منابع مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

منابع مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در جدول زیر آمده است. این منابع از مقالات سایت آموزش انتخاب شده است که با کلیک بر روی هریک، مقاله مورد نظر باز می‌شود. منابع مرحله دوم مسابقه در اسفندماه ۹۷ از طریق سایت آموزش اعلام خواهد شد که اکثر منابع دومرحله مسابقه مشترک است. گفتنی است مرحله اول مسابقه ملی به صورت آنلاین در سایت آموزش فناوری نانو در اردیبهشت ۹۸ برگزار خواهد شد.

ردیف مفاهیم پایه و نانوساختارها روش‌های ساخت شناسایی مالکیت فکری
۱ کریستالوگرافی لایه‌نشانی به روش کندوپاش زتامتر و کاربردهای آن مالکیت فکری و اهمیت آن
۲ انواع ساختارهای بلوری لایه‌نشانی تبخیری با باریکه الکترونی روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر (BET) آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری
۳ ریزساختارها و نقص‌های بلوری روش تغییرشکل پلاستیک شدید برای تولید مواد نانوساختار طیف‌نگاری الکترون‌های اوژه (AES) شرایط لازم برای ثبت یک اختراع: مقدمه
۴ فیزیک حالت جامد (1) تغییرشکل پلاستیک شدید نانوکامپوزیت‌های زمینه پلیمری اصول و اجزا در پراش اشعه ایکس معرفی سیستم‌های طبقه‌بندی اسناد پتنت
۵ فیزیک حالت جامد (2) تغییرشکل پلاستیک شدید نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی تکنیک‌ها و کاربردهای پراش اشعه ایکس سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی اسناد پتنت، IPC
۶ خواص الکتریکی مواد و ساختار نواری معرفی فرآیند آندایز و روش‌های مختلف آن طیف‌سنجی فوتوالکترونی ماوراءبنفش (UPS)  
۷ نانوذرات مغناطیسی (Magnetic Nanoparticles; MNPs) شرح مراحل فرآیند آندایزینگ میکروسکوپ نیروی اتمی  
۸ نانوساختارهای صفر، یک و دو بعدی تهیه نانومواد با سل-ژل (1) طیف‌نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS)  
۹ روش‌های سنتز، آنالیز و کاربردهای لایه‌های نازک خودآرایی نانوذرات شاخص‌های کلیدی، آماده‌سازی نمونه؛ مزایا، محدودیت‌ها و کاربردها در SEM  
۱۰ کاربرد آئروژل‌ها اصول سنتز نانوذرات با روش ترسیب شیمیایی 1 مقدمه‌ای بر SEMو برهم‌کنش پرتوی الکترونی با نمونه  
۱۱ معرفی آئروژل‌ها (Aerogels) اصول سنتز نانوذرات با روش ترسیب شیمیایی 2 اندازه‌گیری ذرات با روش پراکندگی استاتیک نور لیزر (SLS)  
۱۲ خواص و کاربرد انواع ساختار نانوالیاف الکتروریسی شده اصول سنتز نانوذرات با روش ترسیب شیمیایی 3 طیف‌سنجی جذبی مرئی - فرابنفش (UV-Vis Spec)  

۱۳

پارامترهای تأثیرگذار بر الکتروریسی نانوالیاف   میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)  
۱۴ معرفی فرایندهای الکتروریسی و سایر روش‌های تولید نانوالیاف   اندازه‌گیری سطع فعال و حجم منافذ در نانومواد  
۱۵ کاربردهای کاتالیستی کامپوزیت‌های درختسان/ نانوذره   طیف‌سنجی مادون قرمز (IR Spectroscopy)  
۱۶ ظهور و قلمرو درختسان‌ها   طیف‌سنجی جرمی  
۱۷ مواد نانومتخلخل (1)   میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک (1)  
۱۸ مواد نانومتخلخل (2)   میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک (2)  
۱۹ فناوری انباشت لیزری در ساخت لایه‌های نانو و میکروساختار   معرفی طیف‌نگار الکترونی افت انرژی (EELS)  
۲۰ خواص مغناطیسی مواد   بازتاب‌سنج پرتو ایکس (XRR)  
۲۱ نانولوله‌‌های کربنی فلزی و نیمه‌هادی   فرآیندهای آسایش در پدیده لومینسانس  
۲۲ چارچوب‌های فلز-آلی (MOFs) دسته جدیدی از ترکیبات نانومتخلخل   معرفی فرآیندهای لومینسانس و فوتولومینسانس  
۲۳ مقدمه‌ای بر لایه‌های نازک   دستگاه‌وری (Instrumentation) سامانه‌های فوتولومینسانس (PL)  
۲۴ معرفی نقاط کوانتومی   نکات عملی روش لومینسانس  
۲۵ کنترل شکل، خواص و کاربردهای نانوساختارهای فلزی   آشنایی با دستگاه طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS)  
۲۶ سنتز کنترل شده نانوبلورهای فلزی      
۲۷ چارچوب‌های فلزی-آلی (Metal Organic Frameworks)