انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

نام دانشگاه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رابط نهاد حسام عسکری مقدم
اطلاعات تماس

09307726300

سال تاسیس 1398
سال عضویت در شبکه نهادهای ترویجی 1398

 

سابقه فعالیت‌های ترویجی (اعم از سمینار، کارگاه، مسابقه ملی و ....) :

1-برگزاری مسابقه اشنایی با نانو از مقالات سایت نانو (تجارب نو)

2- برگزاری غرفه در دانشگاه برای اشنایی دانشجویان علاقه مند با نهاد و هدایت انها