آزمون توانمندی تدریس

  آزمون توانمندی تدریس

در مرحله دوم مسابقه، سوالی مبنی بر تمایل افراد برای اخذ گواهی توانمندی تدریس مطرح می‌شود. داوطلبی که تمایل به اخذ این گواهی و سنجش در این بخش دارد، با دادن پاسخ مثبت به این سوال وارد فرایند ارزیابی خواهد شد.

  * دریافت گواهی توانمندی تدریس منوط به کسب حدنصاب علمی در آزمون مرحله دوم مسابقه ملی و حدنصاب ارزیابی در جلسه مصاحبه حضوری/ آنلاین پس از مسابقه ملی است.

  * افراد باید حداقل ۶۰ درصد نمره علمی نفر اول کشوری مسابقه ملی را از آن خود کنند تا وارد مرحله مصاحبه شوند.

  * مصاحبه برای متقاضیان به صورت حضوری برگزار می­گردد و برای آن دسته از متقاضیان که امکان حضور ندارند به صورت آنلاین نیز قابل‌ برگزاری است.

جدول زیر حدنصاب امتیاز لازم برای دریافت گواهی تدریس فناوری نانو در سطوح مختلف را نشان می‌دهد.

 

filereader.php?p1=main_8a2d6092f855c69727e0343aa4001e00.png&p2=static_page&p3=23&p4=1