صفحه مدرسان بنیاد آموزش فناوری نانو

 

مشخصات مدرسان بنیاد آموزش فناوری نانو در ادامه ارائه شده است؛ ترتیب لیست شاخصی از امتیاز مدرسان نیست.

 

ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تراز تدریس رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ دریافت گواهی تاریخ اعتبار گواهی شماره تماس ایمیل تعداد رویدادهای تدریس شده در سال تحصیلی 99-98 تعداد نفر- ساعت آموزش دیده در سال تحصیلی 99-98
1 امیر علی حریری الف داروسازی دانشجوی دکتری عمومی 1398 1400/07/01 09211228941 haririamirali@gmail.com 4 1610
2 احسان لطفی‌نژاد الف مهندسی مدیریت اجرایی دانشجوی کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 09351013656 ehsan.lotfinejad@yahoo.com - -
3 امیرحسن مهدی‌زاده مقدم الف مهندسی فناوری نانو کارشناسی ارشد 1391 1400/07/01 - - 1 200
4 آزیتا جوکار الف فیزیک کارشناسی ارشد 1394 1400/07/01 - - - -
5 پرهام خوشبخت مروی الف مهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 - - - -
6 حسین سفردوست هوجقان الف نانوشیمی دکتری تخصصی 1392 1400/07/01 09353401478 hossein.safardoust@gmail.com 3 1319
7 رقیه شمسی الف شیمی تجزیه کارشناسی ارشد 1390 1400/07/01 09171337377 roghaye.shamsi@gmail.com - -
8 سروش صحراییان الف مهندسی فناوری نانو دانشجوی دکتری تخصصی 1390 1400/07/01 09177065797 soroush_sahraeian_65@yahoo.com - -
9 محمود بیگلری الف نانوشیمی کارشناسی ارشد 1392 1400/07/01 09025803220 mahmoodbiglari10@gmail.com 12 2038
10 مریم عبداللهی الف مهندسی شیمی کارشناسی ارشد 1392 1400/07/01 09216173329 maryamabdolahi20@yahoo.com - -
11 مهدی غضنفری ججین الف فیزیک دکتری تخصصی 1391 1400/07/01 09127795977 ghazanfarimahdi@gmail.com - -
12 هادی سردارآبادی الف نانو فناوری پزشکی دکتری تخصصی 1398 1400/07/01 09105766056 hsardarabadi@gmail.com 3 794
13 هومن بخشی الف مهندسی فناوری نانو کارشناسی ارشد 1393 1400/07/01 09128882263 hmn_bakhshi@yahoo.com - -
14 یاسر بهاری الف مهندسی فناوری نانو دکتری تخصصی 1392 1400/07/01 09380414524 yaser_bahari@yahoo.com - -
15 ابوالفضل زارع بیدکی ب مهندسی مواد -گرایش استخراج دانشجوی کارشناسی ارشد 1395 1400/07/01 09199213871 abolfazlzare35@gmail.com - -
16 ایرج منوچهری ب فیزیک ماده چگال دکتری تخصصی 1398 1400/07/01 09189295169 iradjminou@yahoo.com - -
17 پژمان مولائی ب فیزیک دکتری تخصصی 1398 1400/07/01 09165155092 pejmanmolaee@gmail.com - -
18 پگاه شاهینی ب فیزیک حالت جامد دکتری تخصصی 1398 1400/07/01 - p_shahini@yahoo.com 1 90
19 جلال شبان طاهری ب مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد 1391 1400/07/01 09132187849 jalal.sh.taheri@gmail.com 2 638
20 حامد بنانی فرد ب مهندسی شیمی کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 09364608785 bananifard@yahoo.com 1 400
21 رقیه محمدی ب شیمی کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 - r.mohammadi1993@gmail.com - -
22 سمیه محمدی ب نانوشیمی دانشجوی دکتری تخصصی 1396 1400/07/01 09131958780 mohammadisomayeh@yahoo.com - -
23 شهرزاد مقیم ب داروسازی دکتری عمومی 1398 1400/07/01 - - - -
24 صالح محمدی رضائی ب مهندسی فناوری نانو دانشجوی کارشناسی ارشد 1399 1401/03/01 09156160274 salehmohammadi.re@yahoo.com - -
25 عبدالحمید زارع ب مهندسی شیمی دانشجوی دکتری تخصصی 1392 1400/07/01 09170500753 zare_a67@yahoo.com - -
26 علی یار مهدی‌زاده ب شیمی دکتری تخصصی 1398 1400/07/01 09183449980 mahdizadehaliyar@gmail.com - -
27 علیرضا رزاززاده ب مهندسی مواد دانشجوی کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 09373880146 alirezarazaz9@gmail.com - -
28 فاطمه احمدزاده زاهدانی ب مهندسی شیمی – فناوری نانو کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 09305046772 f.ahmadzadeh2@yahoo.com - -
29 فاطمه خسرونژاد ب مهندسی مواد دانشجوی کارشناسی ارشد 1394 1400/07/01 09152206233 f_khosronezhad@yahoo.com 1 54
30 فاطمه لطفی ب مهندسی فناوری نانو کارشناسی ارشد 1399 1401/03/01 - nano.alborz@yahoo.com - -
31 فرشته همدانچی ب زیست شناسی سلولی تکوین گیاهی کارشناسی ارشد 1399 1401/03/01 09124619887 nikan2019@yahoo.com - -
32 گل‌آرا کفیلی ب مهندسی فناوری نانو دانشجوی دکتری تخصصی 1398 1400/07/01 - g_kafili@yahoo.com 1 791
33 لیلا لطفی کتولی ب مهندسی شیمی دکتری تخصصی 1399 1401/03/01 09111750546 leylaalotfi@gmail.com - -
34 مجید بگیان ب نانوفیزیک دانشجوی کارشناسی ارشد 1399 1401/03/01 09222150082 majid.bagiyan.1996@gmail.com - -
35 محمد داوری دولت‌آبادی ب نانوفیزیک دانشجوی کارشناسی ارشد 1399 1401/03/01 09338033912 davari7755@gmail.com - -
36 محمدرضا بسکابادی ب مهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد 1392 1400/07/01 09153041681 boskabadi@ut.ac.ir - -
37 مرتضی ربیعی ب نانوبیوتکنولوژی دانشجوی دکتری تخصصی 1398 1400/07/01 09362393662 mrabiei6768@gmail.com 1 116
38 مسعود شجاعی ب مهندسی مکانیک کارشناسی 1398 1400/07/01 - - 2 315
39 مهدی میرعرب ب بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 09025243667 pajoheshgar2000@gmail.com - -
40 هادی بشرنواز ب شیمی دکتری تخصصی 1394 1400/07/01 09143535812 hadibasharnavaz@gmail.com - -
41 یاسر شه بخش ب شیمی فیزیک دانشجوی دکتری تخصصی 1398 1400/07/01 - yaser.shah2011@yahoo.com - -
42 ابوالفضل میرزاپور ارمکی ج نانوبیوتکنولوژی دکتری تخصصی 1399 1401/03/01 09381877982 a.mirzapour@modares.ac.ir - -
43 ارسلان همت‌زاده دستگردی ج مهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد 1399 1401/03/01 09140106409 arsalanhemmatzadeh@gmail.com - -
44 برزان امیری ج - متوسطه دوم 1398 1400/07/01 09014688640 danesh.amooz.nano@gmail.com - -
45 حامد سعدآبادی ج مهندسی فناوری نانو دکتری تخصصی 1393 1399/11/28 - - - -
46 حامد هادی‌زاده ج مهندسی شیمی کارشناسی 1399 1401/03/01 09388589554 h.hadizade@yahoo.com - -
47 حسام شهبازى ج مهندسی مواد کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 09123133047 Hessam.shahbazi@gmail.com 4 844
48 ریحانه خضری ج مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشجوی کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01

09154128639

reyhanehkhezrii@gmail.com - -
49 زینب صادقی ج فیزیک کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 09173799957 zeynab.sa71@gmail.com - -
50 کاظم محمدزاده ج مهندسی شیمی کارشناسی ارشد 1399 1401/03/01 09144747982 kazemtan74@gmail.com - -
51 محسن سیفی ج مهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد 1399 1401/03/01 09101637681 mohsen.safek@gmail.com - -
52 مرضیه شیرازی ج مهندسی فناوری نانو دکتری تخصصی 1393 1400/07/01 09119940620 shirazii_m@yahoo.com, shirazii.marzieh@gmail.com - -
53 مریم عمو ج مهندسی فناوری نانو دانشجوی دکتری تخصصی 1399 1401/03/01 09103141775 amaryam12@yahoo.com - -
54 منیژه داینی ج شیمی دکتری تخصصی 1399 1401/03/01 09210607825 Mahsad2009@gmail.com - -
55 مهدی اعتمادی ج مهندسی فناوری نانو – مهندسی شیمی دانشجوی دکتری تخصصی 1398 1400/07/01 09360238602 greenglobe110@yahoo.com 1 -
56 مهران عبداللهی ج پزشکی دانشجوی دکتری عمومی 1399 1401/03/01 09333777124 Mmehran6464m@gmail.com - -
57 میلاد بامدادی ج شیمی کاربردی کارشناسی ارشد 1398 1400/07/01 09388537198 milad.bamdadi.ut@gmail.com 5 108
58 نجمه سروری ج مهندسی مواد دانشجوی دکتری تخصصی 1399 1401/03/01 09353400405 najme39@yahoo.com - -
59 نیما معصومی ج پزشکی دکتری عمومی 1397 1400/03/01 - - 4 2054
60 وحید فلاح حمیدآبادی ج فیزیک دکتری تخصصی 1399 1401/03/01 09191043913 vaheedFH@gmail.com - -

 

موبایل و تلگرام 09025555438 و ایمیل ntn@nano.ir راه‌های ارتباطی با شبکه مدرسان فناوری نانو است؛ در صورت وجود سؤال، بیان نظرات و پیشنهادات، می‌توانید با شبکه مدرسان تماس بگیرید.