تاریخ درج۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تعداد بازدید۱۲۲
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش سایت آموزش نانو در بهار ۹۷

سایت آموزش نانو باهدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد سایت آموزش در فصل بهار، سال ۱۳۹۷ است.

سایت آموزش نانو باهدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد سایت آموزش در فصل بهار، سال ۱۳۹۷ است.


filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
در فصل بهار ۹۷، سایت آموزش با حدود ۱,۲۲۵ میلیون بازدید، شاهد افزوده شدن ۲۰۱۴ کاربر جدید بوده است. بیشترین آزمون مقالات از مقاله «تفاوت‌های دنیای نانو» برگزارشده و کاربران رشته مهندسی شیمی و دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد بیشترین آزمون مقالات را شرکت کرده‌اند.

۱. آمار‌های بازدید در فصل بهار ۹۷
تعداد بازدید از کل صفحات سایت (مجموع نسخه قدیم و جدید) در فصل بهار ۹۷ در نمودار ۱ قابل‌مشاهده است.


filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

نمودار ۱- روند بازدید از سایت آموزش در فصل بهار سال ۱۳۹۷ به تفکیک ماه

 

 ۲. آزمون‌های مقالات برگزارشده در فصل بهار ۹۷
تعداد آزمون‌های مقالات برگزارشده در فصل بهار ۹۷ در نمودار ۲ آمده است. به‌طورکلی ۲۹۹ نفر به‌صورت یکتا در ۶۲۸۵ آزمون شرکت کرده‌اند که تعداد آزمون‌های بدون احتساب درصدهای صفر ۵۵۶۲ آزمون و تعداد آزمون‌های قبول‌شده ۴۲۲۰ آزمون بوده است. با توجه به برگزاری آزمون‌های مرحله‌ای هشتمین مسابقه ملی در اردیبهشت و خردادماه ۹۷، روند کاهش آزمون مقالات در آمار قابل انتظار است.  

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2نمودار ۲- روند برگزاری آزمون مقالات سایت آموزش در فصل بهار سال ۱۳۹۷ به تفکیک ماه


۲. ۱. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌، مقطع تحصیلی، سطح آزمون و ساعات روز
در نمودار ۳، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. کاربران رشته مهندسی شیمی بیشترین آزمون مقالات را برگزار نموده‌اند. بر اساس نمودار ۴ نیز کارشناسی‌ارشد با اختلاف به نسبت بالایی بیشترین آزمون مقالات را نسبت به مقاطع دیگر دارا بود. آزمون‌های قبول‌شده، آزمون‌هایی هستند که در آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد پاسخ صحیح به سؤالات ثبت‌شده است. در نمودار ۵ سطوح آزمون‌های برگزارشده در فصل بهار ۹۷ مقایسه شده‌اند که بالاترین آزمون مربوط به سطح سخت بوده است.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9نمودار ۳ - تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب رشته‌های تحصیلی آزمون‌دهندگان در فصل بهار ۹۷

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d

نمودار ۴ - تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب مقطع تحصیلی آزمون‌دهندگان فصل بهار ۹۷

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار ۵ - مقایسه سطوح آزمون‌های مقالات برگزارشده در فصل بهار ۹۷

 

در نمودار ۶ نحوه توزیع آزمون مقالات در ساعات روز آمده است:

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5

نمودار ۶ – نحوه توزیع ساعات برگزاری آزمون توسط کاربران در فصل بهار ۹۷

۲. ۲. مقاله‌های پر آزمون سایت
 ۱۰ مقاله اول با بیشترین آزمون در فصل بهار ۹۷ ، در نمودار ۷ قابل‌مشاهده هستند.

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915نمودار ۷ - مقاله‌های پر آزمون سایت در فصل بهار ۹۷

 

۳. آزمون‌های هماهنگ سایت در فصل بهار سال ۹۷
آزمون‌های هماهنگ در فروردین و اردیبهشت‌ماه برگزار گردید که در جدول ۱ اطلاعات مربوطه آمده است؛ در مجموع ۱۱ آزمون هماهنگ برگزار گردید که شامل آزمون‌های آزمایشی نهمین المپیاد دانش‌آموزی، آزمون‌های مرحله‌ای و جامع هشتمین مسابقه ملی و آزمون‌های ترازیابی است.

filereader.php?p1=main_54229abfcfa5649e7

۴. بخش دانلود در فصل بهار ۹۷
تعداد کل دانلود در فصل بهار ۹۷: ۳۹۳۲ دانلود


filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597نمودار ۸- روند دانلود از سایت آموزش در بهار سال ۱۳۹۷ به تفکیک ماه

۴. ۱. پردانلودترین‌ها
نمودار ۹ فایل‌های پر دانلود سایت را نشان می‌دهد.


filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02نمودار ۹- فایل‌هایی با بیشترین تعداد دانلود در فصل بهار سال ۹۷


filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759aنمودار ۱۰- نمودار فایل‌های دانلود شده رایگان و غیر رایگان به تفکیک دسته‌بندی فایل در بخش دانلود در بهار سال ۹۷

 

۵. نظرات

تعداد نظرات ثبت شده در سایت آموزش در فصل بهار برابر با ۷۱ نظر بوده است.

در زیر نظرات به تفکیک نوع، سرویس و موضوع آمده است:


filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0
نمودار ۱۱- نمودار توزیع نظرات بر اساس سرویس در فصل بهار ۹۷

filereader.php?p1=main_aab3238922bcc25a6نمودار ۱۲- نمودار توزیع نظرات براساس نوع در فصل بهار ۹۷


filereader.php?p1=main_9bf31c7ff062936a9
نمودار ۱۳- نمودار توزیع نظرات براساس موضوع در فصل بهار ۹۷