آزمون حضوری مسابقه

 آزمون حضوری؛ مرحله دوم مسابقه

با توجه به نتایج مرحله اول مسابقه، مناطقی که یکی از نهادهای ترویجی فعال در آن منطقه، شرایط لازم برای برگزاری آزمون از قبیل مکان و نیروی اجرایی را با هماهنگی دانشگاه فراهم کنند، با موافقت ستاد نانو، به‌عنوان مرکز آزمون مسابقه ملی فناوری نانو، انتخاب و معرفی خواهند شد. محل دقیق حوزه‌های آزمون در ابتدای تیرماه ۱۳۹۸ اعلام خواهد شد.

* در این مرحله داوطلبان در حوزه‌های آزمون حضور پیدا می‌کنند و در مدت زمان تعیین‌شده به سوالات دفترچه پاسخ می‌دهند.

* چند روز پس از اتمام آزمون، دفترچه پاسخ تشریحی به سوالات مسابقه ملی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. متقاضیان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تناقض یا اشتباه در پاسخ سوالات مراتب مربوطه را به دبیرخانه مسابقه ملی اطلاع دهند. هر متقاضی باید برای این امر فرم مربوطه (پس از مسابقه منتشر خواهد شد) را تکمیل و به همراه تایید از یک استاد دانشگاه با تحصیلات مرتبط برای دبیرخانه ارسال کند.

* نتایج اولیه شامل درصد تفکیکی داوطلبان و تراز آنان حدود دو هفته قبل از اختتامیه مسابقه ملی منتشر خواهد شد.

* رتبه داوطلبان در مراسم اختتامیه و اعطای جوایز اعلام خواهد شد. مراسم اختتامیه مسابقه و افتتاحیه نانواستارت‌آپ همزمان برگزار خواهند شد و در آن ۱۰۰ نفر اول مسابقه ملی و ۱۰۰ نفر اول نانواستارت‌آپ دعوت خواهند شد.

 

تبصره ۶: درصد کسب‌شده در مرحله اول مسابقه ملی نانو هیچ تاثیری در کارنامه نهایی فرد ندارد و همه افراد در مرحله دوم بر مبنای امتحان کتبی سنجش می‌شوند.

تبصره ۷: در مرحله دوم مسابقه، سوال مبنی بر تمایل افراد برای شرکت در نانواستارت‌آپ مطرح ‌می‌شود. داوطلبی که تمایل به شرکت در نانواستارت‌آپ دارد با دادن پاسخ مثبت به این سوال وارد فرایند ارزیابی خواهد شد. در کنار این سوال، دستورالعملی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. متقاضیان از جلسه آزمون تا ۲ هفته پس از مسابقه ملی فرصت دارند مطابق با دستورالعمل مربوطه گزارشی را آماده کنند و برای دبیرخانه نانواستارت‌آپ ارسال کنند. نمره علمی داوطلبان در مسابقه ملی و کیفیت گزارش ارسال‌شده، رتبه فرد را در این آزمون تعیین خواهد کرد.