تاریخ درج۱۳۹۶/۰۶/۱۹
تعداد بازدید۵۶۶
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش آزمون‌های مقالات اعتبار هدیه خدمات آزمایشگاهی + اعلام برترین‌ها

سایت آموزش فناوری نانو برای برترین‌های آزمون‌های مقالات سایت در مرداد ماه ۹۶، اعتبار خدمات آزمایشگاهی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی را به عنوان هدیه در نظر گرفته است. معیار انتخاب و امتیاز برترین‌های ماه، صرفا شرکت و کسب امتیاز از آزمون مقالات سایت آموزش می‌باشد.

شرایط دریافت هدیه اعتبار خدمات آزمایشگاهی:
شرایط محاسبه امتیاز کاربران در مرداد ماه، به‌منظور دریافت هدیه اعتبار خدمات آزمایشگاهی بدین شرح است:
۱- کاربران می‌بایست در آزمون حداقل ۳۰ مقاله منحصربه‌فرد (یکتا) شرکت نمایند.
۲- اولین درصد اکتسابی کاربر در آزمون سطح سخت هر مقاله در نظر گرفته‌شده و مجموع این درصدها ملاک ارزیابی کاربران خواهد بود.
۳- درصد اکتسابی کاربر در تکرار آزمون‌ها لحاظ نخواهد شد.
۴- بازه زمانی موردمحاسبه ۱ تا ۳۱ مرداد ماه ۹۶ است.

۵ نفر برتر مرداد ماه ۹۶ که موفق به کسب بیشترین امتیاز بر اساس شرایط ذکر شده شوند، از هدیه اعتبار خدمات آزمایشگاهی به شرح زیر بهره‌مند می‌گردند:
۱- نفر اول: ۱۵ میلیون ریال
۲- نفر دوم: ۱۰ میلیون ریال
۳- نفر سوم: ۵ میلیون ریال
۴- نفر چهارم: ‌۳ میلیون ریال
۵- نفر پنجم: ‌۲ میلیون ریال

گزارش پیش رو آمار شرکت‌کنندگان آزمون مقالات، توزیع استانی، توزیع مقاطع و رشته‌ تحصیلی شرکت‌کنندگان را در بازه زمانی ۱ تا ۳۱ مردادماه را به‌تفصیل بررسی می‌کند.

۱. آمار شرکت‌کنندگان
۱.۱. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌ تحصیلی شرکت‌کنندگان
در نمودار زیر، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. کاربران رشته شیمی بیشترین آزمون‌های ‌مقالات را شرکت نموده‌اند.

filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a
نمودار ۱- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک رشته تحصیلی

۲.۱ . تعداد شرکت‌کنندگان برحسب استان
نمودار ۲، نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان می‌باشد که استان تهران با ۶۳ شرکت‌کننده در رتبه نخست قرار دارد و پس‌ازآن استان خراسان رضوی، اصفهان و کرمان قرار دارند و تعداد ۳۰ نفر از شرکت‌کنندگان نیز استانشان را مشخص نکرده بودند.
filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0

نمودار ۲- نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان

۳.۱. آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی
نمودار ۳، تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک مقطع تحصیلی آورده است. مقطع کارشناسی ارشد بیشترین شرکت‌کننده را در آزمون مقالات داشته است.

filereader.php?p1=main_aab3238922bcc25a6
نمودار ۳- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

۲. لیست نفرات برتر
اسامی ۵ نفر برتر مرداد ماه ۹۶ که موفق به کسب بیشترین امتیاز شدند، به شرح ذیل می‌باشد:

filereader.php?p1=main_9bf31c7ff062936a9