تاریخ درج۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تعداد بازدید۳۹۶
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش سایت آموزش نانو در خردادماه ۹۶

سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد ماهانه سایت آموزش در خردادماه سال ۱۳۹۶ است.

مقدمه
سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد ماهانه سایت آموزش در خردادماه سال ۱۳۹۶ است.

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

در خردادماه ۹۶ سایت آموزش با حدود ۴۰۸ هزار بازدید شاهد افزوده شدن ۲۶۱ کاربر جدید بوده است. در این ماه تعداد بازدید و تعداد دانلود نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. بیشترین آزمون مقالات از مقاله «مروری بر روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)» برگزارشده و کاربران رشته نانوفناوری پزشکی و مقطع دکتری‌تخصصی بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را به خود اختصاص داده‌اند.

۱. آمار‌های بازدید در خردادماه ۹۶
۱. ۱. تعداد کل بازدید و آزمون‌های مقالات برگزارشده در خردادماه ۹۶
مقایسه تعداد بازدید از کل صفحات سایت و تعداد آزمون‌های مقالات برگزارشده در خرداد‌ و اردیبهشت ۹۶ و خرداد ۹۵ در نمودارهای ۱ و ۲ قابل‌مشاهده هستند. مقدار بازدید و آزمون‌های برگزار شده نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش یافته است. به‌طور کلی ۸۵ نفر به‌صورت یکتا در ۱۳۹۰ آزمون مقاله شرکت کرده‌اند و تعداد آزمون‌های مقاله قبول‌شده ۱۰۰۹ آزمون بوده است.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2 
نمودار۱. مقایسه تعداد بازدید کل در خرداد و اردیبهشت۹۶ و خرداد‌ ۹۵      نمودار۲. مقایسه تعداد کل آزمون‌های برگزارشده در خرداد و  اردیبهشت ۹۶ و خرداد ۹۵

۱. ۲. روند بازدیدهای روزانه در خردادماه ۹۶
طبق نمودار ۳، روند بازدید از کل صفحات سایت در خردادماه ۹۶ تقریباً یکنواخت نبوده است. بیشترین بازدید از سایت در روز سوم خردادماه بوده است.

filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0
نمودار ۳. روند روزانه تعداد بازدیدهای سایت در خردادماه ۹۶

۲. آزمون‌های مقالات برگزارشده در اردیبهشت‌ماه ۹۶
۲. ۱. روند روزانه آزمون‌های برگزارشده
روند برگزاری آزمون‌های مقالات در خردادماه ۹۶ نامنظم بوده است و در روزهای مختلف افزایش و کاهش زیادی مشاهده می‌شود.

filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0
نمودار ۴. روند روزانه آزمون‌های مقاله برگزارشده در خردادماه ۹۶

۲. ۲. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌، مقطع تحصیلی و سطح آزمون آزمون‌دهندگان
در نمودار ۵، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. ستون نامشخص، شامل دانش‌آموزان و کسانی است که رشته خود را هنگام ثبت‌نام وارد نکرده‌اند. کاربران رشته نانوفناوری پزشکی بیشترین آزمون مقالات را برگزار نموده‌اند. بر اساس نمودار ۶ نیز مقطع دکتری تخصصی با اختلاف به نسبت بالایی بیشترین آزمون مقالات برگزار شده را نسبت به مقاطع دیگر دارا بوده‌است. آزمون‌های قبول‌شده، آزمون‌هایی هستند که در آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد پاسخ صحیح به سؤالات ثبت‌شده است. در نمودار ۷ سطوح آزمون‌های برگزارشده در خردادماه ۹۶ مقایسه شده‌اند که بالاترین تعداد آزمون برگزار شده مربوط به سطح سخت بود. در ماه‌های گذشته نیز آزمون سطح سخت بیشترین مخاطب را داشته است.
filereader.php?p1=main_aab3238922bcc25a6
نمودار ۵ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب رشته‌های تحصیلی آزمون‌دهندگان در خردادماه ۹۶


filereader.php?p1=main_9bf31c7ff062936a9
نمودار ۶ . تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب مقطع تحصیلی آزمون‌دهندگان در خردادماه ۹۶

filereader.php?p1=main_c74d97b01eae257e4
نمودار ۷ . مقایسه سطوح آزمون‌های مقالات برگزارشده در خردادماه۹۶

۲. ۳. مقاله‌های پر آزمون سایت
۱۰ مقاله اول با بیشترین آزمون در این ماه در نمودار ۸ قابل‌مشاهده هستند.

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
نمودار ۸ . مقاله‌های پر آزمون سایت در خردادماه 96

۳. آزمون‌های هماهنگ سایت در خردادماه سال ۹۶
آزمون‌های هماهنگی در خردادماه برگزار گردید که در جدول ۱ اطلاعات مربوطه آمده است.

filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde

۴. بخش دانلود در خردادماه ۹۶
تعداد کل دانلود در خردادماه ۹۶ : ۱۲۹۱ دانلود
۴. ۱. پردانلودترین‌ها
نمودار ۹ فایل‌های پر دانلود سایت را نشان می‌دهد؛ نمودار ۱۰، روند روزانه دانلود را نشان می‌دهد. در این نمودار، دانلود همه فایل‌های قابل دریافت از سایت در نظر گرفته شده است.

filereader.php?p1=main_70efdf2ec9b086079
نمودار ۹ . تعداد کل دانلود در خردادماه ۹۶

filereader.php?p1=main_6f4922f45568161a8
نمودار ۱۰ . روند روزانه تعداد دانلود در خردادماه ۹۶


filereader.php?p1=main_1f0e3dad99908345f
نمودار ۱۱. نمودار فایل‌های دانلود شده رایگان و غیر رایگان به تفکیک دسته‌بندی فایل در بخش دانلود در خردادماه ۹۶

۵. آموزش آنلاین
در خرداد ۹۶، یک دوره آموزش آنلاین با موضوع «سلول‌های خورشیدی نانوساختار» توسط دکتر ذوالریاستین و با حضور ۱۶۱ نفر برگزار گردید. شرکت‌کنندگان مقطع کارشناسی ارشد با ۵۰ درصد غالب شرکت‌کنندگان بوده‌اند.