مجوز حضور درنانواستارت‌آپ دهمین مسابقه

نمره کسب‌شده در مسابقه ملی نانو ۴۰ درصد از نمره فرد در آزمون ورودی نانواستارت‌آپ را تشکیل می‌دهد. ۲۰ درصد به نمره اکتسابی فرد از کل سوالات و۲۰ درصد به نمره اکتسابی فرد از بخش کاربرد فناوری نانو تعلق می‌گیرد. سایر امتیازات فرد با توجه به سایر معیارها سنجیده خواهد شد. این معیارها در جریان آزمون مرحله اول مسابقه ملی در اختیار فرد قرار خواهد گرفت. علاقه‌مندان باید برای شرکت در نانواستارت‌آپ حتما به سوال چهارگزینه‌ای مبنی بر تمایل افراد به حضور در نانواستارت‌آپ پاسخ دهند. در غیر این صورت آنان فارغ از رتبه مسابقه ملی نانو، مجوز ورود به برنامه نانواستارت‌آپ را کسب نخواهند کرد. 100 رتبه برتر در معیار فوق‌الذکر مجوز ورود به برنامه نانواستارت‌آپ را کسب خواهند کرد.

نانواستارت‌آپ با هدف رشد و پرورش تیم‌های توانمند و رساندن ایده‌های مبتنی بر فناوری نانو به پروتوتایپ در قالب برنامه‌ای یکساله اجرا می‌شود که در آن تیم‌ها به ارائه ایده‌های خود در قالب حل یک چالش فناورانه می‌پردازند. این برنامه تمامی تسهیلات مادی و معنوی موردنیاز یک تیم برای توسعه ایده خود را تامین خواهد کرد و در نهایت تیم را به سایر برنامه‌های حمایتی، سرمایه‌گذار یا مشتری متصل می‌کند. این برنامه به دنبال حمایت از تیم‌های فناور است و رویکرد رقابتی در آن حاکم نیست. کلیه تیم‌های علاقه‌مند می‌توانند مسیر رشد خود را به کمک نانواستارت‌آپ شناسایی کنند و استارت‌آپ خود را توسعه دهند.