ثبت‌نام مرحله دوم

شرکت‌کنندگان پس از شرکت در ۲ آزمون آنلاین و کسب حداقل امتیاز تعیین‌شده از مجموع ۲ آزمون (۳۰ درصد) شرایط ثبت‌نام در مرحله دوم مسابقه ملی را کسب می‌کنند.

*** افراد تاییدشده در مرحله اول، جهت شرکت در مرحله دوم این مسابقه می‌بایست با رجوع به سایت آموزش فناوری نانو و ورود به بخش مسابقه ملی، ثبت‌نام مرحله دوم خود را انجام دهند. هزینه ثبت‌نام این مرحله برای تمامی داوطلبان حائز شرایط ۴۵۰ هزار ریال است.