تاریخ درج۱۳۹۷/۰۶/۱۳
تعداد بازدید۱۱۵
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش اولین آزمون آزمایشی نهمین المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو بهمن‌ماه ۹۶

اولین آزمون آزمایشی نهمین المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو ۲۵ تا ۲۸ بهمن‌ماه ۹۶ (مجدد در ۲۲ تا ۲۶ اسفندماه ۹۶) برگزار گردید. گزارش پیش رو برترین‌های آزمون، توزیع استانی، نهادهای شرکت‌کنندگان، توزیع مقاطع شرکت‌کنندگان را در روزهای برگزاری آزمون را به تفصیل بررسی می‌کند.

۱- مقدمه

در راستای آمادگی شرکت‌کنندگان مسابقه ملی فناوری نانو و المپیاد دانش‌آموزی، بر طبق روال سال‌های گذشته، در سایت آموزش تعدادی آزمون آزمایشی برنامه‌ریزی‌شده است.  

برای برنامه‌ریزی بهتر و شناسایی مخاطبان و توانایی آن‌ها و همچنین بررسی نیازهای آنان، از این آزمون‌ها به‌صورت جداگانه گزارش‌هایی تهیه و ارائه می‌شود. متن زیر گزارش اولین آزمون آزمایشی ویژه آمادگی نهمین المپیاد دانش‌آموزی است. گفتنی است در مجموع ۳ آزمون آزمایشی برگزار می‌گردد که ۵ درصد از نمره نهمین المپیاد دانش‌آموزی را شامل می‌شود. اولین آزمون آزمایشی ۲۵ تا ۲۸ بهمن‌ماه ۹۶ (مجدد در ۲۲ تا ۲۶ اسفندماه ۹۶) برگزار شد. سوالات آزمون توسط باشگاه نانو و از همه سرفصل‌های المپیاد طراحی گردید. این آزمون حاوی ۶۰ سوال و زمان آن حدود ۹۰ دقیقه بود و درمجموع ۱۱۰۸ آزمون برگزار شد که این تعداد آزمون، توسط ۹۱۱ نفر از افراد ثبت‌نامی المپیاد به ثبت رسیده است.

                                 

۲- آمار شرکت‌کنندگان

۱-۲- مقایسه اولین آزمون آزمایشی هشتمین و نهمین المپیاد دانش‌آموزی

نمودار ۱ به مقایسه اولین آزمون آزمایشی هشتمین المپیاد و نهمین المپیاد دانش‌آموزی می‌پردازد که طبق آن تعداد افراد شرکت‌کننده ۱۸۴ درصد افزایش‌یافته‌اند.


filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820نمودار ۱- مقایسه اولین آزمون آزمایشی هشتمین و نهمین المپیاد دانش‌آموزی

 

۲-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب روز آزمون

در جدول ۱، تعداد شرکت‌کنندگان برحسب روز آزمون آمده است.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

 

۳-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب ساعت آزمون

نمودار ۲ شرکت‌کنندگان را برحسب ساعات روز آورده است که بیشترین آزمون از ساعت ۲۰ تا ۲۴ بوده است.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

نمودار ۲- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک ساعات روز

 

۴-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب استان

نمودار ۳، نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان می‌باشد که استان کردستان با ۴۲۰ شرکت‌کننده در رتبه نخست قرار دارد و پس‌ازآن استان خراسان رضوی و تهران قرار دارند.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9

نمودار ۳- نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان

۵-۲- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

نمودار ۴ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک تحصیلی مقطع آورده است.

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345dنمودار ۴- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

۶-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به تفکیک نهادها

نمودار ۵ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک نهاد ثبت‌نام کننده آمده است که پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رازی ناحیه ۱ سنندج بیشترین تعداد شرکت‌کننده را دارد. همچنین در جدول ۲، ۱۰ نهاد دیگری که بیشترین شرکت‌کننده را داشته به تفکیک تعداد آمده است.

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6نمودار ۵- آمار شرکت‌کنندگان به نهاد ثبت‌نامی

filereader.php?p1=main_98f13708210194c47

 

۷-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به درصد آزمون

تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک درصد در نمودار ۶ آمده است که بیشترین افراد درصدی کمتر از ۱۰ داشته‌اند.

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5نمودار ۶- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک بازه درصد

۳- برترین‌ها

جدول ۳، ۱۰ نفر برتر آزمون آزمایشی اول که رتبه ۱ تا ۱۰ کسب نموده‌اند را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۸۶.۶۷ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون آزمایشی ۲۶.۹۲ درصد بوده است.

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915