دوره آموزش غیرحضوری «SEM یا میکروسکوپ الکترونی روبشی»

امروزه روش‌های مختلفی جهت شناسایی و آنالیز مواد وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آن‌ها، روش‌های میکروسکوپی است. در این روش‌ها می‌توان تصاویر بزرگنمایی شده از نمونه به دست آورد. میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM که از گروه میکروسکوپ‌های الکترونی است، از معروف‌ترین روش‎های میکروسکوپی به شمار می‌رود که علاوه بر تهیه تصاویر بزرگنمایی شده، در صورتی که به تجهیزات اضافی مجهز شود، می‌تواند برای آنالیز شیمیایی و دیگر بررسی‌ها نیز به کار گرفته شود. مبنای عملکرد این میکروسکوپ، برهم‌کنش پرتوی الکترونی با ماده است. پرتوهای ساطع شده از این برهم‌کنش می‌تواند جهت بررسی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

 

درهمین راستا دوره آموزش غیرحضوری «SEM یا میکروسکوپ الکترونی روبشی» در بستر جدید (دستیار خوب) با تدریس جناب آقای ذوالریاستین برگزار می‌شود. این دوره شامل 3 ساعت ویدیو است و همچنین علاوه بر ویدیو، متن آموزشی حوزه SEM یا میکروسکوپ الکترونی روبشی را دارد.

filereader.php?p1=main_a9a96ab7bb5d7761b754135449574f11.jpg&p2=news&p3=23&p4=1

آقای ذوالریاستین

*عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو، استادیار گروه پژوهشی مواد غیر فلزی مرکز توسعه فناوری نانو
*دکتری مهندسی مواد نانو مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
*مدرس برتر فناوری نانو در ادوار مختلف مسابقه ملی نانو

 

filereader.php?p1=main_d99f9ebcb9db9584d9d283edb98744a3.jpg&p2=news&p3=23&p4=1

* مفهوم پایه اپتیک
* تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی
* تاریخچه میکروسکوپ الکترونی روبشی
* ساختار و اجزاء میکروسکوپ الکترونی روبشی
* اصول کاری میکروسکوپ الکترونی روبشی
* برهمکنش پرتو الکترونی و نمونه
* مکانیزم تشکیل تصویر
* آماده‌سازی نمونه
* نحوه کار دستگاه
* خطاهای لنزالکترونی
* کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی
* محدودیت‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی
* آنالیز شیمیایی به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی

 

 

معرفی دوره

۱