منابع دومین مرحله نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

منابع مطالعاتی مرحله دوم نهمین مسابقه ملی فناوری نانو مشتمل بر حدود 100 مقاله، دو کتاب مرجع در حوزه فناوری نانو و کتاب محصولات فناوری نانو ساخت ایران است.

کلیه منابع از طریق بخش منابع نهمین مسابقه ملی در نوار درخت آموزش در سمت راست صفحه اصلی سایت آموزش نانو قابل دسترسی است.

 

مقالات منتخب در 5 شاخه مفاهیم پایه و نانوساختارها، روش‌های ساخت و سنتز، روش‎ها و تجهیزات شناسایی، کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب و پساب و مالکیت فکری ارائه شده است و کتب انتخابی نیز در بخش کتب مرجع معرفی شده است.

همچنین این منابع از طریق منوی طرح درس، با عنوان منابع دومین مرحله نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در دسترس است. برای استفاده از این بخش باید ابتدا در سایت وارد شوید.

 

 

ردیف مفاهیم پایه و نانوساختارها روش‌های ساخت و سنتز روش‎ها و تجهیزات شناسایی کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب و پساب مالکیت فکری
1 مقدمه‌ای بر بلورشناسی (2) مبانی تولید نانوذرات با روش رسوب‌گذاری شیمیایی- 1 (2) مقدمه‌ای بر SEM و برهم‌کنش پرتوی الکترونی با نمونه (2) مروری بر آلاینده‌های آب و محیط‌زیست (2) مالکیت فکری و اهمیت آن (2)
2 انواع ساختارهای بلوری (2) مبانی تولید نانوذرات با روش رسوب‌گذاری شیمیایی- 2 (2) شاخص‌های کلیدی، آماده‌سازی نمونه؛ مزایا، محدودیت‌ها و کاربردها در SEM بخش (2) اصول تصفیه آب با استفاده از فناوری‌های مبتنی بر غشا (2) آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری (2)
3 ریزساختارها و نقص‌های بلوری- 1 (2) مبانی تولید نانوذرات با روش رسوب‌گذاری شیمیایی- 3 (2) میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) (2) تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانومقیاس (2) شرایط لازم برای ثبت شدن یک اختراع: مقدمه (2)
4 ریزساختارها و نقص‌های بلوری- 2 (2) تهیه نانومواد با روش سل–ژل - 1 (2) میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) (2) کاربرد جاذب‌ها در تصفیه آب (2) معرفی سیستم‌های طبقه‌بندی اسناد پتنت (2)
5 خواص الکتریکی مواد و تئوری نواری (2) تهیه نانومواد با روش سل-ژل - 2 (2) میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک- 1 (2) کاربرد نانوجاذب‌ها در تصفیه آب- 1 (2) سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی پتنت (IPC) (2)
6 خواص مغناطیسی مواد (2) معرفی روش مایکروویو و کاربرد آن در سنتز نانومواد (2) میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک- 2 (2) کاربرد نانوجاذب‌ها در تصفیه آب- 2 (2) قوانین و معاهدات بین‌المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری (2)
7 نانوساختارهای صفر، یک و دو بعدی (2) اصول و کلیات سنتز نانوذرات با استفاده از روش پلی‌اُل (2) اصول و اجزا در پراش اشعه ایکس (XRD) (2) کاربرد نانوحباب‌ها در تصفیه آب- 1 (2) آشنایی مقدماتی با مفاهیم تجاری‌سازی اختراع و پتنت (2)
8 نانوذرات مغناطیسی (Magnetic Nanoparticles; MNPs) (2) روش‌های میکروامولسیون و مایسل معکوس (2) تکنیک‌ها و کاربرد‌های پراش اشعه ایکس (XRD) (2) کاربرد نانوحباب‌ها در تصفیه آب- 2 (2) روش‌های درآمدزایی از پتنت (2)
9 معرفی نقاط کوانتومی (Quantum dots) (2) لایه‌نشانی به روش کندوپاش (2) اندازه‌گیری ذرات با روش پراکندگی استاتیک نور لیزر (SLS) (2) کاربرد نانوحسگر‌ها در تصفیه آب (2) ارزش پتنت و روش‌های ارزش‌گذاری پتنت (2)
10 نانولوله‌‌های کربنی فلزی و نیمه‌رسانا-1 (2) لایه‎نشانی فیزیکی از فاز بخار: لایه‌نشانی تبخیری با باریکه الکترونی (2) اندازه‌گیری سطع فعال و حجم منافذ در نانومواد (2) کاربرد مواد فوتوکاتالیستی در تصفیه آب (2) تحلیل پتنت در حوزه‌های خاص فناوری (2)
11 خواص و کاربرد‌های نانوالیاف الکتروریسی‌شده (2) آشنایی با روش‌های رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار (CVD) (2) روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر (BET) (2) کاربرد نانوکاتالیست‌ها در تصفیه آب (2)  
12 معرفی فرایندهای الکتروریسی و سایر روش‌های تولید نانوالیاف (2) رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما (PECVD) (2) زتامتر و کاربردهای آن (2) استفاده از نانومواد کاتالیستی در تصفیه آب از طریق فرایند‌های پیشرفته اکسیداسیون: فرایند‌های مبتنی بر عوامل اکسایش-کاهش (2)  
13 عوامل مؤثر بر الکتروریسی نانوالیاف (2) رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار آلی-فلزی (MOCVD) (2) طیف‌نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS) (2) استفاده از نانومواد کاتالیستی در تصفیه آب از طریق فرایند‌های پیشرفته اکسیداسیون: فرایند‌های مبتنی بر نور و الکتریسیته (2)  
14 مقدمه‌ای بر لایه‌های نازک (2) فرآیند آندایز: معرفی و روش‌ها- 1 (2) طیف‌سنجی فوتوالکترونی ماوراءبنفش (UPS) (2)    
15 روش‌های سنتز، آنالیز و کاربردهای لایه‌های نازک (2) مراحل فرآیند آندایز- 2 (2) طیف‌نگاری الکترون‌های اوژه (AES) (2)    
16 فناوری انباشت لیزری در ساخت لایه‌های نانو و میکروساختار (2) سنتز پوشش‎های نانومتخلخل آلومینا (2) معرفی طیف‌نگار الکترونی افت انرژی (EELS) (2)    
17 معرفی آئروژل‌ها (Aerogels) (2) خودآرایی- 1 (2) بازتاب‌سنج پرتو ایکس (XRR) (2)    
18 کاربرد آئروژل‌ها (2) خودآرایی- 2 (2) طیف‌سنجی جذبی مرئی - فرابنفش (UV-Vis Spec) (2)    
19 مواد نانومتخلخل-1 (2) خودآرایی نانوذرات (2) طیف‌سنجی مادون قرمز (IR Spectroscopy) (2)    
20 مواد نانومتخلخل-2 (2) مقدمه‌ای بر روش نانولیتوگرافی (2) معرفی فرآیندهای لومینسانس و فوتولومینسانس (2)    
21 چارچوب‌های فلزی-آلی دسته جدیدی از ترکیبات نانومتخلخل (2) لیتوگرافی باریکه الکترونی (2) نکات عملی روش لومینسانس (2)    
22 چارچوب‌های فلزی-آلی (Metal Organic Frameworks) (2) لیتوگرافی میکروسکوپ پروب روبشی (Scanning Probe Lithography) (2) دستگاه‌وری (Instrumentation) سامانه‌های فوتولومینسانس (PL) (2)    
23 ظهور و قلمرو درخت‌پارها (2) مشکلات و چالش‌های موجود در آلیاژسازی مکانیکی (2) فرآیندهای آسایش در پدیده لومینسانس (2)    
24 کاربردهای کاتالیستی کامپوزیت‌های درخت‌پار/ نانوذره (2) تغییرشکل پلاستیک شدید برای تولید مواد نانوساختار (2) آشنایی با دستگاه طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS) (2)    
25 سنتز کنترل‌شده نانوبلورهای فلزی (2) تغییرشکل پلاستیک شدید نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی (2) طیف‌سنجی جرمی (2)    
26 کنترل مورفولوژی، خواص و کاربردهای نانوساختارهای فلزی (2) تغییرشکل پلاستیک شدید نانوکامپوزیت‌های زمینه پلیمری (2)      

 

علاوه بر 100 مقاله منتخب از سایت آموزش نانو،  2 کتاب مرتبط با فناوری نانو نیز به عنوان منابع مرحله دوم نهمین مسابقه ملی به شرح زیر معرفی می‌شوند. کتاب سوم، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبان برای شرکت در نهمین مسابقه ملی نانو پیشنهاد می‌شود و این کتاب، جز منابع اصلی مسابقه نخواهد بود.

گفتنی است با توجه به هماهنگی‎های صورت گرفته، کتاب مقدمه‌ای بر فناوری نانو و کتاب آشنایی با نانوذرات (خواص، روش‌های تولید و کاربرد) از سایت واوک با تخفیف 60% تا تاریخ 27 تیر ماه به فروش می‌رسد.

 

ردیف عنوان نویسنده/نویسندگان مترجم/مترجمان انتشارات توضیحات دریافت فایل
1 مقدمه‌ای بر فناوری نانو چارلز بی. پول و فرانک جی. اونرز دکتر نیما تقوی نیا مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

این کتاب، به عنوان یکی از کتب اصلی و مرجع فناوری نانو شناخته می‌شود که مشتمل بر 13 فصل است. 5 فصل آغازین کتاب به عنوان منابع دومین مرحله نهمین مسابقه ملی فناوری نانو انتخاب شده‎اند. عناوین این فصول عبارتند از:

فصل 1: مقدمه

فصل 2: مقدمه‌ای بر فیزیک حالت جامد

فصل 3: روش‌های اندازه‌گیری خواص

فصل 4: خواص نانوذرات منفرد

فصل 5: نانوساختارهای کربنی

دریافت فایل کتاب مقدمه‌ای بر فناوری نانو به زبان اصلی

دانلود

خرید

2 کتاب محصولات فناوری نانو ساخت ایران - ویرایش پنجم - - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو این کتاب به معرفی محصولات مبتنی بر فناوری نانو یا مورد نیاز در حوزه فناوری نانو و تولید شده در داخل کشور، پرداخته است. بخش محصولات حوزه‌های «دارو و پزشکی»، «بهداشت و سلامت»، «اپتیک و الکترونیک» و «آب، فاضلاب و محیط زیست» از منابع دومین مرحله نهمین مسابقه ملی نانو است.

دانلود

 

3- تکمیلی کتاب آشنایی با نانوذرات (خواص، روش‌های تولید و کاربرد) دکتر عبدالرضا سیم‌چی - مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

این کتاب به عنوان یکی از کتب فارسی و مرجع در زمینه علوم و فناوری نانو شناخته می‌شود که شامل 8 فصل است. فصل‌های یک تا چهار این کتاب به عنوان منبع پیشنهادی  برای افزایش آمادگی داوطلبان نهمین مسابقه ملی نانو پیشنهاد می‌شود. این فصول عبارتند از:

فصل 1: دیباچه
فصل 2: آشنایی با مواد نانوساختار
فصل 3: روش‌های شناسایی و آنالیز
فصل 4: خواص نانوذرات

* این کتاب، یک منبع تکمیلی بوده و صرفاً برای درک بهتر پیشنهاد شده است و از منابع اصلی نهمین مسابقه ملی فناوری نانو نیست و مستقیماً از این کتاب سؤالی طرح نمی‌شود.

خرید