ارتباط با سردبیران


به منظور ارتباط هرچه بهتر با مخاطبان، مدیریت سایت آموزش اقدام به انتخاب سردبیرانی در حوزه های مختلف نموده است؛
این سردبیران در حوزه های مختلف؛ نانوفیزیک، نانوشیمی، نانو مواد، نانوفناوری پزشکی، کاربردهای فناوری نانو در صنایع مختلف و تجاری سازی فناوری نانو اقدام به برنامه ریزی جهت تولید محتوای مورد نیاز برای سایت آموزش نموده اند. از دیگر وظایف سردبیران که نویسندگان مسئول مقالات حوزه های مربوط به خود نیز هستند، پاسخگویی به سؤالات علمی بازدیدکنندگان سایت پیرامون مقالات سایت آموزش خواهد بود.

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

حوزه تخصصی

ایمیل

دانشگاه محل تحصیل یا محل کار

1

فهیمه بهزادی

دانشجوی دکتری تخصصی

نانوفیزیک

Nanophysics.ir@gmail.com

دانشگاه شیراز

2

محمدهادی مقیم

دانشجوی دکتری تخصصی

نانومواد

Nanomaterials.edu@gmail.com

دانشگاه شیراز

3

محسن سروری

دانشجوی دکتری تخصصی

نانوشیمی

Nanochemistry.ir@gmail.com

دانشگاه شیراز

4

امیر لندرانی اصفهانی

دانشجوی دکتری تخصصی

نانوشیمی(آلی)

Nanochem.ir@gmail.com

دانشگاه اصفهان

5

اسماعیل میرزایی

دانشجوی دکتری تخصصی

نانوفناوری پزشکی

Nanomedicine8688@gmail.com

دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

مهدی عطاپور

دانشجوی دکتری تخصصی

کاربرد فناوری نانو در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

Oil_Nanotech@yahoo.com

دانشگاه تهران