تاریخ درج۱۳۹۷/۰۶/۱۵
تعداد بازدید۲۳۴
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش سومین آزمون آزمایشی نهمین المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو فروردین‌ماه ۹۷

دومین آزمون آزمایشی نهمین المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو ۲۲ تا ۲۶ فروردین‌ماه ۹۷ برگزار گردید. گزارش پیش رو برترین‌های آزمون، توزیع استانی، نهادهای شرکت‌کنندگان، توزیع مقاطع شرکت‌کنندگان را در روزهای برگزاری آزمون را به تفصیل بررسی می‌کند.

۱- مقدمه

در راستای آمادگی شرکت‌کنندگان مسابقه ملی فناوری نانو و المپیاد دانش‌آموزی، بر طبق روال سال‌های گذشته، در سایت آموزش تعدادی آزمون آزمایشی برنامه‌ریزی‌شده است.  

برای برنامه‌ریزی بهتر و شناسایی مخاطبان و توانایی آن‌ها و همچنین بررسی نیازهای آنان، از این آزمون‌ها به‌صورت جداگانه گزارش‌هایی تهیه و ارائه می‌شود. متن زیر گزارش سومین آزمون آزمایشی ویژه آمادگی نهمین المپیاد دانش‌آموزی است. گفتنی است در مجموع ۳ آزمون آزمایشی برگزار می‌گردد که ۵ درصد از نمره نهمین المپیاد دانش‌آموزی را شامل می‌شود. سومین آزمون آزمایشی ۲۲ تا ۲۶ فروردین‌ماه ۹۷ برگزار شد. سوالات آزمون توسط باشگاه نانو و از همه سرفصل‌های المپیاد طراحی گردید. این آزمون حاوی ۶۰ سوال و زمان آن حدود ۹۰ دقیقه بود و درمجموع ۸۲۱ آزمون برگزار شد که این تعداد آزمون، توسط ۶۴۹ نفر از افراد ثبت‌نامی المپیاد به ثبت رسیده است.

                                                  

۲- آمار شرکت‌کنندگان

۲-۱- مقایسه اولین آزمون آزمایشی هشتمین و نهمین المپیاد دانش‌آموزی

نمودار ۱ به مقایسه سومین آزمایشی هشتمین المپیاد و نهمین المپیاد دانش‌آموزی می‌پردازد که طبق آن تعداد افراد شرکت‌کننده ۴۵ درصد افزایش‌یافته‌اند.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

۲-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب روز آزمون

در جدول ۱، تعداد شرکت‌کنندگان برحسب روز آزمون آمده است.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

۳-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب ساعت آزمون

نمودار ۲ شرکت‌کنندگان را برحسب ساعات روز آورده است که بیشترین آزمون از ساعت ۱۶ تا ۲۰ بوده است.

 

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

نمودار ۲- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک ساعات روز

۴-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب استان

نمودار ۳، نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان می‌باشد که که استان آذربایجان شرقی با ۱۴۹ شرکت‌کننده در رتبه نخست قرار دارد و پس‌ازآن استان کردستان و خراسان رضوی قرار دارند.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
نمودار ۳- نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان

 

 

۵-۲- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

نمودار ۴ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک تحصیلی مقطع آورده است.


filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345dنمودار ۴- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

۶-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به تفکیک نهادها

نمودار ۵ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک نهاد ثبت‌نام کننده آمده است که پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رازی ناحیه ۱ سنندج بیشترین تعداد شرکت‌کننده را دارد. همچنین در جدول ۲، نهادهای دیگری که بیشترین شرکت‌کننده را داشته به تفکیک تعداد آمده است.

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6

نمودار ۵- آمار شرکت‌کنندگان به نهاد ثبت‌نامی


filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5

 

۷-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به درصد آزمون

تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک درصد در نمودار ۶ آمده است که بیشترین افراد درصدی درصدی بین ۲۰ الی ۳۰ داشته‌اند.

 

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915

نمودار ۶- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک بازه درصد


۳- برترین‌ها

جدول ۳، ۱۰ نفر برتر آزمون آزمایشی اول که رتبه ۱ تا ۱۰ کسب نموده‌اند را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۱۰۰ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون آزمایشی ۲۹.۹۷ درصد بوده است.

filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde