معرفی مدرسین

دوره‌های آموزشی با موضوعات متنوع به صورت آنلاین و حضوری با حضور اساتید و مدرسان برتر علم و فناوری نانو در سایت آموزش برگزار می‌شود.

در جدول زیر مشخصات مدرسین دوره‌ها به ترتیب حروف الفبا به نمایش در آمده است.
 
مدرسینرزومه مختصری از مدرسیناطلاعات بیشترعکس مدرسین
آقای دکتر ابوالفضل آذرنیا دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریفfilereader.php?p1=main_a5f3c6a11b03839d4
filereader.php?p1=main_75c124fae7a8b8b89
آقای دکتر اشکان ذوالریاستیندکتری مهندسی مواد فناوری نانو و پژوهش‌گر پسادکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیfilereader.php?p1=main_a5f3c6a11b03839d4filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
آقای مهندس امیر دارستانیدانشجوی دکتری فناوری نانو از دانشگاه شریفfilereader.php?p1=main_a5f3c6a11b03839d4filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
آقای دکتر حسن علم خواه دکتری مهندسی مواد فناوری نانو filereader.php?p1=main_a5f3c6a11b03839d4 filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
آقای دکتر رضا فریدی مجیدی دانشیار گروه نانوتکنولوژی پزشکی فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران filereader.php?p1=main_a5f3c6a11b03839d4 filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
آقای دکتر علی معبودی دکتری نانوفناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران
filereader.php?p1=main_a5f3c6a11b03839d4 filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde
آقای دکتر فرزاد حسینی نسب دکتری نانو فناوری از دانشگاه تربیت مدرس filereader.php?p1=main_a5f3c6a11b03839d4 filereader.php?p1=main_38b3eff8baf566274
آقای دکتر محمد جعفر مولایی دکتری نانوفناوری (گرایش نانومواد) دانشگاه تهران filereader.php?p1=main_a5f3c6a11b03839d4 filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2