تاریخ درج۱۳۹۶/۰۷/۱۰
تعداد بازدید۲۱۸
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش سایت آموزش نانو در شهریورماه ۹۶

سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد ماهانه سایت آموزش در شهریورماه سال ۱۳۹۶ است.

مقدمه
سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است.
در شهریورماه ۹۶ سایت آموزش با حدود ۳۱۳ هزار بازدید شاهد افزوده شدن ۱۸۹ کاربر جدید بوده است. در این ماه تعداد بازدید و تعداد دانلود نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. بیشترین آزمون مقالات از مقاله «روش‌های شیمیایی تولید گرافن» برگزارشده و کاربران رشته مهندسی شیمی و مقطع کارشناسی‌ارشد بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را به خود اختصاص داده‌اند.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

۱. آمار‌های بازدید در شهریورماه ۹۶
۱. ۱. تعداد کل بازدید و آزمون‌های مقالات برگزارشده در شهریورماه ۹۶
مقایسه تعداد بازدید از کل صفحات سایت و تعداد آزمون‌های مقالات برگزارشده در شهریور‌ و مرداد ۹۶ و شهریور ۹۵ در نمودارهای ۱ و ۲ قابل‌مشاهده هستند. مقدار بازدید و آزمون‌های برگزار شده نسبت به شهریورماه سال گذشته افزایش یافته است. به‌طور کلی ۱۷۱ نفر به‌صورت یکتا در ۲۰۰۸ آزمون مقاله شرکت کرده‌اند و تعداد آزمون‌های مقاله قبول‌شده ۱۷۵۲ آزمون بوده است.

filereader.php?p1=main_75c124fae7a8b8b89    filereader.php?p1=main_31371f199688ae40b
       نمودار ۱. مقایسه تعداد بازدید کل در شهریور و مرداد ۹۶ و شهریور ۹۵                        نمودار ۲. مقایسه تعداد کل آزمون‌های برگزارشده در شهریور و مرداد ۹۶ و شهریور ۹۵

۱. ۲. روند بازدیدهای روزانه در شهریورماه ۹۶
طبق نمودار ۳، روند بازدید از کل صفحات سایت در شهریورماه ۹۶ یکنواخت نبوده است. بیشترین بازدید از سایت در روز دوم شهریورماه بوده است.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
نمودار ۳. روند روزانه تعداد بازدیدهای سایت در شهریورماه ۹۶

۲. آزمون‌های مقالات برگزارشده در شهریورماه ۹۶
۲. ۱. روند روزانه آزمون‌های برگزارشده
روند برگزاری آزمون‌های مقالات در شهریورماه ۹۶ تقریبا یکنواخت نبوده و در روز پنجم شهریورماه بیشترین آزمون‌های مقالات برگزارشده مشاهده می‌شود.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
نمودار ۴. روند روزانه آزمون‌های مقاله برگزارشده در شهریورماه ۹۶

۲. ۲. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌، مقطع تحصیلی و سطح آزمون آزمون‌دهندگان
در نمودار ۵، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. کاربران رشته مهندسی شیمی بیشترین آزمون مقالات را برگزار نموده‌اند. بر اساس نمودار ۶ نیز مقطع کارشناسی ارشد بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را نسبت به مقاطع دیگر دارا بوده‌است. آزمون‌های قبول‌شده، آزمون‌هایی هستند که در آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد پاسخ صحیح به سؤالات ثبت‌شده است. در نمودار ۷ سطوح آزمون‌های برگزارشده در شهریورماه 96 مقایسه شده‌اند که بالاترین تعداد آزمون برگزار شده مربوط به سطح سخت بود. در ماه‌های گذشته نیز آزمون سطح سخت بیشترین مخاطب را داشته است.

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار ۵ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب رشته‌های تحصیلی آزمون‌دهندگان در شهریورماه ۹۶

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار ۶ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب مقطع تحصیلی آزمون‌دهندگان در شهریورماه ۹۶

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
نمودار ۷ . مقایسه سطوح آزمون‌های مقالات برگزارشده در شهریورماه ۹۶

۲. ۳. مقاله‌های پر آزمون سایت
۱۱ مقاله اول با بیشترین آزمون در این ماه در نمودار ۸ قابل‌مشاهده هستند.

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
نمودار ۸ . مقاله‌های پر آزمون سایت در شهریورماه ۹۶

۳. آزمون‌های هماهنگ سایت در شهریورماه سال ۹۶
آزمون‌های هماهنگی در شهریورماه برگزار گردید که در جدول ۱ اطلاعات مربوطه آمده است.

جدول ۱- آزمون‌ آنلاین برگزار شده در شهریورماه سال ۹۶
filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde

۴. بخش دانلود در شهریورماه ۹۶
تعداد کل دانلود در شهریورماه ۹۶ : ۸۲۳ دانلود

۴. ۱. پردانلودترین‌ها
نمودار ۹ فایل‌های پردانلود سایت را نشان می‌دهد؛ نمودار ۱۰، روند روزانه دانلود را نشان می‌دهد. در این نمودار، دانلود همه فایل‌های قابل دریافت از سایت در نظر گرفته شده است.

filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597
نمودار ۹ . ۱۰ فایل پردانلود شهریورماه ۹۶

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
نمودار ۱۰ . روند روزانه تعداد دانلود در شهریورماه ۹۶

filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a
نمودار ۱۱. نمودار فایل‌های دانلود شده رایگان و غیر رایگان به تفکیک دسته‌بندی فایل در بخش دانلود در
شهریورماه ۹۶