دوره آموزش غیرحضوری «کاربرد نانو در حوزه آب و پساب»

آب مهم‌ترین جزء اکوسیستم و حیاتی‌ترین ماده برای زندگی بر روی کره زمین و همچنین منشأ ایجاد تمدن‌های بشری است. در حال حاضر، تأمین آب سالم و مطلوب برای رفع نیازهای بشر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن ۲۱اُم تبدیل شده است؛ فناوری نانو به عنوان یک راهکار مناسب، کاربردهای بسیار متنوعی در این زمینه دارد. سطوح اثر بخشی فناوری نانو در کاربردهای مورد نیاز در حوزه آب، به سه دسته تقسیم می‌شوند: بهبود و تصفیه آب، شناسایی و آشکارسازی آلودگی، و جلوگیری از آلوده شدن آب. از این میان، فناوری نانو عملکرد بسیار خوبی در بخش تصفیه آب و پساب دارد؛ با استفاده از راهکارهای فناوری نانو در بخش‌هایی مانند غشا، جاذب و فوتوکاتالیست، بازده تصفیه آب به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
فرایندهای غشا از اجزای اصلی در فناوری‌های پیشرفته خالص‌سازی و شیرین‌سازی آب به شمار می‌روند.  جاذب‌های نانو به دلیل مساحت سطح ویژه بالا و مکان‌های جذب فعال، مسافت نفوذ داخل ذره‌ای کوتاه، اندازه حفرات و شیمی سطح قابل کنترل بهبود چشمگیری را در این حوزه ایجاد کرده‌اند. اکسیداسیون فوتوکاتالیستی نیز یک فرایند اکسیداسیون پیشرفته برای حذف آلودگی‌های باقیمانده و میکروب‌های بیماری‌زا از آب تحت تابش نور (معمولاً فرابنفش) است؛ ورود فناوری نانو در بخش فوتوکاتالیست‌ها سبب ارتقای عملکرد آن‌ها تحت نور مرئی شده است. در سایر بخش‌ها نیز فناوری نانو، راهکارهای امیدبخشی را ارائه می‌دهد.

 

 دوره آموزش غیرحضوری کاربرد نانو در حوزه آب و پساب با تدریس جناب آقای دکتر علیرضا بازارگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد این دوره شامل ۳ ساعت ویدیو و متن آموزشی است.

 

جناب آقای دکتر علیرضا بازارگان

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

***مقدمه‌ای بر مسائل آب و فاضلاب

بررسی تعاریف و شاخص‌های موجود

تصفیه آب
***کاربرد نانو در حوزه آب 
خاصیت ضدمیکروبی 
جذب
غشایی
فوتوکاتالیست
نانوحسگر