فناوری نانو در نساجی  

با کلیک بر روی تصاویر به سوالات پاسخ دهید

 • ?
  برگه داده ایمنی
 • ?
  DGUV Information 213-021
 • ?
  راهنمای Nanosafe
 • ?
  BekGS527
 • ?
  لباس کاربردی
 • ?
  لباس با پوشش نانونقره
 • ?
  تکنسین بخش آهارزنی
 • ?
  دستگاه آهارزنی
 • ?
  دفع زباله
 • ?
  محفظه نگهدارنده
 • ?
  گفتگو میان تکنسین‌ها
 • ?
  دستورالعمل
 • ?
  محفظه رنگ
 • ?
  تکنسین در حال وزن ماده
 • ?
  محفظه مخصوص وزن
 • ?
  آموزش شاغلین
 • ?
  تکنسین در حال استفاده از جاروبرقی
 • ?
  فیلتر جاروبرقی
 • ?
  تکنسین اندازه‌گیری
 • ?
  ماسک تنفسی
 • ?
  راهنمای حفاظت از پوست
 • ?
  نمونه پارچه
 • ?
  پارچه
 • ?
  چاپگر جوهرافشان
 • ?
  تکنسین در حال کار با چاپگر ترانسفر
 • ?
  جوهرهای چاپ ترانسفر

امتیازات

0/0

از نو درباره ما