آیین‌نامه ارزیابی نهادهای ترویجی در دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هر ساله در راستای حمایت از فعالیت‌های ترویجی و آموزشی فناوری ‌نانو، از نهادهای ترویجی برتر در مسابقه ملی فناوری نانو تقدیر به عمل می‌آورد. این آیین‌نامه با محاسبه شاخص کمی و مشارکت هر نهاد در دهمین مسابقه ملی فناوری نانو به ارزیابی آنان می‌پردازد. مراسم تقدیر از برگزیدگان هر ساله در جریان اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو برگزار خواهد شد.

filereader.php?p1=main_c5d5659ce75feffed319faf08a80429a.jpg&p2=static_page&p3=23&p4=1
۱-۱- مسابقه ملی فناوری نانو
مسابقه ملی فناوری نانو بزرگترین رقابت علمی در حوزه فناوری نانو است که هر ساله توسط کارگروه ترویج و فرهنگ‌سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندان به فناوری نانو برگزار می‌شود. مسابقه ملی فناوری نانو علاوه بر ایجاد رقابت میان شرکت‌کنندگان، زمینه را برای اخذ گواهی توانمندی تدریس، اخذ مجوز شرکت در نانواستارت‌آپ فراهم می‌کند.

۲-۱- نهاد ترویجی فناوری نانو

شبکه نهادهای ترویجی ستاد نانو متشکل از گروه‌های دانشجویی، شرکت‌های آموزشی، کارگروه‌های نانوفناوری دانشگاه‌ها و ... است که به دنبال ترویج و آموزش فناوری نانو در میان علاقه‌مندان این حوزه هستند. جهت کسب اطلاعات در خصوص نهادهای ترویجی و نحوه ثبت یک نهاد ترویجی به بخش «نهادهای ترویجی» در سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مراجعه کنید. همچنین جهت آشنایی با نحوه ثبت‌نام افراد در مسابقه ملی فناوری نانو به آیین‌نامه دهمین مسابقه ملی فناوری نانو مراجعه کنید.


۳-۱- برنامه حمایت از کسب­وکارهای نوپا در حوزه فناوری نانو (نانواستارت‌آپ)

نانواستارت‌آپ با هدف رشد و پرورش تیم‌های توانمند و رساندن ایده‌های مبتنی بر فناوری نانو به پروتوتایپ در قالب برنامه‌ای یکساله اجرا می‌شود که در آن تیم‌ها به ارائه ایده‌های خود در قالب حل یک چالش فناورانه می‌پردازند. این برنامه تمامی تسهیلات مادی و معنوی موردنیاز یک تیم برای توسعه ایده خود را تامین خواهد کرد و در نهایت تیم را به سایر برنامه‌های حمایتی، سرمایه‌گذار یا مشتری متصل می‌کند. این برنامه به دنبال حمایت از تیم‌های فناور است و رویکرد رقابتی در آن حاکم نیست. کلیه تیم‌های علاقه‌مند می‌توانند مسیر رشد خود را به کمک نانواستارت‌آپ شناسایی کنند و استارت‌آپ خود را توسعه دهند.


۴-۱- حوزه‌های آزمون

با توجه به ثبت‌نام مسابقه ملی و حدنصاب تعداد داوطلبان شهرهای مختلف، مناطقی که یکی از نهادهای ترویجی فعال در آن منطقه، شرایط لازم برای برگزاری آزمون از قبیل مکان و نیروی اجرایی را با هماهنگی دانشگاه فراهم کنند، با موافقت ستاد نانو، به‌عنوان حوزه آزمون مسابقه ملی فناوری نانو، انتخاب و معرفی خواهند شد. محل دقیق حوزه‌های آزمون در اواسط آذرماه ۱۳۹۹ اعلام خواهد شد.

filereader.php?p1=main_dcbb35aede85cae092bf21125e27630f.jpg&p2=static_page&p3=23&p4=1
مخاطبان این آیین‌نامه شامل تمامی نهادهای ترویجی ثبت‌شده در بانک اطلاعات نهادهای ترویجی ستاد نانو است که طبق شرایط مربوطه در دسته نهادهای فعال آن سال تحصیلی قرار داشته باشند.

 


تمامی فعالیت‌های مرتبط نهادهای ترویجی فناوری نانو از ۱ مهرماه ۱۳۹۸ تا روز برگزاری دهمین مسابقه در امتیاز آنان لحاظ خواهد شد.

 

filereader.php?p1=main_2f03c4f2ef827f671ed790d90442f131.jpg&p2=static_page&p3=23&p4=1
در این آیین‌نامه تنها فعالیت‌های اجرایی نهادهای ترویجی موردارزیابی قرار می‌گیرد و کیفیت آموزشی فعالیت آنان یا نتایج شرکت‌کنندگان ملاک ارزیابی نخواهد بود. ازآنجایی‌که موقعیت علمی دانشگاه و شهر یک نهاد تاثیر زیادی بر رتبه شرکت‌کنندگان و توانمندی علمی آنان خواهد گذاشت، اعمال معیارهای کیفی از قبیل میزان قبولی داوطلبان یا رتبه آنان نوعی بی‌عدالتی میان نهادهای مختلف پدید خواهد آورد. مطابق با توضیحاتی که در ادامه آمده است شاخص کمی و شاخص مشارکت هر نهاد محاسبه می‌شود و با فرمول نهایی، امتیاز نهاد بدست می‌آید.

۱-۴- شاخص کمّی

مولفه‌های کمّی تاثیرگذار در این شاخص به شرح زیر هستند:

۱- تعداد داوطلبان ثبت‌نامی در مسابقه ملی فناوری نانو : A

۲- ضریب تعداد ثبت‌نام در مسابقه: A|

این ضریب مطابق با جدول ۱ محاسبه می‌گردد:


۳- نسبت حضور داوطلبان در آزمون­ به کل ثبت‌نام‌کنندگان توسط نهاد:B

۴- ضریب ثبت‌نام در نانواستارت‌آپ: C

این ضریب وابسته به درصد افرادی (C*‌‌‌ نسبت شرکت‌کنندگان نهاد در نانواستارت‌آپ به کل شرکت‌کنندگان نهاد در مسابقه) است که در جریان آزمون مسابقه ملی به سوال تمایل افراد به شرکت در نانواستارت‌آپ پاسخ مثبت داده‌اند و تا زمان مقرر شده مستندات لازم را ارسال کنند. این ضریب مطابق با جدول زیر محاسبه می‌شود.


۵- ضریب آموزش شرکت‌کنندگان در مسابقه ملی نانو: D

این ضریب بر اساس تعداد داوطلبان شرکت‌کننده (D*: نسبت شرکت کنندگان نهاد در رویدادهای آموزشی-ترویجی به کل شرکت کنندگان نهاد در مسابقه ) در رویدادهای آموزشی حضوری/ آنلاین نهاد محاسبه می‌شود. این داوطلبان باید در مسابقه ملی فناوری نانو توسط خود نهاد ثبت نام شده باشند. هدف از رویدادهای آموزشی، افزایش آمادگی شرکت‌کنندگان برای حضور در مسابقه ملی فناوری نانو است. رویدادهای آموزشی باید مشمول شرایط آیین‌نامه حمایت از سمینارها و کارگاه‌های آمادگی مسابقه ملی باشند و اسامی افراد ثبت‌نامی باید طی پروسه این آیین‌نامه به اطلاع دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو برسد. ضریب D مطابق با جدول ۳ محاسبه می‌گردد:شاخص کمّی مطابق با رابطه زیر محاسبه می‌شود:

شاخص کمّی= A×A|×B×C×D

شایان ذکر است مقادیر A|، C و D بر شاخص کمّی تاثیر مثبت دارند.


۲-۴- شاخص مشارکت

این شاخص تاثیر مثبت بر امتیاز نهایی دارد. مولفه‌های مشارکت تاثیرگذار در این شاخص به شرح زیر هستند:

۱- ضریب حوزه آزمون: E

با توجه به شرایط اعلامی در آذرماه ۹۹ برای اخذ حوزه آزمون، هر نهادی که بتواند در منطقه خود اقدام به تشکیل حوزه کند امتیاز تشویقی دریافت خواهد کرد. شرط لازم برای برگزاری آزمون در شهرهای غیر از مراکز استان، ثبت‌نام حداقل ۴۰ نفر توسط نهاد مربوطه است. اگرچه این شرط کافی نیست و سایر ملزومات در آذرماه ۹۹ اعلام خواهد شد. مقدار این ضریب برای نهادهایی که حوزه آزمون نیستند صفر در نظر گرفته می‌شود و برای نهادهای حوزه برابر با متوسط نتایج نظرسنجی داوطلبان حاضر در جلسه خواهد بود. (بیشینه مقدار ۰/۳ است)

۲- ضریب همکاری با دبیرخانه: F

این ضریب با توجه به معیارهای دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو از ۰ تا ۰/۵ متغیر خواهد بود. این معیارها به شرح زیر هستند:

• شرکت در جلسات حضوری/ آنلاین دبیرخانه حول موضوع مسابقه ملی نانو: حداکثر امتیاز ۰/۲ است و به ازای هر غیبت ۰/۰۵ از این ضریب کاسته می‌شود.

• فعالیت پیوسته در مدت ثبت‌نام مسابقه ملی نانو: حداکثر امتیاز ۰/۲ است و به ازای هر ماه عدم فعالیت ۰/۰۲ از این ضریب کاسته می‌شود.

• کیفیت تعامل و ارائه بازخورد و گزارش به دبیرخانه: حداکثر امتیاز ۰/۱ است و متناسب با مشارکت نهاد با دبیرخانه یکی از برچسب‌های بسیار ضعیف(۰)، ضعیف(۰/۰۲۵)، متوسط(۰/۰۵)، خوب(۰/۰۷۵) و عالی (۰/۱) به نهاد اعطا خواهد شد.

۳- ضریب زمان ثبت‌نام افراد: G

مطابق با زمان ثبت‌نام (G*) افراد در مسابقه ملی این ضریب تغییر می‌کند. جدول ۴ مقادیر این ضریب را نشان می‌دهد:


با تفکیک مقادیر A (تعداد ثبت‌نامی) در هر بازه زمانی (G*)، ضرب هر مقدار درG متناظر و تقسیم کل مقدار بر کل A، مقدار نهایی G (مقدار متوسط) محاسبه می‌شود.

شاخص مشارکت مطابق با رابطه زیر محاسبه می‌شود:

1+E+F+G = شاخص مشارکت

 

۳-۴- امتیاز نهایی

امتیاز نهایی نهادها بر مبنای رابطه زیر بدست می‌آید:

امتیاز نهایی = شاخص کمی * شاخص مشارکت

در واقع عدد مربوط به شاخص مشارکت بر کل مقدار شاخص کمی تاثیرگذار خواهد بود. همچنین شاخص کمی بر پایه تعداد ثبت‌نامی‌های مسابقه محاسبه خواهد شد. نهادهای ترویجی برای کسب رتبه بهتر باید در درجه اول ثبت‌نامی بیشتری داشته باشند و در ادامه پیگیری و تعامل با داوطلبان و دبیرخانه را در دستور کار خود قرار دهند. ممکن است یک نهاد با ثبت‌نامی کمتر اما پیگیری بیشتر به رتبه بالاتری دست پیدا کند.

 

۵- مثالی از نحوه ارزیابی یک نهاد

به منظور روشن‌تر شدن نحوه محاسبه امتیازها به تمپلیت اکسل ارزیابی مراجعه فرمایید. در آن اکسل اطلاعات سه نهاد فرضی با امتیازهای فرضی آورده شده‌اند. شما می‌توانید با تغییر امتیازها امتیاز نهایی خود را بسنجید و با نهادها فرضی مقایسه کنید.


filereader.php?p1=main_720459930f75467d46a8f8ed069f1cc3.jpg&p2=static_page&p3=23&p4=1