تاریخ درج۱۳۹۶/۰۴/۲۴
تعداد بازدید۲۷۲
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش آزمون‌های ترازیابی مسابقه ملی دانشجویی فناوری نانو


مقدمه

هر ساله، رقابت بزرگ علمی مسابقه ملی دانشجویی فناوری نانو در کشور برگزار می‌شود. علاقه‌مندان با شرکت در آزمون‌های ترازیابی، میزان معلومات خود را در مقایسه با شرکت‌کنندگان واقعی مسابقه ارزیابی می‌کنند. در اصل، آزمون‌های ترازیابی یک محیط شبیه‌سازی شده از مسابقه را در اختیار شرکت‌کننده قرار می‌دهد و نشان می‌دهد اگر فرد در آن آزمون اصلی شرکت می‌کرد، حائز چه رتبه و امتیازی می‌شد.
آزمون‌های ترازیابی هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو از آبان‌ماه ۹۵ تا خرداد ۹۶ برگزار گردید. گزارش پیش رو آمار شرکت‌کنندگان آزمون‌های ترازیابی، توزیع استانی، توزیع مقاطع شرکت‌کنندگان را در روزهای برگزاری آزمو‌ن‌ها را به تفصیل بررسی می‌کند.


۱. آمار شرکت‌کنندگان
۱.۱. مقایسه چهار آزمون ترازیابی بر حسب تعداد آزمون- فرد برگزار شده
نمودار ۱ به مقایسه آزمون‌های ترازیابی مسابقه سوم، چهارم، پنجم و ششم می‌پردازد. که طبق آن آزمون ترازیابی ششمین مسابقه ملی بیشترین شرکت‌کننده را داشته است. از آبان‌ماه ۹۵ تا خرداد ۹۶، در مجموع ۴۷۳ آزمون برگزار گردید که این تعداد آزمون توسط ۲۸۹ نفر بوده است.


filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
نمودار۱-مسابقه آزمون‌های ترازیابی سومین،چهارمین،پنجمین و ششمین مسابقه ملی

۲.۱. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌ تحصیلی شرکت‌کنندگان
در نمودار ۲، ۱۱ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون ترازیابی، آورده شده است. کاربران رشته شیمی بیشترین آزمون ترازیابی را شرکت نموده‌اند.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
نمودار۲-آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک رشته تحصیلی

۳.۱ . تعداد شرکت‌کنندگان برحسب استان
نمودار ۳، نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان می‌باشد که استان تهران با ۷۸ شرکت‌کننده در رتبه نخست قرار دارد و پس‌ازآن استان فارس و خراسان رضوی قرار دارند.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
نمودار۳-نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان

۴.۱. آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی
نمودار ۴ - تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک مقطع تحصیلی آورده است. مقطع کارشناسی ارشد بیشترین شرکت‌کننده در آزمون‌های ترازیابی را داشته است.
filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار۴-آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

۵.۱. شرکت‌کنندگان در آزمون‌ها به درصد آزمون
تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک درصد در نمودار ۵ آمده است که بیشترین افراد درصدی کمتر از ۱۰ داشته‌اند.
filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار۵-آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک بازده درصد

۲. روند ماهیانه آزمون‌های برگزارشده
۱.۲. روند برگزاری آزمون‌ها
روند برگزاری آزمون‌های ترازیابی روند صعودی داشته است و در اردیبهشت‌ماه افزایش چشم‌گیری مشاهده می‌شود.
filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
نمودار۶ -روند ماهیانه آزمون های ترازیابی برگزار‌شده از آبان‌ماه ۹۵ الی خرداد‌ماه ۹۶

۲.۲. مقایسه روند برگزاری آزمون‌ها و دانلود سوالات مسابقه ملی
نمودار ۷ به مقایسه روند برگزاری آزمون ترازیابی و دانلود سوالات مسابقه ملی پرداخته است که که می‌توان گفت این دو مورد به صورت هماهنگ تغییر می‌کنند.

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
نمودار۷-مقایسه روند ماهیانه آزمون‌های ترازیابی برگزار‌شده و دانلود سوالات مسابقه ملی از آبان‌ماه ۹۵ الی خرداد‌ماه ۹۶