تاریخ درج۱۳۹۷/۰۴/۲۸
تعداد بازدید۱۶۹
موضوعات
امتیاز کاربران

ارسال گواهی‌های پایان‌دوره

گواهی‌های پایان دوره (نانوکاویتاسیون، پلاسما، پتنت، XRD و SEM) از طریق پست ارسال شده است.

با توجه به برگزاری آزمون‌های پایان‌دوره دوره‌های آموزش غیرحضوری:

* فناوری پلاسما و کاربردهای آن

* نانوکاویتاسیون

* پتنت و مالکیت فکری

* XRD یا پراش اشعه ایکس 

* SEM یا میکروسکوپ الکترونی روبشی

شرکت‌کنندگانی که موفق به کسب شرایط اعلام شده آزمون، شده‌اند گواهی پایان دوره برایشان صادر و از طریق پست ارسال شده است.