تاریخ درج۱۳۹۷/۰۶/۱۴
تعداد بازدید۱۰۰
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش دومین آزمون آزمایشی نهمین المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو اسفندماه ۹۶

دومین آزمون آزمایشی نهمین المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو ۱۶ تا ۱۹ اسفندماه ۹۶ برگزار گردید. گزارش پیش رو برترین‌های آزمون، توزیع استانی، نهادهای شرکت‌کنندگان، توزیع مقاطع شرکت‌کنندگان را در روزهای برگزاری آزمون را به تفصیل بررسی می‌کند.

۱- مقدمه

در راستای آمادگی شرکت‌کنندگان مسابقه ملی فناوری نانو و المپیاد دانش‌آموزی، بر طبق روال سال‌های گذشته، در سایت آموزش تعدادی آزمون آزمایشی برنامه‌ریزی‌شده است.  

برای برنامه‌ریزی بهتر و شناسایی مخاطبان و توانایی آن‌ها و همچنین بررسی نیازهای آنان، از این آزمون‌ها به‌صورت جداگانه گزارش‌هایی تهیه و ارائه می‌شود. متن زیر گزارش دومین آزمون آزمایشی ویژه آمادگی نهمین المپیاد دانش‌آموزی است. گفتنی است در مجموع ۳ آزمون آزمایشی برگزار می‌گردد که ۵ درصد از نمره نهمین المپیاد دانش‌آموزی را شامل می‌شود. دومین آزمون آزمایشی ۱۶ تا ۱۹ اسفندماه ۹۶ برگزار شد. سوالات آزمون توسط باشگاه نانو و از همه سرفصل‌های المپیاد طراحی گردید. این آزمون حاوی ۶۰ سوال و زمان آن حدود ۹۰ دقیقه بود و درمجموع ۹۱۰ آزمون برگزار شد که این تعداد آزمون، توسط ۷۵۸ نفر از افراد ثبت‌نامی المپیاد به ثبت رسیده است.

 

۲- آمار شرکت‌کنندگان

۲-۱- مقایسه دومین آزمون آزمایشی هشتمین و نهمین المپیاد دانش‌آموزی

نمودار ۱ به مقایسه دومین آزمایشی هشتمین المپیاد و نهمین المپیاد دانش‌آموزی می‌پردازد که طبق آن تعداد افراد شرکت‌کننده ۱۹ درصد کاهش ‌یافته‌اند.


filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
نمودار ۱- مقایسه دومین آزمون آزمایشی هشتمین و نهمین المپیاد دانش‌آموزی

۲-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب روز آزمون

در جدول ۱، تعداد شرکت‌کنندگان برحسب روز آزمون آمده است.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

۳-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب ساعت آزمون

نمودار ۲ شرکت‌کنندگان را برحسب ساعات روز آورده است که بیشترین آزمون از ساعت ۲۰ تا ۲۴ بوده است.


filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

نمودار ۲- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک ساعات روز

 

۴-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب استان

نمودار ۳، نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان می‌باشد که استان کردستان با ۳۴۵ شرکت‌کننده در رتبه نخست قرار دارد و پس‌ازآن استان فارس و خراسان رضوی قرار دارند.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9نمودار ۳- نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان



۵-۲- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

نمودار ۴ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک تحصیلی مقطع آورده است.

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار ۴- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

۶-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به تفکیک نهادها

نمودار ۵ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک نهاد ثبت‌نام کننده آمده است که پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رازی ناحیه ۱ سنندج بیشترین تعداد شرکت‌کننده را دارد. همچنین در جدول ۲، ۱۰ نهاد دیگری که بیشترین شرکت‌کننده را داشته به تفکیک تعداد آمده است.

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6نمودار ۵- آمار شرکت‌کنندگان به نهاد ثبت‌نامی


filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5

 

۷-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به درصد آزمون

تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک درصد در نمودار ۶ آمده است که بیشترین افراد درصدی کمتر از ۱۰ داشته‌اند.

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915

نمودار ۶- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک بازه درصد

 

۳- برترین‌ها

جدول ۳، ۱۰ نفر برتر آزمون آزمایشی اول که رتبه ۱ تا ۱۰ کسب نموده‌اند را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۷۳.۳۳ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون آزمایشی ۲۴.۱۵ درصد بوده است.


filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde