آزمون‌های آنلاین مسابقه

 مراحل برگزاری مسابقه

نهمین مسابقه ملی نانو در دو مرحله‏، به‌صورت تئوری و در قالب آزمون‌های چهارگزینه‌ای برنامه‌ریزی شده است.

مرحله اول در سایت آموزش فناوری نانو به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. داوطلبانی که موفق به کسب حداقل ۳۰ درصد از مجموع امتیاز آزمون‎های جامع (۲ آزمون آنلاین) برگزار شده در سایت آموزش فناوری نانو شوند، امکان حضور در مرحله دوم نهمین مسابقه ملی را خواهند داشت.

مرحله دوم به صورت حضوری در حوزه‌های ازپیش‌تعیین‌شده (داوطلب امکان مشاهده و انتخاب حوزه‌ها را قبل از آزمون مرحله دوم خواهد داشت) برگزار خواهد شد.

 
آزمون‌های آنلاین؛ مرحله اول مسابقه

تمامی سوالات آزمون‌های مرحله اول مسابقه ملی نهم از مقالات آموزشی سایت آموزش طراحی خواهند شد. این مرحله به صورت جامع و در قالب دو آزمون آنلاین برگزار خواهد شد. منابع پیشنهادی برای این مرحله شامل آن دسته از مقالات سایت آموزش است که جزئی از سرفصل‌های مسابقه ملی به شمار می‌روند.

* دو آزمون جامع مربوطه در بازه‌های زمانی ۲۶ الی ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ برگزار می‌شوند. نتایج این دو آزمون جامع در مرحله دوم مسابقه تأثیر ندارند و صرفا جهت کسب جواز ثبت‌نام مرحله دوم هستند.

* شرکت‌کنندگان می‌­توانند نهایتا دوبار در هر آزمون شرکت کنند و درصد بیشتر به عنوان نمره نهایی برای هر آزمون در نظر گرفته خواهد شد.

* تمام سوالات آزمون، ترتیب آنان و گزینه‌ آنان به صورت رندوم و متفاوت می‌باشند.

* پس از ثبت آزمون، درصد و امتیاز اکتسابی به شرکت‌کنندگان اطلاع داده می‌شود و پس از اتمام بازه زمانی آزمون، کارنامه مقایسه‌ای آزمون‌ها در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.