مجوز حضور در دوره نانواستارت‌آپ

نمره کسب‌شده در مسابقه ملی نانو ۳۰ درصد از نمره فرد در آزمون ورودی نانواستارت‌آپ را تشکیل می‌دهد. مابقی نمره به گزارش ارسالی افراد وابسته است. دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش در جلسه آزمون در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. علاقه‌مندان باید برای شرکت در نانواستارت‌آپ حتما به سوال چهارگزینه‌ای مبنی بر تمایل افراد به حضور در نانواستارت‌آپ پاسخ دهند و گزارش خود را در زمان مقرر پس از مرحله دوم مسابقه ملی ارسال کنند. در غیر این صورت آنان فارغ از رتبه مسابقه ملی نانو، مجوز ورود به برنامه نانواستارت‌آپ را کسب نخواهند کرد. ۱۰۰ رتبه برتر در معیار فوق‌الذکر مجوز ورود به برنامه نانواستارت‌آپ را کسب خواهند کرد.

نانواستارت‌آپ با هدف رشد و پرورش تیم‌های توانمند و رساندن ایده‌های مبتنی بر فناوری نانو به پروتوتایپ در قالب برنامه‌ای یکساله اجرا می‌شود که در آن تیم‌ها به ارائه ایده‌های خود در قالب حل یک چالش فناورانه می‌پردازند. این برنامه تمامی تسهیلات مادی و معنوی موردنیاز یک تیم برای توسعه ایده خود را تامین خواهد کرد و در نهایت تیم را به سایر برنامه‌های حمایتی، سرمایه‌گذار یا مشتری متصل می‌کند. این برنامه به دنبال حمایت از تیم‌های فناور است و رویکرد رقابتی در آن حاکم نیست. کلیه تیم‌های علاقه‌مند می‌توانند مسیر رشد خود را به کمک نانواستارت‌آپ شناسایی کنند و استارت‌آپ خود را توسعه دهند.