زمان‌بندی مسابقه

زمان‌بندی نهمین مسابقه ملی نانو به شرح زیر است:

filereader.php?p1=main_334763acc0f97006863acd7c215aceb8.jpg&p2=static_page&p3=23&p4=1