جوایز نفرات و نهاد برتر

نفرات برتر کشور: به ۱۰ نفر برتر کشوری در مسابقه، جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:

filereader.php?p1=main_70a8c259865775ef6dd7221ad971f93c.png&p2=static_page&p3=23&p4=1

نفرات برتر کارشناسی: به ۵ نفر برتر مقطع کارشناسی جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:

 

تبصره ۱. داوطلبانی که در میان ۱۰ نفر برتر کشوری بودند، در رتبه‌بندی مقطع کارشناسی قرار نمی‌گیرند.

تبصره ۲. داوطلبان دانشجوی پزشکی عمومی تا ترم ۸ ام تحصیلی یا گذراندن ۱۴۰ واحد درسی، در مقطع کارشناسی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند.

تبصره ۳. مقاطع پایین‌تر از کارشناسی نیز (اعم از کاردانی، دیپلم، دانش‌آموزی و ...) در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.


به ۳ نهاد ترویجی دانشجویی برتر مسابقه ملی فناوری نانو در هر یک از مناطق سه‌گانه کنکور سراسری، ۳ نهاد ترویجی برتر در دسته سایر و ۳ نهاد ترویجی برتر در دسته شرکت آموزشی جوایزی به شرح زیر تعلق خواهد گرفت:

 تبصره ۴. آیین‌نامه مربوط به تعیین نهاد برتر مسابقه ملی جداگانه به اطلاع نهادها خواهد رسید.

 تبصره ۵. نهادهای ترویجی آموزش و پرورش در دسته نهادهای دانشجویی سنجیده می‌شوند.