تاریخ درج۱۳۹۶/۰۸/۰۹
تعداد بازدید۴۸۰
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش سایت آموزش نانو در مهرماه ۹۶

سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد ماهانه سایت آموزش در مهرماه سال ۱۳۹۶ است.

سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است.گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد ماهانه سایت آموزش در مهرماه سال ۱۳۹۶ است.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

در مهرماه ۹۶ سایت آموزش با حدود 350 هزار بازدید شاهد افزوده شدن 299 کاربر جدید بوده است. در این ماه تعداد بازدید و تعداد دانلود نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. بیشترین آزمون مقالات از مقاله «ابعاد نانو» برگزارشده و کاربران رشته مهندسی شیمی و مقطع کارشناسی‌ارشد بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را به خود اختصاص داده‌اند.

۱. آمار‌های بازدید در مهرماه ۹۶
۱. ۱. تعداد کل بازدید و آزمون‌های مقالات برگزارشده در مهرماه
۹۶
مقایسه تعداد بازدید از کل صفحات سایت و تعداد آزمون‌های مقالات برگزارشده در مهر‌ و شهریور ۹۶ و مهر ۹۵ در نمودارهای ۱ و ۲ قابل‌مشاهده هستند. مقدار بازدید و آزمون‌های برگزار شده نسبت به مهرماه سال گذشته افزایش یافته است. به‌طور کلی ۶۶ نفر به‌صورت یکتا در ۵۹۸ آزمون مقاله شرکت کرده‌اند و تعداد آزمون‌های مقاله قبول‌شده ۴۹۸ آزمون بوده است.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
                  نمودار۱ . مقایسه تعداد بازدید کل در مهر و شهریور ۹۶ و مهر ۹۵           نمودار۲.مقایسه تعداد کل آزمون‌های برگزارشده در مهر و شهریور ۹۶ و مهر ۹۵

۱. ۲. روند بازدیدهای روزانه در مهرماه ۹۶
طبق نمودار ۳، روند بازدید از کل صفحات سایت در مهرماه ۹۶ یکنواخت نبوده است. بیشترین بازدید از سایت در روز دهم مهرماه بوده است.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
نمودار ۳. روند روزانه تعداد بازدیدهای سایت در مهرماه ۹۶

۲. آزمون‌های مقالات برگزارشده در مهرماه ۹۶
۲. ۱. روند روزانه آزمون‌های برگزارشده
روند برگزاری آزمون‌های مقالات در مهرماه ۹۶ تقریبا یکنواخت نبوده و در روز سی‌ام مهرماه بیشترین آزمون‌های مقالات برگزارشده مشاهده می‌شود.

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار ۴. روند روزانه آزمون‌های مقاله برگزارشده در مهرماه ۹۶

۲. ۲. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌، مقطع تحصیلی و سطح آزمون آزمون‌دهندگان
در نمودار ۵، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. کاربران رشته مهندسی شیمی بیشترین آزمون مقالات را برگزار نموده‌اند. بر اساس نمودار ۶ نیز مقطع کارشناسی ارشد بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را نسبت به مقاطع دیگر دارا بوده‌است. آزمون‌های قبول‌شده، آزمون‌هایی هستند که در آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد پاسخ صحیح به سؤالات ثبت‌شده است. در نمودار ۷ سطوح آزمون‌های برگزارشده در مهرماه ۹۶ مقایسه شده‌اند که بالاترین تعداد آزمون برگزار شده مربوط به سطح سخت بود. در ماه‌های گذشته نیز آزمون سطح سخت بیشترین مخاطب را داشته است.

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار ۵ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب رشته‌های تحصیلی آزمون‌دهندگان در مهرماه ۹۶ 

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
نمودار ۶ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب مقطع تحصیلی آزمون‌دهندگان در مهرماه ۹۶

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
نمودار ۷ . مقایسه سطوح آزمون‌های مقالات برگزارشده در مهرماه ۹۶

۲. ۳. مقاله‌های پر آزمون سایت
۱۰ مقاله اول با بیشترین آزمون در این ماه در نمودار ۸ قابل‌مشاهده هستند.

filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde
نمودار ۸ . مقاله‌های پر آزمون سایت در مهرماه ۹۶

۳. آزمون‌های هماهنگ سایت در مهرماه سال ۹۶
آزمون‌های هماهنگی در مهرماه برگزار گردید که در جدول ۱ اطلاعات مربوطه آمده است؛

جدول ۱- آزمون‌ آنلاین برگزار شده در مهرماه سال ۹۶
filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597

۴. بخش دانلود در مهرماه ۹۶
تعداد کل دانلود در مهرماه ۹۶ : ۸۵۸ دانلود

۴. ۱. پردانلودترین‌ها
نمودار ۹ فایل‌های پردانلود سایت را نشان می‌دهد؛ نمودار ۱۰، روند روزانه دانلود را نشان می‌دهد. در این نمودار، دانلود همه فایل‌های قابل دریافت از سایت در نظر گرفته شده است.

filereader.php?p1=main_c6f057b86584942e4
نمودار ۹ . ۱۰ فایل پردانلود مهرماه ۹۶

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
نمودار ۱۰ . روند روزانه تعداد دانلود در مهرماه 96

filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a
نمودار ۱۱. نمودار فایل‌های دانلود شده رایگان و غیر رایگان به تفکیک دسته‌بندی فایل در بخش دانلود در مهرماه ۹۶