تاریخ درج۱۳۹۶/۰۴/۲۶
تعداد بازدید۳۰۸
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش سایت آموزش نانو در تیرماه ۹۶

سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد ماهانه سایت آموزش در تیرماه سال ۱۳۹۶ است.

مقدمه
سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد ماهانه سایت آموزش در تیرماه سال ۱۳۹۶ است.
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
در تیرماه ۹۶ سایت آموزش با حدود ۳۶۰ هزار بازدید شاهد افزوده شدن۲۴۹ کاربر جدید بوده است. در این ماه تعداد بازدید و تعداد دانلود نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. بیشترین آزمون مقالات از مقاله «انرژی خورشیدی چیست و چگونه به زمین می‌رسد؟!!» برگزارشده و کاربران رشته زیست‌شناسی و مقطع کارشناسی‌ارشد بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را به خود اختصاص داده‌اند.

۱. آمار‌های بازدید در تیرماه ۹۶
۱. ۱. تعداد کل بازدید و آزمون‌های مقالات برگزارشده در تیرماه ۹۶
مقایسه تعداد بازدید از کل صفحات سایت و تعداد آزمون‌های مقالات برگزارشده در تیر‌ و خرداد ۹۶ و تیر ۹۵ در نمودارهای ۱ و ۲ قابل‌مشاهده هستند. مقدار بازدید و آزمون‌های برگزار شده نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته است. به‌طور کلی ۱۹۲ نفر به‌صورت یکتا در ۳۵۱۱ آزمون مقاله شرکت کرده‌اند و تعداد آزمون‌های مقاله قبول‌شده ۲۴۴۷ آزمون بوده است.
   
filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
                          نمودار۱. مقایسه تعداد بازدید کل در تیر و خرداد ۹۶ و تیر‌ ۹۵        نمودار۲. مقایسه تعداد کل آزمون‌های برگزارشده در تیر و خرداد ۹۶ و تیر ۹۵          
  
۱. ۲. روند بازدیدهای روزانه در تیرماه ۹۶
طبق نمودار ۳، روند بازدید از کل صفحات سایت در تیرماه ‌۹۶تقریباً یکنواخت نبوده است. بیشترین بازدید از سایت در روز بیست و هفتم تیرماه بوده است.
filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
نمودار ۳. روند روزانه تعداد بازدیدهای سایت در تیرماه ۹۶

۲. آزمون‌های مقالات برگزارشده در تیرماه ۹۶
۲. ۱. روند روزانه آزمون‌های برگزارشده

روند برگزاری آزمون‌های مقالات در تیرماه ۹۶ نامنظم بوده است و در روزهای مختلف افزایش و کاهش زیادی مشاهده می‌شود.
filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار ۴. روند روزانه آزمون‌های مقاله برگزارشده در تیرماه ۹۶

۲. ۲. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌، مقطع تحصیلی و سطح آزمون آزمون‌دهندگان
در نمودار ۵، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. ستون نامشخص، شامل دانش‌آموزان و کسانی است که رشته خود را هنگام ثبت‌نام وارد نکرده‌اند. کاربران رشته زیست‌شناسی بیشترین آزمون مقالات را برگزار نموده‌اند. بر اساس نمودار ۶ نیز مقطع کارشناسی ارشد بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را نسبت به مقاطع دیگر دارا بوده‌است. آزمون‌های قبول‌شده، آزمون‌هایی هستند که در آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد پاسخ صحیح به سؤالات ثبت‌شده است. در نمودار ۷ سطوح آزمون‌های برگزارشده در تیرماه ۹۶ مقایسه شده‌اند که بالاترین تعداد آزمون برگزار شده مربوط به سطح سخت بود. در ماه‌های گذشته نیز آزمون سطح سخت بیشترین مخاطب را داشته است.
filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار ۵ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب رشته‌های تحصیلی آزمون‌دهندگان در تیرماه ۹۶
filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
نمودار ۶ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب مقطع تحصیلی آزمون‌دهندگان در تیرماه ۹۶filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
نمودار ۷ . مقایسه سطوح آزمون‌های مقالات برگزارشده در تیرماه ۹۶

۲. ۳. مقاله‌های پر آزمون سایت
۱۰ مقاله اول با بیشترین آزمون در این ماه در نمودار ۸ قابل‌مشاهده هستند. که با توجه به برگزاری مسابقه تلگرامی در حوزه باتری‌های یون لیتیومی و مقالات انتخاب‌شده و همچنین برگزاری دوره آنلاین سلول‌های خورشیدی نانوساختار در انتهای خردادماه، این مقالات پرآزمون بوده‌اند.
filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde
نمودار ۸ . مقاله‌های پر آزمون سایت در تیرماه ۹۶

۳. آزمون‌های هماهنگ سایت در تیرماه سال ۹۶
آزمون‌های هماهنگی در تیرماه برگزار گردید که در جدول ۱ اطلاعات مربوطه آمده است.
filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597
۴. بخش دانلود در تیرماه ۹۶
تعداد کل دانلود در تیرماه ۹۶ : ۱۲۷۳ دانلود
۴. ۱. پردانلودترین‌ها
نمودار ۹ فایل‌های پر دانلود سایت را نشان می‌دهد؛ نمودار ۱۰، روند روزانه دانلود را نشان می‌دهد. در این نمودار، دانلود همه فایل‌های قابل دریافت از سایت در نظر گرفته شده است.
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
نمودار ۹ . ۱۰ فایل پر دانلود تیر ۹۶
filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a
نمودار ۱۰ . روند روزانه تعداد دانلود در تیرماه ۹۶
filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0
نمودار ۱۱. نمودار فایل‌های دانلود شده رایگان و غیر رایگان به تفکیک دسته‌بندی فایل در بخش دانلود در تیرماه ۹۶