شرکت اعلان پدیده نو

 

شرکت اعلان پدیده نو

 

رابط نهاد سروش صحرائیان
اطلاعات تماس

09177065797

سال تاسیس 1391
سال عضویت در شبکه نهادهای ترویجی 1391
افتخارات نهاد

1- آموزش بیش از 5 میلیون نفر در کل کشور در قالب سمینار و کارگار دانش آموزی، دبیری و دانشجویی

2-مجری برگزاری دوره های صنعتی فناوری نانو

3-مدیران شرکت دارای گواهی تدریس تراز الف و مجوز برگزاری دوره صنعتی