادل حق مالکیت مؤلف تلقى مى‌شود؛ اما حق مالکیت مؤلف به مجموعه‎اى متشکل از حقوق مادى و معنوی اطلاق مى‎گردد و در کشورهایى مطرح مى‎شود که به حقوق معنوی اهمیت مى‎دهند.
ب) حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم: بدین معنى که پدیدآورنده حق انحصارى اجرا و خواندن و عرضه آثار موسیقى و آثار نمایشى و مانند آن‎ها را دارد.
ج) حق ترجمه: یعنى هیچ کس بدون اجازه پدیدآورنده حق ترجمه اثر را ندارد.
د) حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر: پدیدآورنده حق انحصارى پخش صداى موسیقى یا تصویر آثار تجسمى و... را دارد.
هـ) حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم
و) حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق
ز) حق استفاده از پاداش و ...
به طور کلى، حقوق مادى محدودیتى ندارد؛ بدین معنى که هر انتفاع مادى براى اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است. چون پدیدآورنده ذى‌حق و مالک اثر است.

5- حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری
بر خلاف حقوق مادی، حقوق اخلاقی (معنوی)، محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال به غیر است و شامل موارد ذیل مى‎گردد:
 
الف) حق انتساب اثر به پدیدآورنده: این حق از قدیم در بین شعرا به شدت مورد توجه بوده است. غیرقابل انتقال بودن این حق بدین معنى است که حتى اگر پدیدآورنده موافقت کند، نمى‎توان نام شخص دیگرى را روى اثر نهاد. البته، پدیدآورنده حق دارد اثر را بى نام منتشر کند، اما نمى‎تواند به نام کسى دیگر منتشر کند. از سوى دیگر، این حق براى ورثه محفوظ است که از انتشار اثر بدون نام پدیدآورنده جلوگیرى کنند.
ب) حق حرمت و تمامیت اثر: یعنى حق اعتراض به هرگونه تغییر یا اقدامى که موجب لطمه به حسن شهرت پدیدآورنده شود. به عبارت دیگر، فقط پدیدآورنده حق دارد در اثر خود تغییراتى صورتى دهد و بدون اجازه وى هرگونه تغییر و تحریف ممنوع است. در جریان یک دعوا در فرانسه، دادگاه این امکان را به پدیدآورنده داد تا مؤلف یک کتاب درسى را، که به بهانه بى طرفى، کلمات مذهبى را از قطعه‎هاى منتخب آثار او حذف کرده بود، محکوم کند.
بدیهى است که این حق قابل واگذارى به غیر است. در بعضى موارد، منع هرگونه اصلاح و تغییر، مغایر هدف قانون‎گذار از حمایت حقوق ادبى و هنرى است که به وسیله آن، راه را براى رشد و تعالى فرهنگ و تمدن بشرى فراهم آورد. پس باید تنها تغییرات و اقداماتى ممنوع باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد.
ج) حق تصمیم‎گیرى در مورد انتشار اثر: هیچ مقامى نمى‎تواند پدیدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود کند، حتى طلبکاران نیز نمى‌توانند به منظور استیفاى دین خود، اقدام به توقیف نسخه خطى و انتشار آن کنند. البته، اطلاق این حق نیز قابل بحث است و باید مقید به مواردى باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد، در غیر این صورت، وجهى براى محرومیت جامعه از یک اثر علمى و ادبى نیست.
 
حقوق ادبى و هنرى براى برقرارى تعادل بین حقوق و منافع فردى با حقوق و منافع اجتماعى است. بنابراین در برخى موارد، بهره‌مندى از اثر بدون اجازه مؤلف، مغایر با حق پدیدآورنده محسوب نمى‎شود. از این موارد با عناوین: «استفاده آزاد» و «استفاده و رفتار منصفانه» یاد می‌شود. این موارد از کشورى به کشور دیگر متفاوت است، مثلاً در ایران استفاده مادى از اثر به منظور مقاصد علمى، آموزشى، فنى و تربیتى در حدود متعارف و نیز نسخه‌بردارى براى استفاده شخصى مجاز شمرده شده است. با استناد به قوانین کشورهاى مختلف مى‌توان به مهم‎ترین جنبه‎هاى مشترک در این بهره‎بردارى‎هاى مجاز پی برد:
1. قصد انتفاع و سودجویى وجود نداشته باشد: این مسأله باید در عرف بررسى شود و چیزى نیست که براى تمام موضوعات و در تمام زمان‎ها و مکان‎ها و با توجه به رشد و توسعه اقتصادى سرمایه‎دارى، یکسان باشد.
2. مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد.

6- آیا برای برخوردار شدن از حمایت‎های کپی رایت به ثبت آن نیاز است؟
از حقوق اقتصادی آثار مورد حمایت کپی رایت در یک مدت زمان معین به وسیله قانون حمایت می‌شود. بر اساس معاهدات سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد کپی رایت، این مدت به میزان عمر پدیدآورنده و نیز 50 سال پس از مرگ وی است. قوانین ملی کشورها ممکن است این مدت زمان را در کشور خود افزایش دهند. این محدوده زمانی، پدیدآورندگان و وراث آن‌ها را قادر می‌سازد به لحاظ مالی در این دوره معقول بهره‌مند شوند. حمایت از کپی رایت شامل حقوق اخلاقی هم می‎شود. از جمله حق بر ادعای پدیدآورنده بودن یک اثر یا حق بر مخالفت در مقابل ایجاد تغییرات که می‌تواند بر شهرت پدیدآورنده اثر صدمه زند.
حمایت کپی‌رایت فی‌النفسه وابسته به یک رویه حقوقی رسمی نیست. اثر خلق شده به محض به وجود آمدن، به وسیله کپی رایت مورد حمایت قرار می‌گیرد. به موجب معاهده برن راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری، این آثار بدون هیچ تشریفات قانونی در کشورهای عضو این کنوانسیون مورد حمایت قرار می‌گیرند. بنابراین، سازمان جهانی مالکیت فکری هیچ نوع نظامی را برای ثبت کپی رایت پیشنهاد نمی‌کند.
با این وجود، بسیاری از کشورها اداره ملی کپی‌رایت و تعدادی قانون مربوط به کپی رایت دارند. این دفاتر ملی اجازه می‎دهند که آثار ادبی و هنری که هدف از ثبت آن‌ها شناسایی و تمایز میان عناوین آثار است، به ثبت برسند. در کشورهای خاصی، کپی رایت ثبت شده می‌تواند به عنوان ادله‌ای برای اثبات حق در دعاوی مربوط به حقوق کپی رایت استفاده شود.
بیشتر صاحبان آثار آفریده شده، ابزارهای قانونی و اداری برای اعمال کپی رایت خود را ندارند، به خصوص که امروزه استفاده از حقوق ادبی، موسیقی و اجرایی در سراسر جهان رو به افزایش است. در نتیجه، در بسیاری از کشورها گرایش به ایجاد سازمان‌ها یا انجمن‌های مدیریت جمعی رو به افزایش است. این انجمن‌ها، با استفاده از خدمات اداری و کارشناسان حقوقی به اعضا در اموری مانند جمع‌آوری، مدیریت و پرداخت حق امتیازات حاصل از استفاده یک اثر عضو، کمک می‌کند.

بحث و نتیجه‎گیری:
مالکیت ادبی و هنری (حق مؤلف یا کپی رایت)، حق پدیدآورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره‎برداری از اثر خود است. اثر مورد نظر در حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل آثار نوشتاری، آثار سمعی و بصری، اثر سینمایی، آثار تجسمی و اثر فنی است. این آثار با داشتن ویژگی اصالت و مشروعیت و گاهی شرایط دیگر، از حقوق مادی و معنوی مالکیت ادبی و هنری برخوردار می‎شوند. حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری شامل حق نشر و تکثیر، حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم، حق ترجمه، حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر، حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم، حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق و حق استفاده از پاداش و... است. همچنین حق انتساب اثر به پدیدآورنده، حق حرمت و تمامیت اثر و حق تصمیم‌گیرى در مورد انتشار اثر، جز حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری است. در برخى موارد، بهره‌مندى از اثر بدون اجازه مؤلف، مغایر با حق پدیدآورنده محسوب نمى‎شود به شرطی که قصد انتفاع و سودجویى وجود نداشته باشد و مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد. همچنین اثر خلق شده به محض به وجود آمدن، به وسیله کپی رایت مورد حمایت قرار می‌گیرد و نیازی به ثبت آن نیست.
 

منابـــع و مراجــــع

1. موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس، کتابچه آموزشی ترویجی آشنایی با حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع، مهر 1391.

2. http://2221404.persianblog.ir