تاریخ درج۱۳۹۸/۱۲/۱۱
تعداد بازدید۳۳۶
موضوعات
امتیاز کاربران

اطلاعیه - تغییر زمان برگزاری مصاحبه‌های تدریس

با توجه به شرایط پیش آمده و ضرورت حفظ سلامتی افراد، زمان برگزاری مصاحبه‌های توانمندی تدریس به سال آتی موکول شد. هماهنگی زمان‌بندی جدید مصاحبه‌ها در سال آتی با شرکت‌کنندگان صورت خواهد گرفت.

با توجه به شرایط پیش‌آمده در کشور و ضرورت حفظ سلامتی افراد، زمان برگزاری مصاحبه‌های توانمندی تدریس نانو تغییر کرد. بنابر تصمیم‌گیری جدید، این مصاحبه‌ها در سال آتی برگزار خواهد شد. زمان‌بندی دقیق برگزاری مصاحبه‌ها در سال آتی با شرکت‌کنندگان محترم هماهنگ خواهد شد.