دوره آموزش غیرحضوری «نانوپوشش»

یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده انسان در تمام قرون برای رسیدن به آرزوهایش، پیدا نکردن مواد مناسبی بوده است که خواص مورد نظر را داشته باشند. اما امروزه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مواد جدیدی تولید یا مواد موجود تقویت شده‌اند. تمام مواد و محصولات مورد استفاده ما هم نیاز به پوشش دارند، چون نباید در طی مراحل تولید، بسته‌بندی، ورود به بازار و مهم‌تر از همه در موقع مصرف، خواص و ویژگی‌های خود را از دست بدهند. البته گاهی هم برای بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی از فناوری پوشش‌دهی استفاده می‌کنیم.

درهمین راستا دوره آموزش غیرحضوری «نانوپوشش» در بستر جدید (دستیار خوب) با تدریس دکتر علم خواه برگزار می‌شود. این دوره شامل 3 ساعت ویدیو است و همچنین علاوه بر ویدیو، متن آموزشی حوزه نانوپوشش را دارد.

filereader.php?p1=main_a9a96ab7bb5d7761b754135449574f11.jpg&p2=news&p3=23&p4=1

آقای ابوالفضل آذرنیا

*دکتری مهندسی مواد – فناوری نانو

*عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

*مدیر تحقیق و توسعه شرکت فناوران سخت‌آرا

 

filereader.php?p1=main_d99f9ebcb9db9584d9d283edb98744a3.jpg&p2=news&p3=23&p4=1

*ضرورت پوشش‌دهی ابزارها و قطعات صنعتی
*مبانی نانوفناوری و استفاده از الهامات طبیعت در نانو
*معرفی نانوپوشش‌ها (اثر مرزدانه، انواع، کاربردها و نسل‌های مختلف)
*خواص نانوپوشش‌ها (با تکیه بر پوشش‌های سخت)
*کاربردهای صنعتی نانوپوشش‌ها (ابزار برش، شکل‌دهی و قالب‌گیری، صنعت اتومبیل، پزشکی و ...)
*فناوری لایه‌نشانی (آماده‌سازی سطح، آشنایی با فناوری پلاسما، لایه‌نشانی از حالت گاز با تکیه بر PVD و CVD، انواع روش‌های PVD و CVD)
*روش‌های مشخصه‌یابی نانوپوشش‌ها (آزمون سایش، آزمون خوردگی، آزمون خراش، آزمون سختی، XRD، SEM، TEM، AFM)
*راهبردهای مدیریتی (مزایای استفاده از نانوپوشش‌های سخت)

 

 

معرفی دوره1

۱