دوره غیرحضوری «XRD یا پراش اشعه ایکس»

با توجه به گسترش و توسعه روزافزون کاربردهای فناوری نانو لازم است که عملکرد نانوساختارها و نانوابزارها نیز به صورت دقیق بررسی شود. در این میان، روش‌های مشخصه‌یابی مواد و ساختارهای مختلف با روزلوشن بالا که بتوانند اطلاعات موضعی در مقیاس نانو را فراهم کنند، به اندازه تکنیک‎های اندازه‎گیری کلی خواص، مهم هستند؛ چرا که این روش‌ها تصویر کاملی از خصوصیات ماده ارائه دهند. 

پراش اشعه ایکس یا XRD، روشی مبتنی بر تفرق الاستیک زاویه‌ای وسیع از اشعه ایکس است که به عنوان یک روش بسیار مهم و منحصر به فرد برای تعیین همه جوانب مرتبط با ساختار بلوری جامدات نظیر ثوابت شبکه و هندسه، تشخیص مواد مجهول، جهت‎گیری تک بلور، جهت‎گیری ترجیحی چندبلوری‌ها، عیوب، تنش‎ها و ... استفاده شده و می‌شود.

 

دوره آموزش غیرحضوری «XRD یا پراش اشعه ایکس» با تدریس جناب آقای دکتر مولایی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. این دوره شامل ۳ ساعت ویدیو آموزشی است.

 

filereader.php?p1=main_1a07e04a4b2759a4d
دکتر محمد جعفر مولایی:
   *دکتری نانوفناوری (گرایش نانومواد) از دانشگاه تهران
   *عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
   *مدرس برتر فناوری نانو در ادوار مختلف مسابقه ملی نانو
   

filereader.php?p1=main_b9f533fa06a243914

- معرفی اطلاعات حاصل از تکنیک XRD
- اصول کلی کار دستگاه پراش اشعه ایکس
- آشنایی با اصلاحات لازم در طی تحلیل یک طرح پراش XRD
- شناسایی فازی
- اندیس گذاری طرح پراش
- آشنایی با کارت های JCPDS (مرجع تشخیص فازها) و نرم افزار PCPDFWIN
- محاسبه اندازه کریستالیت با استفاده از طرح پراش به روش شرر و ویلیامسون-هال
- محاسبه کرنش ساختاری از طرح پراش
- آشنایی با برخی از خطاها در طرح پراش

معرفی دوره

1