تاریخ درج۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تعداد بازدید۵۶۱
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش آزمون‌ جامع هشتمین مسابقه ملی دانشجویی فناوری نانو فروردین‌ماه ۹۷

آزمون‌ جامع هشتمین مسابقه ملی دانشجویی فناوری نانو از ۲۸ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۹۷ برگزار گردید. گزارش پیش رو برترین‌های آزمون‌ جامع، توزیع استانی، نهادهای شرکت کنندگان، توزیع مقاطع شرکت‌کنندگان را در روزهای برگزاری آزمو‌ن‌ را به تفصیل بررسی می‌کند.

۱- مقدمه

در راستای آمادگی شرکت‌کنندگان مسابقه ملی فناوری نانو و المپیاد دانش‌آموزی، بر طبق روال سال‌های گذشته، در سایت آموزش تعدادی آزمون آزمایشی برنامه‌ریزی‌شده است.

برای برنامه‌ریزی بهتر و شناسایی مخاطبان و توانایی آن‌ها و همچنین بررسی نیازهای آنان، از این آزمون‌ها به‌صورت جداگانه گزارش‌هایی تهیه و ارائه می‌شود. این آزمون جامع به همراه 4 آزمون مرحله‌ای، ۱۰ درصد از نمره هشتمین مسابقه ملی دانشجویی را شامل می‌شود و داوطلبانی که موفق شوند حداقل ۳۵ درصد از مجموع امتیاز آزمون‎های مرحله‌ای (۴ آزمون) و جامع (۱ آزمون) برگزار شده در سایت آموزش فناوری نانو را کسب کنند، امکان حضور در مرحله دوم هشتمین مسابقه ملی را خواهند داشت که به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

آزمون‌ جامع هشتمین مسابقه ملی دانشجویی فناوری نانو از ۲۸ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۹۷ برگزار شد. سوالات آزمون توسط سایت آموزش فناوری نانو طراحی گردید. این آزمون حاوی ۱۰۰ سوال و زمان آن حدود ۱۵۰ دقیقه بود و درمجموع ۹۵۶ نفر- آزمون برگزار شد که این تعداد، توسط ۹۲۱ نفر از افراد ثبت نامی مسابقه به ثبت رسیده است.

۲- آمار شرکت‌کنندگان 

 

۱-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب ساعت آزمون
نمودار ۱ شرکت‌کنندگان را برحسب ساعات روز آورده است که بیشترین آزمون از ساعت ۲۰ تا ۲۴ بوده است.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

نمودار ۱- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک ساعات روز

 

۲-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب استان

نمودار ۲، نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان می‌باشد که استان خراسان رضوی با ۱۸۵ شرکت‌کننده در رتبه نخست قرار دارد و پس‌ازآن اصفهان و اردبیل قرار دارند.

 

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

نمودار ۲- نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان

۳-۲- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

نمودار ۳ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک تحصیلی مقطع آورده است.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

نمودار ۳- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

 

۴-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به تفکیک نهادها

نمودار ۴ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک نهاد ثبت‌نام کننده آمده است که شرکت سرآمد علم آینده بیشترین تعداد شرکت‌کننده را دارد. همچنین در جدول ۱ سایر نهادهایی که بیشترین شرکت‌کننده را دارند به تفکیک تعداد آمده است.

 

 filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9

نمودار ۴- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک نهاد ثبت‌نامی

 

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d

 

۵-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به درصد آزمون

تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک درصد در نمودار ۵ آمده است که بیشترین افراد درصدی ما بین ۲۰ الی ۳۰ داشته‌اند.


filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6نمودار ۵- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک بازه درصد

 

۳- برترین‌ها

جدول ۲، ۱۰ نفر برتر آزمون جامع را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۹۵ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون جامع ۳۴ درصد بوده است.

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915