دوره آموزش غیرحضوری «کریستالوگرافی»

بلورشناسی یا کریستالوگرافی علمی است که به قوانین حاکم بر حالت بلورین مواد جامد، آرایش اتمی یا مولکولی بلورها، شبکه‌های کریستالی، جهات و صفحات کریستالی و نحوه تشکیل و رشد بلورها می‌پردازد. اهمیت این علم از آنجا نشأت می‌گیرد که نظم اتم‌ها و یون‌ها در ساختار مواد، نقش اساسی در تعیین ریزساختار و خواص مواد ایفا می‌کند. در ابتدا، مطالعه بلورها بر پایه اندازه‌گیری‌های فیزیکی هندسه آن‌ها انجام می‌گرفت که شامل اندازه‌گیری زوایای سطوح نسبت به یکدیگر و نسبت به محورهای کریستالوگرافی و همچنین بررسی تقارن بلور بود. امروزه روش‌های کریستالوگرافی به تحلیل الگوهای پراش نمونه موردمطالعه بستگی دارند. الگوهای پراش را می‌توان با پرتوهای مختلفی مانند پرتوهای ایکس، الکترونی یا نوترونی گرفت اما متداول‌ترین پرتوها برای این کار، پرتوهای ایکس هستند که می‎توان ساختار بلوری مواد را به وسیله آن‌ها بررسی و مطالعه کرد.

 

 

دوره آموزش غیرحضوری «کریستالوگرافی» با تدریس خانم دکتر شیرازی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد؛ این دوره شامل ۲ ساعت ویدیو آموزشی است.

 

سرکار خانم دکتر مرضیه شیرازی

دکتری مهندسی فناوری نانو

تألیف یک کتاب و چندین مقاله در مجلات معتبر ISI در زمینه فناوری نانو

مدرس فناوری نانو در بخش‎های دانش‎آموزی و مهارت آزمایشگاهی

همکار پژوهشی در چند طرح پژوهشی و صنعتی در زمینه فناوری نانو

 

مقدمه و معرفی علم بلورشناسی و مفاهیم اولیه

معرفی ساختارهای بلوری و شبکه براوه

آشنایی با چند ساختار بلوری سرامیکی مهم (نمک طعام، کلرید سزیم، سولفید روی و ...)

مفاهیم اصلی در بلورشناسی (پارامتر شبکه، عدد همسایگی، فاکتور فشردگی و ...)

صفحات بلوری و اندیس‎های میلر

شناسایی بلور و پراش اشعه ایکس

معرفی نقص‌های بلوری