نهاد ترویجی علمی دانشجویی شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

نهاد ترویجی علمی دانشجویی شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

نام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رابط نهاد یونس بهادری
اطلاعات تماس

09168445130

@chemsociety97

سال تاسیس 1378
سال عضویت در شبکه نهادهای ترویجی 1397

 

 

سابقه فعالیت‌های ترویجی (اعم از سمینار، کارگاه، مسابقه ملی و ....) :

1- برگزاری میز نانو جهت معرفی نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

2- برگزاری ایستگاه نانو جهت معرفی برنامه‌های ستاد نانو و مسابقه ملی فناوری نانو

3- برگزاری جلسات سخنرانی تخصصی نانو

4- برگزاری کارگاه های تخصصی مرتبط با فناوری نانو