کمیته فناوری نانو انجمن علمی آموزشی دبیران فیزیک استان کرمان

 

کمیته فناوری نانو انجمن علمی آموزشی دبیران فیزیک استان کرمان

 

نام دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رابط نهاد مریم قهرمانی
اطلاعات تماس

@Mghp2020

سال تاسیس 1391
سال عضویت در شبکه نهادهای ترویجی 1395
افتخارات نهاد

* سومین نهاد آموزشی برتر در نهمین مسابقه ملی نانو

 

 

 

سابقه فعالیت‌های ترویجی (اعم از سمینار، کارگاه، مسابقه ملی و ....) :

1-برگزاری دو دوره مسابقه ملی هفتم و نهم . برگزاری سمینارآموزشی برای هفتمین مسابقه ملی در مجتمع آموزشی بم. برگزاری ایستگاه نانو در دانشگاه پیام نور واحد شاهین شهر برای مسابقه ملی نهم. و برگزاری نشست های صمیمانه آشنایی با مسابقه ملی.. گرفتن حوزه امتحانی مسابقه ملی نهم و برگزاری مسابقه در مرکز پیام نور شاهین شهر.