لیست اخبار دسته بندی : اخبار کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای ترویجی

۱۳۹۶/۱۱/۲۳

برگزاری تور آموزشی نانو توسط پژوهش‌سرای دانش‌آموزی قروه کردستان

۱۳۹۶/۹/۸

سمینار تکنولوژی نانو و جایگاه آن در زندگی امروزی بشر: مروری بر خواص و کاربردهای نانو الماس و کربن شبه‌الماس

۱۳۹۶/۹/۲

برگزاری سمینار ترویجی و آموزشی مقدمه‌ای بر فناوری نانو و کاربردهایش

۱۳۹۶/۸/۲۸

سمینار دانش‌آموزی نانو از ایده تا صنعتی‌سازی - پژوهش‌سرای جوان (منطقه ۵ تهران)

۱۳۹۶/۷/۲۴

کارگاه آموزشی کوانتوم اسپرسو - دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی

۱۳۹۶/۴/۱۰

برگزاری کارگاه آموزشی مالکیت فکری و پتنت دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۹۶/۲/۱۸

برگزاری سمینار ترویجی و آموزشی فناوری نانو - خراسان رضوی

۱۳۹۶/۲/۱۷

برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی مسابقه ملی نانو - اصفهان - خمینی شهر

۱۳۹۶/۱/۳۱

برگزاری سمینار ترویجی کاربرد فناوری نانو در دارورسانی - کرمان - دانشگاه علوم پزشکی

۱۳۹۶/۱/۳۱

برگزاری سمینار آموزشی و ترویجی آشنایی مقدماتی با علوم و فناوری نانو - دانشگاه شهید باهنر کرمان