تاریخ درج۱۳۹۷/۰۵/۱۴
تعداد بازدید۱۳۸
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش سایت آموزش نانو در زمستان ۹۶

سایت آموزش نانو باهدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد سایت آموزش در فصل زمستان، سال ۱۳۹۶ است.

سایت آموزش نانو باهدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد سایت آموزش در فصل زمستان، سال ۱۳۹۶ است.


filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

در فصل زمستان ۹۶، سایت آموزش با حدود ۱,۳۵۴ میلیون بازدید، شاهد افزوده شدن ۲۸۲۶ کاربر جدید بوده است. بیشترین آزمون مقالات از مقاله «تفاوت‌های دنیای نانو» برگزارشده و کاربران رشته نانوشیمی و دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد بیشترین آزمون مقالات را شرکت کرده‌اند.

۱. آمار‌های بازدید در فصل زمستان ۹۶
تعداد بازدید از کل صفحات سایت (مجموع نسخه قدیم و جدید) در فصل زمستان ۹۶ در نمودار ۱ قابل‌مشاهده است.

 filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

نمودار ۱- روند بازدید از سایت آموزش در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ به تفکیک ماه

 

۲. آزمون‌های مقالات برگزارشده در فصل زمستان ۹۶
تعداد آزمون‌های مقالات برگزارشده در فصل زمستان ۹۶ در نمودار ۲ آمده است. به‌طورکلی ۲۷۷ نفر به‌صورت یکتا در ۶۰۷۴ آزمون شرکت کرده‌اند که تعداد آزمون‌های بدون احتساب درصدهای صفر ۵۷۰۹ آزمون و تعداد آزمون‌های قبول‌شده ۴۸۹۶ آزمون بوده است.

 

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9نمودار ۲- روند برگزاری آزمون مقالات سایت آموزش در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ به تفکیک ماه

 

۲. ۱. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌، مقطع تحصیلی، سطح آزمون و ساعات روز
در نمودار ۳، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. کاربران رشته نانوشیمی بیشترین آزمون مقالات را برگزار نموده‌اند. بر اساس نمودار ۴ نیز کارشناسی‌ارشد با اختلاف به نسبت بالایی بیشترین آزمون مقالات را نسبت به مقاطع دیگر دارا بود. آزمون‌های قبول‌شده، آزمون‌هایی هستند که در آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد پاسخ صحیح به سؤالات ثبت‌شده است. در نمودار ۵ سطوح آزمون‌های برگزارشده در فصل زمستان ۹۶ مقایسه شده‌اند که بالاترین آزمون مربوط به سطح سخت بوده است.

 

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345dنمودار ۳ - تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب رشته‌های تحصیلی آزمون‌دهندگان در فصل زمستان ۹۶

 

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6نمودار ۴ - تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب مقطع تحصیلی آزمون‌دهندگان فصل زمستان ۹۶

 

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5

نمودار ۵ - مقایسه سطوح آزمون‌های مقالات برگزارشده در فصل زمستان ۹۶

 

در نمودار ۶ نحوه توزیع آزمون مقالات در ساعات روز آمده است:

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915نمودار ۶ – نحوه توزیع ساعات برگزاری آزمون توسط کاربران در فصل زمستان ۹۶

 

۲. ۲. مقاله‌های پر آزمون سایت
 ۱۰ مقاله اول با بیشترین آزمون در فصل زمستان ۹۶، در نمودار ۷ قابل‌مشاهده هستند.

filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde

نمودار ۷- مقاله‌های پر آزمون سایت در فصل زمستان ۹۶

 

۳. آزمون‌های هماهنگ سایت در فصل زمستان سال ۹۶
آزمون‌های هماهنگ در بهمن و اسفندماه برگزار گردید که در جدول ۱ اطلاعات مربوطه آمده است؛ در مجموع ۱۱ آزمون هماهنگ برگزار گردید که شامل آزمون‌های آزمایشی المپیاد دانش‌آموزی و آزمون‌های مرحله‌ای و ترازیابی مسابقه ملی است.

filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597

 

۴. بخش دانلود در فصل زمستان ۹۶
تعداد کل دانلود در فصل زمستان ۹۶: ۴۷۶۹ دانلود

 

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02نمودار ۸- روند دانلود از سایت آموزش در زمستان سال ۱۳۹۶ به تفکیک ماه

 

۴. ۱. پردانلودترین‌ها
نمودار ۹ فایل‌های پر دانلود سایت را نشان می‌دهد.

filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a

نمودار ۹- فایل‌هایی با بیشترین تعداد دانلود در فصل زمستان سال ۹۶

 

filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0نمودار ۱۰- نمودار فایل‌های دانلود شده رایگان و غیر رایگان به تفکیک دسته بندی فایل در بخش دانلود در زمستان سال ۹۶

 

۵. نظرات
تعداد نظرات ثبت شده در سایت آموزش در فصل زمستان برابر با ۲۸ نظر بوده است.

در زیر نظرات به تفکیک نوع، سرویس و موضوع آمده است:


filereader.php?p1=main_aab3238922bcc25a6نمودار ۱۱- نمودار توزیع نظرات براساس سرویس در فصل زمستان ۹۶

 

filereader.php?p1=main_9bf31c7ff062936a9

نمودار ۱۲- نمودار توزیع نظرات براساس نوع در فصل زمستان ۹۶

 

filereader.php?p1=main_c74d97b01eae257e4

نمودار ۱۳- نمودار توزیع نظرات براساس موضوع در فصل زمستان ۹۶