فناوری نانو در تولید

با کلیک بر روی تصاویر به سوالات پاسخ دهید

 • ?
  محفظه در بسته
 • ?
  کیسه بزرگ
 • ?
  کارمند در کنار کیسه
 • ?
  مکش مواد جامد
 • ?
  کارمند مسئول پراکنده‌سازی
 • ?
  محفظه پراکنده‌سازی
 • ?
  جاروبرقی
 • ?
  لباس‌های کار
 • ?
  ذخیره‌سازی
 • ?
  محفظه‌های آبی در انبار
 • ?
  محفظه‌های سیاه در انبار
 • ?
  راهنمای آزمایشگاه
 • ?
  تعیین نقطه اشتعال
 • ?
  تحلیلگر در آزمایشگاه
 • ?
  تجهیزات اندازه‌گیری در کنار محفظه در بسته
 • ?
  محفظه در بسته
 • ?
  تکنسین در کنار محفظه در بسته
 • ?
  سطل زباله
 • ?
  تکنیسین آزمایشگاه در کنار سبد
 • ?
  آسیاب‌های محفظه‌ای
 • ?
  دستیار تمیزکاری
 • ?
  تمیزکاری تجهیزات پراکنده‌سازی
 • ?
  دستورالعمل‌های اجرایی
 • ?
  دوش اضطراری
 • ?
  کارمند راکتور
 • ?
  دریچه پایینی راکتور
 • ?
  راکتور
 • ?
  خنثی‌سازی راکتور

امتیازات

0/0