فناوری نانو در خودرو  

با کلیک بر روی تصاویر به سوالات پاسخ دهید

 • ?
  دود موتور دیزل
 • ?
  اسپری رنگ
 • ?
  رنگ
 • ?
  رنگ در صنعت حمل و نقل
 • ?
  مکانیک با تمیزکننده ترمز
 • ?
  تمیزکننده ترمز- قوطی اسپری
 • ?
  مکانیک
 • ?
  هوای فشرده
 • ?
  دیسک ترمز
 • ?
  لاستیک
 • ?
  جوشکار
 • ?
  ماسک جوشکاری
 • ?
  دود جوشکاری
 • ?
  سمباده زاویه‌ای
 • ?
  مکانیک با سمباده زاویه‌ای
 • ?
  در ماشین
 • ?
  ظرف حاوی سوخت
 • ?
  ماشین سنگ‌زنی
 • ?
  مکانیک با ماشین سنگ‌زنی
 • ?
  بدنه خودرو
 • ?
  آینه ماشین
 • ?
  آب‌بندی سطوح
 • ?
  دستگاه پاشنده
 • ?
  مکانیک با دستگاه پاشنده
 • ?
  رایانه حاوی دستورالعمل کار ایمن
 • ?
  رنگ‌پاشی
 • ?
  مکانیک در حال سمباده‌زنی
 • ?
  سمباده

امتیازات

0/0

از نودرباره ما