تاریخ درج۱۳۹۶/۰۶/۰۷
تعداد بازدید۳۴۳
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش سایت آموزش نانو در مردادماه ۹۶

سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد ماهانه سایت آموزش در مردادماه سال ۱۳۹۶ است.

سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد ماهانه سایت آموزش در مردادماه سال ۱۳۹۶ است.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

در مردادماه ۹۶ سایت آموزش با حدود ۴۲۰ هزار بازدید شاهد افزوده شدن ۴۲۵ کاربر جدید بوده است. در این ماه تعداد بازدید و تعداد دانلود نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. بیشترین آزمون مقالات از مقاله «طیف‌نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس (XRF)» برگزارشده و کاربران رشته شیمی و مقطع کارشناسی‌ارشد بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را به خود اختصاص داده‌اند.

۱. آمار‌های بازدید در مردادماه ۹۶     
۱. ۱. تعداد کل بازدید و آزمون‌های مقالات برگزارشده در مردادماه ۹۶
مقایسه تعداد بازدید از کل صفحات سایت و تعداد آزمون‌های مقالات برگزارشده در مرداد‌ و تیر ۹۶ و مرداد ۹۵ در نمودارهای ۱ و ۲ قابل‌مشاهده هستند. مقدار بازدید و آزمون‌های برگزار شده نسبت به مردادماه سال گذشته افزایش یافته است. به‌طور کلی ۳۳۳ نفر به‌صورت یکتا در ۱۲۰۰۸ آزمون مقاله شرکت کرده‌اند و تعداد آزمون‌های مقاله قبول‌شده ۹۱۳۴ آزمون بوده است.

filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21a          filereader.php?p1=main_37693cfc748049e45
        نمودار۱. مقایسه تعداد بازدید کل در مرداد و تیر ۹۶ و مرداد ۹۵              نمودار۲. مقایسه تعداد کل آزمون‌های برگزارشده در مرداد و تیر ۹۶ و مرداد ‌۹۵

۱. ۲. روند بازدیدهای روزانه در مردادماه ۹۶
طبق نمودار ۳، روند بازدید از کل صفحات سایت در مردادماه ۹۶ تقریباً یکنواخت نبوده است. بیشترین بازدید از سایت در روز سی‌و‌یکم مردادماه بوده است.

filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597
نمودار ۳. روند روزانه تعداد بازدیدهای سایت در مردادماه ۹۶

۲. آزمون‌های مقالات برگزارشده در مردادماه ۹۶
۲. ۱. روند روزانه آزمون‌های برگزارشده
روند برگزاری آزمون‌های مقالات در مردادماه ۹۶ تقریبا روند صعودی داشته و در روز سی‌و‌یکم مردادماه بیشترین آزمون‌های مقالات برگزارشده مشاهده می‌شود.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
نمودار ۴. روند روزانه آزمون‌های مقاله برگزارشده در مردادماه ۹۶

۲. ۲. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌، مقطع تحصیلی و سطح آزمون آزمون‌دهندگان
در نمودار ۵، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. ستون نامشخص، شامل دانش‌آموزان و کسانی است که رشته خود را هنگام ثبت‌نام وارد نکرده‌اند. کاربران رشته شیمی بیشترین آزمون مقالات را برگزار نموده‌اند. بر اساس نمودار ۶ نیز مقطع کارشناسی ارشد بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را نسبت به مقاطع دیگر دارا بوده‌است. آزمون‌های قبول‌شده، آزمون‌هایی هستند که در آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد پاسخ صحیح به سؤالات ثبت‌شده است. در نمودار ۷ سطوح آزمون‌های برگزارشده در مردادماه ۹۶ مقایسه شده‌اند که بالاترین تعداد آزمون برگزار شده مربوط به سطح سخت بود. در ماه‌های گذشته نیز آزمون سطح سخت بیشترین مخاطب را داشته است.

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار ۵ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب رشته‌های تحصیلی آزمون‌دهندگان در مردادماه ۹۶

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار ۶ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب مقطع تحصیلی آزمون‌دهندگان در مردادماه ۹۶  

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
نمودار ۷ . مقایسه سطوح آزمون‌های مقالات برگزارشده در مردادماه ۹۶

۲. ۳. مقاله‌های پر آزمون سایت
۱۰ مقاله اول با بیشترین آزمون در این ماه در نمودار ۸ قابل‌مشاهده هستند. که با توجه به برگزاری مسابقه تلگرامی در حوزه نانوکاتالیست‌ها و نانوفوتوکاتالیست‌ها و همچنین هدیه اعتبار خدمات آزمایشگاهی برترین‌های مردادماه ۹۶، این مقالات پرآزمون بوده‌اند.

filereader.php?p1=main_f033ab37c30201f73
نمودار ۸ . مقاله‌های پر آزمون سایت در مردادماه ۹۶

۳. بخش دانلود در مردادماه ۹۶
تعداد کل دانلود در مردادماه ۹۶ : ۱۹۵۲ دانلود

۳. ۱. پردانلودترین‌ها
نمودار ۹ فایل‌های پردانلود سایت را نشان می‌دهد؛ نمودار ۱۰، روند روزانه دانلود را نشان می‌دهد. در این نمودار، دانلود همه فایل‌های قابل دریافت از سایت در نظر گرفته شده است.

filereader.php?p1=main_8613985ec49eb8f75
نمودار ۹ . ۱۰ فایل پر دانلود مردادماه ۹۶

filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597
نمودار ۱۰ . روند روزانه تعداد دانلود در مردادماه ۹۶ 

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
نمودار ۱۱. نمودار فایل‌های دانلود شده رایگان و غیر رایگان به تفکیک دسته‌بندی فایل در بخش دانلود در مردادماه ۹۶