تاریخ درج۱۳۹۶/۰۴/۲۴
تعداد بازدید۲۹۲
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش آزمون‌های ترازیابی هشتمین المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو


مقدمه

هر ساله، رقابت بزرگ علمی المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو در کشور برگزار می‌شود. علاقه‌مندان با شرکت در آزمون‌های ترازیابی، میزان معلومات خود را در مقایسه با شرکت‌کنندگان واقعی المپیاد ارزیابی می‌کنند. در اصل، آزمون‌های ترازیابی یک محیط شبیه‌سازی‌شده از المپیاد را در اختیار شرکت‌کننده قرار می‌دهد و نشان می‌دهد اگر فرد در آن آزمون اصلی شرکت می‌کرد، حائز چه رتبه و امتیازی می‌شد.
آزمون‌های ترازیابی المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو از آبان‌ماه ۹۵ تا اردیبهشت‌ماه ۹۶ برگزار گردید. گزارش پیش رو آمار شرکت‌کنندگان آزمون‌های ترازیابی، توزیع استانی، توزیع مقاطع و رشته تحصیلی شرکت‌کنندگان را در روزهای برگزاری آزمو‌ن‌ها را به‌تفصیل بررسی می‌کند.


۱. آمار شرکت‌کنندگان
۱.۱. مقایسه پنج آزمون ترازیابی برحسب تعداد آزمون- فرد برگزارشده
نمودار ۱ به مقایسه آزمون‌های ترازیابی المپیاد سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم می‌پردازد. که طبق آن آزمون ترازیابی هفتمین مسابقه ملی بیشترین شرکت‌کننده را داشته است.


filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
نمودار۱-مقایسه آزمون‌های ترازیابی المپیاد سوم،چهارم،پنجم،ششم و هفتم

۲.۱. تعداد شرکت‌کنندگان برحسب استان
نمودار۲ ، نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان می‌باشد که استان کردستان با ۱۵۰ شرکت‌کننده در رتبه نخست قرار دارد و پس‌ازآن استان البرز و آذربایجان شرقی قرار دارند.
filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
نمودار۲-نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان

۳.۱. آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی
نمودار ۳ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک تحصیلی مقطع آورده است. مقطع متوسطه دوم بیشترین شرکت‌کننده در آزمون‌های ترازیابی را داشته است.

filereader.php?p1=main_b59c67bf196a47581
نمودار ۳-آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

۴.۱. شرکت‌کنندگان در آزمون‌ها به درصد آزمون
تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک درصد در نمودار ۴ آمده است که بیشترین افراد درصدی کمتر از ۱۰ داشته‌اند.

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار۴-آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک بازده درصد

۲. روند ماهیانه آزمون‌های برگزارشده
۱.۲. روند برگزاری آزمون‌ها
روند برگزاری آزمون‌های ترازیابی روند صعودی داشته است و در بهمن‌ماه افزایش چشم‌گیری مشاهده می‌شود. با توجه به برگزاری وبینار آنلاین در بهمن ۹۵ برای آشنایی رابطین نهادها با سیستم آموزش آنلاین و همچنین برگزاری هشتمین المپیاد دانش‌آموزی در ابتدای اردیبهشت ۹۶ روند افزایشی در این ماه‌ها قابل مشاهده است.
filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار۵-روند ماهیانه آزمون‌های ترازیابی برگزار‌شده از آبان‌ماه ۹۵ الی خرداد‌‌ماه ۹۶

۲.۲. مقایسه روند برگزاری آزمون‌ها و دانلود سؤالات المپیاد دانش‌آموزی
نمودار ۶ به مقایسه روند برگزاری آزمون ترازیابی و دانلود سؤالات المپیاد دانش‌آموزی پرداخته است.

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
نمودار۶-مقایسه روند ماهیانه آزمون‌های ترازیابی برگزار‌شده و دانلود سوالات المپیاد دانش‌آموزی از آبان‌ماه ۹۵ الی خرداد‌ماه ۹۶