تاریخ درج۱۳۹۶/۰۷/۲۰
تعداد بازدید۲۶۶
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش سایت آموزش نانو در شش‌ماه نخست سال ۹۶

سایت آموزش نانو باهدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد سایت آموزش در شش‌ماه نخست سال ۱۳۹۶ است.

مقدمه
سایت آموزش نانو باهدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است.
در شش‌ماه اول ۹۶، سایت آموزش با حدود ۲/۴۴۷ میلیون بازدید، شاهد افزوده شدن ۲۶۲۶ کاربر جدید بوده است. بیشترین آزمون مقالات از مقاله «تکنیک‌ها و کاربرد‌های پراش اشعه ایکس (XRD)» برگزارشده و کاربران رشته شیمی و دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد بیشترین آزمون مقالات را شرکت کرده‌اند.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

۱. آمار‌های بازدید در شش‌ماه اول ۹۶
تعداد بازدید از کل صفحات سایت (مجموع نسخه قدیم و جدید) در شش‌ماه اول ۹۶ در نمودار ۱ قابل‌مشاهده است.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
نمودار ۱- روند بازدید از سایت آموزش در شش‌ماه اول سال ۱۳۹۶ به تفکیک ماه

۲. آزمون‌های مقالات برگزارشده در شش‌ماه اول ۹۶
تعداد آزمون‌های مقالات برگزارشده در شش‌ماه اول ۹۶ در نمودار ۲ آمده است. به‌طورکلی ۸۶۲ نفر به‌صورت یکتا در ۲۷۵۴۷ آزمون شرکت کرده‌اند که تعداد آزمون‌های بدون احتساب درصدهای صفر ۲۵۳۵۲ آزمون و تعداد آزمون‌های قبول‌شده ۲۱۱۳۸ آزمون بوده است.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
نمودار ۲- روند برگزاری آزمون مقالات سایت آموزش در شش‌ماه اول سال ۱۳۹۶ به تفکیک ماه

۲. ۱. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌، مقطع تحصیلی، استان، سطح آزمون، و ساعات روز
در نمودار ۳، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. ستون نامشخص، شامل دانش‌آموزان و کسانی است که رشته خود را هنگام ثبت‌نام وارد نکرده‌اند. کاربران رشته شیمی بیشترین آزمون مقالات را برگزار نموده‌اند. بر اساس نمودار ۴ نیز کارشناسی‌ارشد با اختلاف به نسبت بالایی بیشترین آزمون مقالات را نسبت به مقاطع دیگر دارا بود. آزمون‌های قبول‌شده، آزمون‌هایی هستند که در آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد پاسخ صحیح به سؤالات ثبت‌شده است. در نمودار ۵ سطوح آزمون‌های برگزارشده در شش‌ماه اول ۹۶ مقایسه شده‌اند که بالاترین آزمون مربوط به سطح سخت بوده است.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
نمودار ۳ - تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب رشته‌های تحصیلی آزمون‌دهندگان در شش‌ماه
اول ۹۶

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار ۴ - تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب مقطع تحصیلی آزمون‌دهندگان در شش‌ماه اول ۹۶

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار ۵ - مقایسه سطوح آزمون‌های مقالات برگزارشده در شش‌ماه اول ۹۶

نمودار ۶ و ۷، نمودار حبابی آزمون‌های برگزار شده و قبول شده به تفکیک استان است که استان تهران با برگزاری ۶۱۴۱ آزمون و ۴۲۴۶ آزمون قبول شده، بیشترین تعداد را دارا است.

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5

نمودار ۶ – نمودار حبابی آزمون‌های مقالات برگزارشده در شش‌ماه اول ۹۶ به تفکیک استان


filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915

نمودار ۷ – نمودار حبابی آزمون‌های مقالات قبول شده در شش‌ماه اول ۹۶ به تفکیک استان

در نمودار ۸ نحوه توزیع آزمون مقالات در ساعات روز آمده است:

filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde
نمودار ۸ – نحوه توزیع ساعات برگزاری آزمون توسط کاربران شش‌ماه اول ۹۶

۲. ۲. مقاله‌های پر آزمون سایت
۱۰ مقاله اول با بیشترین آزمون در شش‌ماه اول ۹۶، در نمودار ۹ قابل‌مشاهده هستند.

filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597
نمودار ۹ - مقاله‌های پر آزمون سایت در شش‌ماه اول ۹۶


۳. آزمون‌های هماهنگ سایت در شش‌ماه اول سال ۹۶
آزمون‌های هماهنگ در دو ماه ابتدای سال برگزار گردید که در جدول ۱ اطلاعات مربوطه آمده است؛ در مجموع ۱۵ آزمون هماهنگ برگزار گردید که شامل آزمون‌های آزمایشی و جامع ویژه آمادگی مسابقه ملی و المپیاد دانش‌آموزی و آزمون‌های ترازیابی مسابقه ملی و المپیاد دانش‌آموزی است.

جدول ۱- آزمون‌های آزمایشی، جامع و ترازیابی برگزار شده در شش ماه اول سال ۹۶
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

۴. بخش دانلود در شش‌ماه اول ۹۶
تعداد کل دانلود در شش‌ماه اول ۹۶: ۹۹۳۱ دانلود

filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a
نمودار ۱۰- روند دانلود از سایت آموزش در شش‌ماه اول سال ۱۳۹۶ به تفکیک ماه

۴. ۱. پردانلودترین‌ها
نمودار ۱۱ فایل‌های پر دانلود سایت را نشان می‌دهد.

filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0
نمودار ۱۱- فایل‌هایی با بیشترین تعداد دانلود در شش ماه اول سال۹۶

filereader.php?p1=main_aab3238922bcc25a6
نمودار ۱۲- نمودار فایل‌های دانلود شده رایگان و غیر رایگان به تفکیک دسته بندی فایل در بخش دانلود در شش‌ماه دوم سال ۹۵

۵. نظرات
تعداد نظرات ثبت شده در سایت آموزش در شش‌ماه اول برابر با ۱۴۰ نظر بوده است.
در زیر نظرات به تفکیک نوع، سرویس و موضوع آمده است:

filereader.php?p1=main_9bf31c7ff062936a9
نمودار ۱۳- نمودار توزیع نظرات براساس سرویس در شش‌ماه اول ۹۶

filereader.php?p1=main_c74d97b01eae257e4
نمودار ۱۴- نمودار توزیع نظرات براساس نوع در شش‌ماه اول ۹۶

filereader.php?p1=main_70efdf2ec9b086079
نمودار ۱۵- نمودار توزیع نظرات براساس موضوع در شش‌ماه اول ۹۶